Usługa - Audyt wewnętrzny

Logo Uniwersytet Rzeszowski

4.7/5 z 32 ocen

Tytuł Audyt wewnętrzny

Numer usługi 2021/07/16/17409/1114668

Dostawca usług Uniwersytet Rzeszowski

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 900,00 zł netto

3 900,00 zł brutto

19,02 zł netto za godzinę

19,02 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników jednostek sektora publicznego, firm doradczych, agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek, a także absolwentów szkół wyższych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, pragnących poznać lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących audytu wewnętrznego.

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 08-10-2021
Liczba godzin usługi: 205
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora
 • Podstawy ekonomi i zarządzanie organizacją
 • Finanse publiczne
 • Systemy finansowania jednostek sektora budżetowego
 • Podstawy prawa w obrocie gospodarczym i funkcjonowania administracji publicznej
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • Nadużycia gospodarcze i korupcja - identyfikacja i zapobieganie
 • Statystyczne metody monitorowania procesów
 • Techniki pobierania próby w audycie wewnętrznym
 • Analiza ryzyka
 • Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce
 • Planowanie zadań audytowych
 • Rachynkowość podatkowa
 • Metodyka pracy audytora wewnętrznego
 • Audyt zamówień publicznych
 • Audyt informatyczny
 • Audyt bezpieczeństwa informacji a rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (szkolenie ABI ).
 • Seminarium - prace projektowe
 • Egzamin końcowy wraz z prezentacją projektu

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:05
Liczba godzin
06:05
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
05:05
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
05:05
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:55
Liczba godzin
05:55
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
06:45
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:25
Liczba godzin
03:25
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
08-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:10
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
05:55
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
09-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
22-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:10
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
05:05
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
23-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:25
Liczba godzin
03:25
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
04:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów podyplomowych na kierunku Audyt wewnętrzny jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit). Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Efekty uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa informacji, nadzoru i systemu kontroli zarządczej. Uzyskuje wyczerpujące informacje dotyczące podstaw prawnych audytu i kontroli, metodyki audytu wewnętrznego, zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji, analizy i zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności audytorskich. Przybliżone zostają zasady rachunkowości finansowej, w tym również budżetowej, jak też narzędzia rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Słuchacz uzyskuje praktyczne umiejętności tworzenia dokumentów roboczych oraz pracy z narzędziami audytorskimi (statystyka w audycie).

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Nabycie wskazanych efektów uczenia się weryfikuje się w następujący sposób. Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych zakończone są  uzyskaniem zaliczenia lub zdaniem egzaminu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 3 900,00 zł
Koszt usługi brutto 3 900,00 zł
Koszt godziny netto 19,02 zł
Koszt godziny brutto 19,02 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, woj. podkarpackie

Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Błaszczeć

Piotr Błaszczeć

Ekspert od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Audytor wiodący w jednostce certyfikacyjnej norm ISO 27001, 20000, 22301, 31000. Właściciel firmy LOCOS, gdzie w ramach outsourcingu, jako Chief Security Officer oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji, odpowiada za bezpieczeństwo, audyt i ochronę danych osobowych, w kilku podmiotach z sektora prywatnego i publicznego. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, pentester. Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego.
Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Specjalizacja: Sieci Komputerowe; Absolwent studiów podyplomowych Audyt Systemów Informatycznych - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz prawnych aspektów umów w IT. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, na uczelniach wyższych oraz PAN.

Zdjęcie Stanisław Hady-Głowiak

Stanisław Hady-Głowiak

Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych
CICA - Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej TheIIC – data uzyskania 2014
- Audytor II stopnia – data uzyskania 2014 (współpraca z PIKW)
- Maicp – certyfikat AICP grudzień 2016
- Audytor wiodący ISO 27001,
- biegły sądowy przy SO w Rzeszowie ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
2014 – IV 2017 – Wiceprezes Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej - IIC Polska, obecnie członek.
- 2014 – 2017 - członek Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji.
Specjalista/IODO, posiada szerokie doświadczenie w zakresie kontroli, zamówień publicznych i kadr w administracji publicznej. Prowadzone kontrole i audyty (od 2008 roku do chwili obecnej, m.in. w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony i inwentaryzacji zasobów, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zasad i prowadzenia polityki rachunkowości, obiegu dokumentacji w jednostce i przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz wiele innych), praca w komisjach i zespołach zajmujących się przedmiotową tematyką oraz w zespole ds. kontroli zarządczej. Współpraca z firmą LOCOS Piotr Błaszczeć w Częstochowie w zakresie realizacji audytów bezpieczeństwa informacji i wdrożeń RODO, oraz współpraca z innymi firmami szkoleniowymi w zakresie realizacji szkoleń i audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ODO (CC Konsulting, POSD, Acceptus Lublin.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dział Kształcenia Podyplomowego

Dział Kształcenia Podyplomowego

email: studiapodyplomowe@ur.edu.pl

tel: (+48) 178 721 148

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały udostępniane są dla uczestników w wersji elektronicznej na podany e-mail bądź w wersji papierowej. 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Ciasteczka>