Usługa - Aspekty środowiskowe i wytyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 14001- usługa zdalna

Logo Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 2617 ocen

Tytuł Aspekty środowiskowe i wytyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 14001- usługa zdalna

Numer usługi 2021/07/01/7675/1100671

Dostawca usług Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

3 200,00 zł netto za osobę

3 936,00 zł brutto za osobę

200,00 zł netto za osobogodzinę

246,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 10 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Każdy zainteresowany tematyką szkolenia z wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 03-11-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1 Dzień

1. Wstęp - systemowe podejście do ochrony środowiska naturalnego w działalności organizacji.
2. Podstawowa terminologia systemu zarządzania środowiskowego.
3. Przegląd wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.
4. Identyfikacja i ocena wpływu aspektów środowiskowych .
5. Analiza ryzyk i szans w zarządzaniu środowiskowym
 

2 Dzień

1.Planowanie działań organizacji poprzez określenie środowiskowych kryteriów operacyjnych

2.Ocena trybów postępowania w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.

3. Ustalenie formy i sposobu dokumentowania podejmowanych uregulowań systemowych

4. Identyfikacja i ocena wpływu aspektów środowiskowych organizacji - warsztaty szkoleniowe.
5. Doskonalenie zarządzania środowiskowego poprzez planowanie celów  i adekwatnych do nich zadań
6. Elementy monitorowania i pomiarów oraz doskonalenie w systemie zarządzania środowiskowego.

Szkolenie w formie zdalnej będzie odbywało się  w czasie rzeczywistym. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu , rozmowa na żywo i inne.

Sposób walidacji testy pre i post.

Uczestników prosimy o wypełnienie testów pre i post ,wyrażenie zgody na usługę zdalną , potwierdzenie udziału w szkoleniu i  przesłanie ich na adres szkolenie@zetom.eu

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wstęp - systemowe podejście do ochrony środowiska naturalnego w działalności organizacji(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowa terminologia systemu zarządzania środowiskowego.(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przegląd wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikacja i ocena wpływu aspektów środowiskowych(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Analiza ryzyk i szans w zarządzaniu środowiskowym(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie działań organizacji poprzez określenie środowiskowych kryteriów operacyjnych(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Doskonalenie zarządzania środowiskowego poprzez planowanie celów i adekwatnych do nich działań(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ocena trybów postępowania w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ustalenie formy i sposobu dokumentowania podejmowanych uregulowań systemowych(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikacja i ocena wpływu aspektów środowiskowych organizacji - warsztaty szkoleniowe(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Elementy monitorowania i pomiarów oraz doskonalenie w systemie zarządzania środowiskowego(rozmowa na żywo, czat, współdzielenie ekranu)
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotuje do samodzielnej pracy z normą PN-EN 14001:2015, każdy uczestnik pozna zasady wynikające ze stosowania normy, zrozumie misje i cel organizacji oraz ich kontekst oraz będzie umiał je zastosować w praktyce. Usługa przygotuje uczestników do samodzielnego nadzorowania i identyfikowania wpływu działań , wyrobów i usług organizacji na środowisko.

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik omawia praktyczne aspekty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w organizacji. Uczestnik charakteryzuje zasady wynikające ze stosowania normy PN-EN ISO 14001: 2015. Uczestnik omawia temat systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015, stosuje zasady wynikające ze stosowania normy, rozumie misje i cel organizacji oraz ich kontekst. Charakteryzuje zasady związane z pracą według normy PN-EN ISO 14001: 2015. Uczestnik stosuje normę w praktyce z zakresu  identyfikowania i nadzorowania wpływu działań , wyrobów i usług organizacji na środowisko. Uczestnik charakteryzuje analizę ryzyk i szans w zarządzaniu środowiskowym. Omawia zarządzanie środowiskowe poprzez planowanie celów  i adekwatnych do nich zadań oraz  charakteryzuje elementy monitorowania i pomiarów  w systemie zarządzania środowiskowego.Stosuje terminologie systemu zarządzania środowiskowego.Uczestnik uzyskał kompetencje społeczne w zakresie komunikacji w zespole, samokształcenia się, doskonalenia, dyscypliny pracy, nabrał poczucia odpowiedzialności. Uzyskał zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz umiejętności autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się nastąpi poprzez przeprowadzenie testów przyrostu wiedzy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 936,00 zł
Koszt osobogodziny netto 200,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 246,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adrian Cierpioł

Adrian Cierpioł

Szkoleniowiec i doradca z organizacjami o przeróżnym profilu działalności, potrafiąc każdorazowo odnaleźć formę współpracy oraz rozwiązań systemowych właściwą dla specyfiki Klientów, których zawsze traktuje z jednakowym szacunkiem i profesjonalizmem. Jest Auditorem wewnętrznym systemów jakości oraz środowiskowego.
Pracę zawodową w dziedzinie systemów zarządzania rozpoczął bezpośrednio po studiach i nieprzerwanie prowadzi ją do dnia dzisiejszego. Dodać należy, iż jest to już ponad 20 lat.
Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończył Uniwersytet Śląski na kierunku Wychowanie Techniczne o specjalności Urządzenia elektroniczne.
Współpracował jako doradca w ponad 150-u organizacjach konsultując proces wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem żywności HACCP. Jest jednym z nielicznych, którzy te umiejętności łączą dodatkowo z praktyczną znajomością zagadnień systemów zarządzania w laboratoriach, dla których prowadził prace przygotowawcze do akredytacji metod badawczych wg normy ISO/IEC 17025. Jest także jednym z pierwszych konsultantów prowadzących prace wdrożeniowe systemów zarządzania jakością w oświacie wg normy ISO 29990. Zrealizował kilkaset szkoleń i kursów. Prowadzi m.in. renomowane kursy oraz szkolenia dla Menedżerów jakości, Pełnomocników ds. systemów zarządzania i auditorów wewnętrznych. W ramach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia w polskich wyższych uczelniach, m.in. w Akademii WSB w Dąbr

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Odrobińska

Agnieszka Odrobińska

email: a.odrobinska@zetom.eu

tel: (+48) 322 569 273

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe  (skrypt) przesłane w formie PDF.

Informacje dodatkowe

Ujęte godziny szkolenia są godzinami dydaktycznymi tj. 1 godz. dydaktyczna = 45 minut.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Usługa w formie zdalnej poprzez platfromę: ZOOM –
WYM. KOMPUTER:
Procesor Jednordzeniowy 1 GhZ lub wyższyRekomendowane wymagania sprzętowe:
Dwurdzeniowy procesor 2Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub AMD equivalen;
PrzeglądarkiWindows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30Mac: Safari 7+, Firefox
27+, Chrome 30+Linux: Firefox 27+, Chrome 30+;
Połączenie internetowe – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G or
4G/LTE/5G); Głośniki i mikrofon;
Kamera Internetowa Tablety lub urządzenia mobilne:Surface PRO 2 z systemem Win
8.1Surface PRO 3 z systemem Win 10iOS i urządzenia AndroidBlackberry
Program darmowy.
Link do programu: https://zoom.us/support/download.Link będzie wysłany uczestnikom
drogą mailową dwa dni przed rozpoczęciem usługi. Ważność linku obejmuje czas usługi

Ciasteczka>