Usługa - SZKOLENIE TESTER OPROGRAMOWANIA, edycja 2021/22

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 259 ocen

Tytuł SZKOLENIE TESTER OPROGRAMOWANIA, edycja 2021/22

Numer usługi 2021/07/10/7712/1108653

Dostawca usług Politechnika Białostocka

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

6 400,00 zł netto za osobę

6 400,00 zł brutto za osobę

29,91 zł netto za osobogodzinę

29,91 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnik kursu będzie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach określanych na rynku pracy jako Junior Tester Oprogramowania, QA Tester, Software Quality Assurance, Software QA Tester w firmach związanych z wytwarzaniem oprogramowania, w szczególności aplikacji WWW i mobilnych. 

Kandydaci chcący wziąć udział w szkoleniu powinni mieć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi, w szczególności związanych z obsługą systemów operacyjnych i instalacją oprogramowania. Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia technicznego. Wymagane jest natomiast posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum średnio zaawansowanym, gdyż brak znajomości tego języka znacznie utrudni proces zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczestnika. 

Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2021
Liczba godzin usługi: 214
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres uprawnień: KURSY I SZKOLENIA

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie „Tester Oprogramowania” trwa dwa semestry i obejmują 214 godzin zajęć, prowadzonych w formie wykładów i pracowni komputerowych. Zajęcia realizowane są w systemie niestacjonarnym. Program przewiduje 8 -10 dwudniowych zjazdów w semestrze (sobota-niedziela). Podczas każdego zjazdu zaplanowane jest średnio po 16 - 20 godzin dydaktycznych odbywających się w godzinach 9 – 18.

Plan szkolenia obejmuje 214 godzin zajęć, z przewagą zajęć praktycznych i dotyczy następujących zagadnień:

Semestr I

1. Wprowadzenie do testowania oprogramowania i technologii ICT - wykład: 16h

2. Standardy WWW i podstawy ruchu sieciowego - wykład/pracownia: 4h/12h

3. Podstawowe narzędzia developerskie testera - wykład/pracownia: 8h/16h

4. Testowanie manualne - wykład/pracownia: 6h/16h

5. Wstęp do programowania w JavaScript - wykład/pracownia: 6h/16h

6. Testowanie automatyczne I - Wprowadzenie - wykład/pracownia: 3h/9h

Semestr II

1. Agile i Scrum - Metodyka pracy zwinnej w zespole - wykład/pracownia: 5h/15h

2. Testowanie Aplikacji Mobilnych - wykład/pracownia: 8h/8h

3. Programowanie obiektowe w JavaScript - wykład/pracownia: 3h/12h

4. Testowanie automatyczne II - Narzędzia - wykład/pracownia: 6h/18h

5. Podstawy SQL w pracy testera aplikacji - wykład/pracownia: 5h/18h

Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym. Program przewiduje 9-10 dwudniowych zjazdów w semestrze (sobota-niedziela). Podczas każdego zjazdu zaplanowane jest średnio po 16 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) odbywających się w godzinach 9 – 18. 

Poniższy harmonogram zjazdów zawiera tylko ramy czasowe zajęć, a nie godziny zajęć konkretnych zajęć. Konkretne godziny będzie określać liczba grup, której na dzień dzisiejszy nie znamy. W zależności od tego czy będzie to jedna grupa, czy dwie grupy pracowni, godziny zajęć będą różne. Ponadto, harmonogram zjazdów zawiera tylko ramy czasowe zajęć, a nie godziny zajęć konkretnych zajęć. Harmonogram obejmuje także przerwy obiadowe, okienka pomiędzy zajęciami, w przypadku, kiedy zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach, termin rezerwowy (na wypadek odrabiania zajęć). Tym samym podsumowanie godzin w poniższym harmonogramie jest nieistotne. Liczba godzin usługi to 214h lekcyjnych jak zostało to podane w nagłówku usługi.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 01
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 01
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 02
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 02
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 03
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 03
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 04
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 04
Data realizacji zajęć
14-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 05
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 05
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 06
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 06
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 07
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 07
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 08
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 08
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 09
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 09
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 10
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 10
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 01
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 01
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 02
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 02
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 03
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 03
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 04
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 04
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 05
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 05
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 06
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 06
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 07
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 07
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 08
Data realizacji zajęć
04-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 08
Data realizacji zajęć
05-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 09
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 09
Data realizacji zajęć
19-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 10
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 10
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
-

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom dotyczącym jakości oprogramowania, metodyk i narzędzi testowania oprogramowania i technologii powiązanych. Uczestnik poznaje od podstaw pojęcia związane z cyklem życia oprogramowania, uczy się narzędzi oraz poznaje podstawy języka JavaScript i jego możliwości istotnych w opracowywaniu skryptów testów automatycznych.

Efekty uczenia się

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń z przedmiotów (lub projektów) przewidzianych w programie kształcenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Po zakończeniu studiów uczestnik będzie posiadał m.in. wiedzę i umiejętności:

 • związane z cyklem życia oprogramowania i teoretycznych podstawach procesu wytwarzania oprogramowania;
 • pozwalające na pracę z wykorzystaniem kluczowych dla branży IT procesów, metodyk i narzędzi testowania;
 • posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej pracy specjalisty Software Quality Assurance oraz dobrymi praktykami prowadzenia testów;
 • w zakresie wybranych tematów testowania automatycznego i aplikacji mobilnych, zrozumienia procesu oraz wykorzystania wybranego narzędzia do prowadzenia testów automatycznych;
 • dotyczące narzędzi i frameworków testowania automatycznego i będzie potrafił używać w pracy wybrane środowisko zintegrowane, należące do grupy najczęściej używanych;
 • na temat metodyk pracy przy projektach - Agile i Scrum, kultury pracy deweloperów i tworzenia kodu oraz całego procesu;
 • dotyczące podstaw programowania w języku JavaScript i jego możliwości istotnych w opracowywaniu skryptów testów automatycznych;
 • w zakresie wykorzystania wybranych narzędzi developerskich w pracy testera oprogramowania, m.in. Gita, Visual Studio Code oraz przygotowywania środowiska do testów, etc.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Realizacja projektów zaliczeniowych w ramach przedmiotów pracowni specjalistycznej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

W przypadku dofinansowania ze środków Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”, konieczne jest uzyskanie certyfikatu Microsoft (MTA) “Software Development Fundamentals”.

W przypadku korzystania z innych źródeł dofinansowania, uzyskanie certyfikatu jest opcjonalne.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Politechnika Białostocka / firma Microsoft. W przypadku korzystania z dofinansowania, których regulamin wymaga zakończenia egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji (zgodnie z regulaminem EFS), pomiotem prowadzącym walidację jest firma Microsoft.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację W przypadku korzystania z dofinansowania, których regulamin wymaga rozdzielności funkcji kształcenia oraz walidacji, konieczne jest uzyskanie certyfikatu Microsoft „Software Development Fundamentals”. Podmiotem walidującym jest firma Microsoft.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Podmiotem walidującym jest firma Microsoft.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 29,91 zł
Koszt osobogodziny brutto 29,91 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, woj. podlaskie

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Hubert Zub

Hubert Zub

Pół-człowiek, pół-programista przykuty łańcuchem do JavaScriptu oraz technologii okołoprzeglądarkowych. Niestrudzony edukator który uważa (a także udowadnia) że JavaScriptu można nauczyć nawet 10-latków. Autor kilku publikacji oraz wystąpień, animator społczeności, organizator front-endowych spotkań meet.js w Białymstoku oraz Wrocławiu. Zawodowo miesza w kodzie, chmurze oraz w kompetencjach zespołu developerskiego. Wierzy, że kodowaniem da się uratować świat. Prywatnie lotnik oraz miłośnik podróży do socjalistycznych krajów dalekiego wschodu.

Zdjęcie Bartosz Andrejczuk

Bartosz Andrejczuk

Do branży IT trafił po studiach podyplomowych na Politechnice Białostockiej. Zdobywał doświadczenie jako Senior Quality Control Engineer i Software Quality Assurance Tester.

Obecnie jako lider zespołu testerów kieruje jego pracą w Transition Technologies. Posiada doświadczenie w następujących technologiach iOS Devices, Redmine, AEM, JIRA, Android Devices, Help Desk Support, Windows 8, ISTQB Certified, Computer Hardware Installation, Mobile Devices, IT Hardware Support, Windows 7, TFS, Windows Mobile, Mobile Technology, SQL

Zdjęcie Jacek Wojtkowski

Jacek Wojtkowski

Założyciel firmy LIT, która od ponad 15 lat budowała doświadczenie w technologiach Google, m.in. Google App Engine, Google Big Query czy Google Cloud Storage. LIT swoje doświadczenie zdobywało z powodzeniem realizując projekty serwisowe dla banku ING i platformy B2B dla branży automotive. O wysokich kompetencjach pracowników LIT mogą świadczyć zdobyte certyfikaty, m.in. NATO Security Certification oraz liczne certyfikaty Google, w tym Google Cloud Storage: Qualified Developer, Google Cloud SQL: Qualified Developer, Google BigQuery: Qualified Developer i Google Compute Engine: Qualified Developer.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Tadejko

Paweł Tadejko

email: p.tadejko@pb.edu.pl

tel: (+48) 504 142 530

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały udostępniane w serwisie Github na kontach wykłdowców oraz w narzędziach e-learningowych MS Teams / Moodle.

Warunki uczestnictwa

Po zapisaniu się na usługę kandydat na szkolenie powinien złożyć dokumenty w formie online za pomocą strony

https://irk2.uci.pb.edu.pl/pl/offer/SZKOLENIA_PODYPL_2021_2022/

W razie wątpliwości kontakt z biurem studiów podyplomowych Wydziału Informatyki, tel. 85 746 90 99, kom. 789 284 909

Politechnika Białostocka, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, p. 019

Informacje dodatkowe

WARUNKI URUCHOMIENIA:

Minimalna liczba osób, dla której jest uruchamiane szkolenie to 30 (łącznie kandydatów studiów podyplomowych i kursu). Zajęcia dla słuchaczy studiów i kursantów odbywają się wspólnie. Wspólny jest program, liczba godzin i prowadzący. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu szkolenia podejmuje Dziekan.

LIMIT MIEJSC - 34 słuchaczy. W przypadku większej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu dodatkowych grup podejmuje Dziekan.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

 • posiadanie komputera/laptopa z wyposażeniem w kamerę internetową i mikrofon;
 • posiadania łącza internetowego o prędkości minimum 10 Mbps;
Ciasteczka>