Usługa - KURS PRAWO JAZDY KAT C - KIERUNEK KARIERA / KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Logo JÓZEF KRAWCZYK Ośrodek Szkolenia "KRAMEX"

4.5/5 z 953 ocen

Tytuł KURS PRAWO JAZDY KAT C - KIERUNEK KARIERA / KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Numer usługi 2021/07/14/12505/1112373

Dostawca usług JÓZEF KRAWCZYK Ośrodek Szkolenia "KRAMEX"

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs prawa jazdy kat. C skierowany jest dla wszystkich osób, które ukończyły 21 lat (Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 roku życia) i uzyskały orzeczenie psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia kursu.

Usługa kierowana jest również dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA" oraz "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 18-09-2021
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: w zakresie prawa jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E,D, D+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

                      Kursy prawo jazdy kat. C-

Kurs obejmuje minimum 20 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy.

W tabeli poniżej przedstawiona została liczba godzin wraz z podziałem na ogólną tematykę zajęć realizowanych w ramach 20 godz. teoretycznych.

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1.

Przepisy ruchu drogowego

12

2.

Czynności kontrolno-obsługowe w pojeździe

2

3.

Technika kierowania pojazdem

2

4.

Obowiązki kierowcy, bezpieczne przewożenie ładunku, czas pracy                i odpoczynek kierowcy

4

RAZEM:

20

Tematyka zajęć praktycznej nauki jazdy jest indywidualnie dostosowana do predyspozycji osoby szkolonej. Ogólna charakterystyka przedstawiona została w tabeli poniżej. Łącznie 40 godzin lekcyjnych.

CZAS

1.

Czynności kontrolno-obsługowe mechanizmów decydujących o bezpieczeństwie jazdy

indywidualnie

2.

Przygotowanie pojazdu do jazdy

indywidualnie

3.

Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowanie

indywidualnie

4.

Włączanie się do ruchu

indywidualnie

5.

Zajmowanie właściwej pozycji na drodze

indywidualnie

6.

Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków

indywidualnie

7.

Bezpieczne wykonywanie manewrów

indywidualnie

8.

Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń

indywidualnie

9.

Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne

indywidualnie

10.

Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego

indywidualnie

11.

Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego

indywidualnie

12.

Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu

indywidualnie

13.

Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych

indywidualnie

14.

Jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości

Co najmniej 4h

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁADY, LEKCJA 1-6
Data realizacji zajęć
24-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁADY, LEKCJA 7-14
Data realizacji zajęć
25-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁADY, LEKCJA 15-20
Data realizacji zajęć
26-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
05:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie umiejętnego, zgodnego z przepisami poruszania się w ruchu drogowym pojazdem o masie powyżej 3,5 t
-Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami ruchu drogowego
-Uświadomienie uczestnikom kursu zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym
-Zapoznanie kursantów z budową i funkcjonowaniem pojazdu
-Doskonalenie umiejętności poruszania się po drogach publicznych i niepublicznych
-Kształtowanie zasad partnerstwa na drodze
-Podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie jego szans na

Efekty uczenia się

Efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie:

- uzyskanie wiedzy i umiejętności bezpiecznego i zgodnego z przepisami prowadzenia pojazdu samochodowego powyżej 3,5t

- umiejętność technicznej obsługi pojazdu

-umiejętność przewidywania rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym

-umiejętność właściwej reakcji w sytuacjach zagrożenia

-nabycie umiejętności respektowania praw innych uczestników, tonowania emocji i kultury jazdy

-zwiększenie mobilnosci i niezależności

Ukończenie szkolenia przyczynia się do osiągnięcia indywidualnych celów uczestnika szkolenia i zwiększenie szansy na rynku pracy.    

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny po zakończonym szkoleniu a następnie egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny w ośrodku egzaminowania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument wydany przez Starostę na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151)

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Uzyskany dokument (prawo jazdy kat. C) uprawnia do wykonywania zawodu kierowcy pojazdem samochodowym o dmc powyżej 3,5t

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację MORD TARNÓW
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Kopernika 7, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

ZAJĘCIA TEORETYCZNE-SALE WYKŁADOWE UL. BRODZIŃSKIEGO 17, 33-100 TARNÓW ZAJĘCIA PRAKTYCZNE -PLAC MANEWROWY UL. BIAŁA ORAZ OBSZAR MIASTA TARNOWA I OKOLIC

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Piernik

Monika Piernik

Instruktor nauki jazdy -doświadczenie min. 5 lat -przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy.

Zdjęcie Rafał Niemczura

Rafał Niemczura

Instruktor nauki jazdy -doświadczenie min. 10 lat -przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy, -uczestnictwo w okresowych szkoleniach dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy. średnie doświadczenie min. 10 lat

Zdjęcie Eryk Kosoń

Eryk Kosoń

Instruktor nauki jazdy -doświadczenie min. 10 lat -przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy, -uczestnictwo w okresowych szkoleniach dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy. średnie doświadczenie min. 10 lat

Zdjęcie Józef Krawczyk

Józef Krawczyk

Instruktor nauki jazdy
-doświadczenie min. 10 lat
-przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy,
-uczestnictwo w okresowych szkoleniach dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy.
średnie
doświadczenie min. 10 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Król-Fijałkowska

Joanna Król-Fijałkowska

email: kramex@data.pl

tel: (+48) 146 210 873

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książka  + płyta z bazą pytań obowiązujących na egzaminie państwowym

Warunki uczestnictwa

- minimalny wiek 21 lat,

-uzyskanie orzeczenia pschychologiczneg i lekarskiego

-uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

przystąpienie do egzaminu państwowego

Informacje dodatkowe

INSTYTUCJA WALIDUJĄCA: WORD

INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA: STAROSTWO POWIATOWE/URZĄD MIASTA

ZAWARTO UMOWĘ Z WUP KRAKÓW  W RAMACH PROJEKTU KIERUNEK KARIERA ORAZ KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE SĄ USTALANE BEZPOŚREDNIO Z UCZESTNIKIEM W DNIACH

OD: 27.09.2021

DO: 31.12.2021

w razie nieobecności p. Moniki Piernik zajęcia prowadzi p. Józef Krawczyk

Ciasteczka>