Usługa - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE oraz kurs ADR+ Cysterny wraz z opłatami egzaminacyjnymi

Logo Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

4.6/5 z 1331 ocen

Tytuł Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE oraz kurs ADR+ Cysterny wraz z opłatami egzaminacyjnymi

Numer usługi 2021/07/17/27851/1115393

Dostawca usług Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben

Miejsce usługi Krosno

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 700,00 zł netto za osobę

4 700,00 zł brutto za osobę

26,26 zł netto za osobogodzinę

26,26 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i zyskanie uprawnień w zakresie przwozu towarów zgodnie z ustawą o transporcie materiałów niebezpiecznych  ADR+ cysterny oraz osoby, które chcą uzyskać możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 04-08-2021
Liczba godzin usługi: 179
Zakres uprawnień: Szkolenie ADR+ Cysterny 42 godziny
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne ADR- 39 godziny.

Zajęcia praktyczne- kwalifikacja kat. C, CE- 130 godzin

Zajęcie teoretyczne- kwalifikacja kat. C, CE- 10 godzin.

Część teoretyczna oraz praktyczna jest ustalana z uczestnikami usługi. Szczegółowe dni i godziny prowadzonych zajęć dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
04-08-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE oraz kurs ADR+ Cysterny wraz z opłatami egzaminacyjnymi” jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień ADR+ cysterny oraz wykonywania zawodu kierowcy kat. C, CE. Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu w zakresie kwalifikacji kat. C, CE.

Efekty uczenia się

Uzyskanie uprawnień w zakresie przwozu towarów zgodnie z ustawą o transporcie materiałów niebezpiecznych  ADR+ cysterny oraz uprawnień w zakresie kwalifikacji do przewozu rzeczy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Właściwy wojewoda
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 26,26 zł
Koszt osobogodziny brutto 26,26 zł
w tym koszt walidacji netto 250,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 250,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Naftowa 18, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET Robert Bęben, 38-400 Krosno ul. Naftowa 18

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Gierut

Artur Gierut

Wykładowca ADR

Zdjęcie Robert Bęben

Robert Bęben

Organizacja szkolenia. Właściciel, Kierownik OSK.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sebastian Bęben

Sebastian Bęben

email: kontakt@osk-duet.krosno.pl

tel: (+48) 696 840 014

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-podręcznik kursanta z zakresu kwalifikacji,

-podręcznik kursanta z zakresu ADR,

-inne pomoce.

Warunki uczestnictwa

-Badania lekarskie oraz psychologiczne.

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez:

-Ryszard Pałka, Jerzy Klatka, Stanisław Węgrzyn, Marek Biedroń, Jan Gradowicz, Jurczak Wojciech, Marcin Nowak, Krzysztof Głód 

-Instruktor Doskonalenia Techniki Jazdy

Zajęcia teoretyczne z zakresu kwalifikacji prowadzone są przez:

-Robert Bęben, Sebastian Bęben, Andrzej Szul, Janusz Szul, Sebastian Praisnar, Aneta Czekaj, Barbara Furman, Anna Dybaś

Zajęcia teretyczne z zakresu ADR prowadzone są przez:

-Artur Gierut

Cena usługi zawiera koszty walidacji tj.:

-egzamin kwalifikacyjny kat. C, CE- 200zł

-egzamin ADR- 50zł

Ciasteczka>