Usługa - Narzędzia wspierające nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych w procesie zdalnego nauczania.

Logo WP Projekt Radosław Kuczuk

5/5 z 955 ocen

Tytuł Narzędzia wspierające nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych w procesie zdalnego nauczania.

Numer usługi 2021/07/14/42245/1112066

Dostawca usług WP Projekt Radosław Kuczuk

Miejsce usługi Wysokie Mazowieckie

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

8 580,00 zł netto za osobę

8 580,00 zł brutto za osobę

78,00 zł netto za osobogodzinę

78,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, lektorzy, szkoleniowcy, pracownicy placówek edukacyjnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą procesu zdalnego nauczania.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 23-02-2022
Liczba godzin usługi: 110
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs składa się ze 110 godzin dydaktycznych.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

I. Nauczanie zdalne – specyfika wykorzystania specjalistycznych narzedzi IT do zmian w procesie kształcenia w odpowiedzi na nowe wyzwania.

1. Cyfryzacja nauczania - wyzwania nowego modelu kształcenia.

2. Metodyczne aspekty kształcenia z TIK.

3. Technologie IT w pracy nauczyciela - Model SAMR.

4. Digitalizacja procesów Design thinking w edukacji.

5. Środowisko pracy w nauczaniu zdalnym.

6. Jak skutecznie uczyć on-line? Niezbędne kompetencje osoby uczącej.  

8. Stymulowanie cefrowej aktywności edukacyjnej uczniów. Aktywizujące metody nauczania z wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

II. Elektroniczne zasoby edukacyjne.

1. Nauczyciele – zawodowa społeczność zaangażowana w proces ciągłego uczenia się.

2. Platforma epodreczniki.pl w realizacji podstawy programowej MEN.

3. Khan Academy, Edukator.pl, otwartezasoby.pl, wszechnica.org.pl, Wolne Lektury – platformy i projekty wspierające zdobywanie wiedzy.

4. Wspieranie procesu nauczania poprzez gry edukacyjne. Praca z aplikacją Learning Apps.

5. Wideodydaktyka - wykorzystanie platformy YouTube.

6. Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) – wyszukiwanie materiałów oraz publikowanie własnych materiałów w OZE.

7. Wykorzystanie streamingu i narzędzia OBS.

8. Prawa autorskie a e-zasoby. Bezpieczne korzystanie z elektronicznych zasobów edukacyjnych. Rodzaje licencji.

III. Nauczanie zdalne w MS Teams.

1. Wprowadzenie:

- Ustawienia aplikacji MS Teams

- MS Teams online, desktop app

- Konfiguracja konta MS Teams

- Pasek szybkich poleceń

- Okno aktywności.

2. Chat w MS Teams:

- Rozpoczynanie konwersacji

- Opcje dołączania uczestników do chatu w MS Teams

- Formatowanie wiadomości

- Zapisywanie wiadomości

- Wzmianki @

- Gify, emojis w MS Teams

- Dodawanie botów do MS Teams.

3. Zespoły w MS Teams:

- Tworzenie zespołów

- Uprawnienia zespołów

- Zarządzanie zespołami

- Współpraca z zewnętrznymi użytkownikami

- Tworzenie kanałów

- Konwersacje i powiadomienia (opt in)

- Wysyłanie wiadomości email do kanału w MS Teams.

4. Spotkania w MS Teams:

- Spotkania ad-hoc

- Opcje spotkań

- Udostępnianie ekranu

- Udostępnianie zawartości

- Moderacja spotkania

- Notatki do spotkania

- Planowanie spotkań

- Przekazywanie na żywo (live event).

5. Lekcje zdalne w MS Teams:

- Przypisywanie, monitorowanie i ocenianie zadań

- Udostępnianie ekranu

- Tablica

- Tryb razem

- Czytnik immersyjny

- Podnoszenie ręki

- System zarządzania nauczaniem

- Zbieranie informacji o aktywności uczniów

- Personalizacja tła

- Ułatwienia dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami

- Whiteboard.

6. Praca z plikami w MS Teams:

- Przekazywanie plików

- Uprawnienia

- Okno konwersacji w pliku

- Usuwanie plików, odzyskiwanie z poziomu witryny Sharepoint

- Widoki witryny Sharepoint

- Edytowanie w aplikacji Teams

- Kontrola wersji pliku.

7. Aplikacje oraz łączniki w MS Teams:

- WiKi

- Współpraca w tworzeniu stron

- Wymuszenie wylogowania użytkownika

- OneNote

- Tworzenie i edycja sekcji oraz notatek

- Osadzanie zawartości z MS Outlook

- Planner

- Kopiowanie zadań do kalendarza MS Outlook

- Przypomnienia

- MS Forms

- Współpraca MS Teams z MS Excel oraz MS Word

- Dodawanie i konfiguracja łączników do kanałów MS Teams.

8. Dobre praktyki:

- Dobre praktyki – zespoły i kanały

- Dobre praktyki – powiadomienia oraz chat

- Dobre praktyki – organizacja spotkań

- Dobre praktyki – praca z plikami.

9. Ćwiczenia praktyczne (indywidualne i grupowe) w MS Teams.

IV. Omówienie innych aplikacji i platform do prowadzenia lekcji zdalnych.

1. Whereby.

2. Slack.

3. Skype.

4. Messenger.

5. Google Meet.

6. Symulacja lekcji zdalnej w poznanych programach.

V. Wykorzystanie platform, aplikacji, stron, narzędzi wspierających edukację zdalną.

1. Padlet – wirtualna tablica z wybranymi materiałami.

2. Pinterest - tworzenie tematycznych tablic.

3. Pixabay, Freepik – internetowy bank zdjęć.

4. WikiArt – internetowa encyklopedia sztuk wizualnych.

5. Ninateka – platforma z zasobami Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

6. Canva – tworzenie projektów graficznych.

7. Pixlr – edytor zdjęć.

8. Kizoa – edytor video.

9. Quizlet – tworzenie fiszek i kart obrazkowych.

10. Quizizz, Kahoot – tworzenie quizów.

11. Animoto – tworzenie animacji i wideo.

12. Symbaloo – witryna do organizowania i kategoryzowania łączy internetowych w postaci przycisków.

13. Wakelet – wirtualna tablica.

14. Khan Academy – repozytorium wykładów.

15. Actionbound – smartfonowa gra terenowa.

16. Blogger – serwis blogowy.

17. WIX – tworzenie stron internetowych w chmurze.

18. BeCREO – podstawy programowania.

19. Nozbe – aplikacja do zarządzania czasem i projektami.

20. Miro – program do współpracy zespołu.

21. Google Keep – tworzenie notatek.

22. ClassroomScreen, ClassTools, Flippity – aplikacje z narzędziami wspierającymi prowadzenie lekcji.

23. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem poznanych platform i aplikacji.

VI. Cyberbezpieczeństwo i cyberprzemoc. Sposoby dbania o swoje bezpieczeństwo i strategie radzenia sobie z cyberprzemocą.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

- przygotowanie merytoryczne do specyfiki nauczania on-line;
- przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia lekcji w aplikacji MS Teams;
- poznanie najważniejszych narzędzi usprawniających prowadzenie lekcji w formie zdalnej;
- nabycie kompetencji społecznych;
- uświadomienie konieczności utrwalania i poszerzania zdobytej wiedzy.

Efekty uczenia się

Po kursie Uczestnik poszerzy swoje kompetencje, a w szczególności:

- będzie znał merytoryczne zagadnienia dotyczące kształcenia zdalnego

- będzie umiał przygotować się do prowadzenia lekcji zdalnych

- będzie znał szerokie spektrum możliwości prowadzania lekcji zdalnej poprzez Microsoft Teams i będzie umiał je wykorzystać w praktyce dydaktycznej

- będzie znał i rozróżniał szereg aplikacji i narzędzi wspierających prowadzenie lekcji zdalnych

- będzie potrafił dobrać narzędzie wspierające edukację zdalną adekwatne do potrzeb i efektywnie z niego korzystać

- będzie umiał dbać o bezpieczeństwo w sieci i radzić sobie z cyberprzemocą

- będzie potrafił prowadzić swobodną konwersację

- będzie umiał aktywnie słuchać

- nauczy się zarządzać czasem i delegować zadania

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test na zakończenie kursu w celu weryfikacji efektów uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 580,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 580,00 zł
Koszt osobogodziny netto 78,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 78,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ludowa 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie

Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Każdy z Uczestników szkolenia będzie korzystał z samodzielnego stanowiska komputerowego z dostępem do sieci wi-fi.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Bartłomiejczuk

Katarzyna Bartłomiejczuk

01.09.1998 r. - 31.08.2000 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem; nauczyciel
01.09.2000 r. - 31.08.2016 r. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem; nauczyciel
od 01.09.2016 r. Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem; nauczyciel
2000 r. Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Wysokiem Mazowieckiem - wykładowca kursu komputerowego "Obsługa komputera"
2010 r. - 2017 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem; wykładowca
Od 2018 r. Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem - nauczyciel
2018-2020 r. wykładowca kursów komputerowych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Radosław Kuczuk

Radosław Kuczuk

email: wp.projekt.bialystok@gmail.com

tel: (+48) 888 388 083

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają materiały niezbędne do nauki.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierające opis osiągniętych efektów kształcenia. W ramach każdej grupy przewidziany jest udział od 2 do 4 asystentów wspomagających, w zależności od potrzeb osób uczestniczących w usłudze. 

Ciasteczka>