Usługa - Studia podyplomowe: Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego

Logo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4.7/5 z 104 ocen

Tytuł Studia podyplomowe: Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego

Numer usługi 2021/07/13/12141/1111074

Dostawca usług Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 600,00 zł netto za osobę

3 600,00 zł brutto za osobę

17,82 zł netto za osobogodzinę

17,82 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Propozycja studiów podyplomowych skierowana dla osób, którzy są zainteresowani do poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej danych osobowych i ich ochrony ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora publicznego (jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej, Policji, placówek edukacyjnych, służby zdrowia oraz spółek komunalnych). Zarówno administratorzy, inspektorzy ochrony danych osobowych jak i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z ochroną danych osobowych, znajdą na studiach niezbędną wiedzę oraz praktyczne wskazówki związane z zasadami ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, zajmujący się na co dzień stosowaniem przepisów i rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych. „Dane” - w tym „dane osobowe” - dotyczą każdego, każdy ją przetwarza, warto mieć poczucie, że robi się to zgodnie z obowiązującymi regułami i bezpiecznie.

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2021
Liczba godzin usługi: 202
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wykładowcy:                                                                                                                                                                                               
• dr Olga Łachacz,  Międzynarodowe i europejskie podstawy ochrony danych osobowych. 
• dr K. Jaworska, Etyka zawodowa. 
• dr M. Adamczyk, RODO, a krajowe podstawy ochrony danych osobowych (Konstytucja, ustawa o ochronie danych osobowych.
•  mgr Olga Zabolewicz,  System ochrony danych osobowy i bezpieczeństwa informacji. 
• dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska, Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia. 
• mgr Marta Cieciuch; Analiza ryzyka i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji jako podstawowy element procesu zarzadzania bezpieczeństwem danych oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych
• dr M. Adamczyk, Klauzula informacyjna w poszczególnych jednostkach i procedurach. 
• dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM,  Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach. 
• dr M. Adamczyk,  Dostęp do informacji publicznej i informacji i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a ochrona danych osobowych.
•  dr R. Szostak, dr K. Jaworska, dr D. Ossowska-Salamonowicz,dr M. Lubiszewski, Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego. 
• dr Olga Łachacz, Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa TSUE i ETPCz – analiza przypadku 
• dr D. Ossowska-Salamonowicz, dr hab. Anita Frankowiak, dr M. Adamczyk - Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia. 
• dr K. Pruszkiewicz-Słowińska, Monitoring wizyjny w sektorze publicznym i prywatnym. 
• r.p. Aleksandra Tomaszewska, Prawa dysponentów danych osobowych. 
• dr Edyta Bielak-Jomaa, Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. 
• dr Edyta Bielak-Jomaa, Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych - pozycja prawna, zakres odpowiedzialności. 
• dr M. Adamczyk, Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – case study. 
• mgr Jakub Dysarz, Bezpieczeństwo informacji w praktyce jednostek sektora publicznego.
mgr Piotr Wojczys, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Audytu i Kontroli, Zespół ds. Audytu Wewnętrznego, IOD
mgr Jacek Saffell – Urząd Ochrony Danych Osobowych Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji 
mgr Aleksandra Tomaszewska – radca prawny, RIO Olsztyn 
mgr Krzysztof Bonisławski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
mgr Olga Zabolewicz – ekspert w zakresie danych osobowych, były pracownik Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
mgr Marta Cieciuch – Wiodący audytor bezpieczeństwa informacji 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest przygotowanie osób, którzy w przyszłości będą pełnić funkcje IOD, ale także obecnym IOD, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Dodatkowo studia podyplomowe dedykowane są wszystkim, którzy w codziennej praktyce przetwarzają dane osobowe w związku z zatrudnieniem czy też prowadzoną działalnością gospodarczą.

Efekty uczenia się

do uzupełnienia

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

-

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 17,82 zł
Koszt osobogodziny brutto 17,82 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Adamczyk

Marcin Adamczyk

dr
kierownik studiów podyplomowych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Humińska

Katarzyna Humińska

email: katarzyna.huminska@uwm.edu.pl

tel: (+48) 89 5246 493

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

-

Warunki uczestnictwa

Wymagane dokumenty:                                                                                                                                                                                                      1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
2. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukować po rejestracji w systemie IRK, (rejestracja w systemie IRK na stronie https://irk.uwm.edu.pl/)

Ciasteczka>