Usługa - Magic Wadowice. Kurs języka angielskiego na poziomie B1. Konwersacje. Usługa numer 1099577.

Logo Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

4.6/5 z 354 ocen

Tytuł Magic Wadowice. Kurs języka angielskiego na poziomie B1. Konwersacje. Usługa numer 1099577.

Numer usługi 2021/06/30/16885/1099577

Dostawca usług Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 035,00 zł netto

1 035,00 zł brutto

45,00 zł netto za godzinę

45,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby dorosłe, które ukończyły kurs języka angielskiego na poziomie A2 i  B1 i chcą kontynuować naukę języka angielskiego lub poszerzyć informacje o konkretne zagadnienia tematyczne.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 08-07-2021
Liczba godzin usługi: 23
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs składa sie z 23 godzin dydaktycznych realizowanych zgodnie z harmongramem.

Osiągnięcie poziomu kompetencji opisanych w CEFR na poziomie B1.

Opis:

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Głównym celem kursu jest poszerzenie umiejętności prowadzenia konwersacji na różnorakie tematy, potrzymanie konwersacji oraz biegłe porozumiewanie się swobodne w typowych sytuacjach życiowych.

Tematy leksykalne to: Żywienie oraz nawyki żywieniowe, sport, rodzina, pokrewieństwo oraz cechy charakteru, pieniądze oraz operacje finansowe, mocne przymiotniki, transport oraz podróże,komunikacja i transport, opis osób, itd

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
08-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
01-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
24-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
04-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
28-07-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
21-07-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
07-07-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie kompetencji językowych na poziomie B1 w skali CEFR.

Efekty uczenia się

Umiejętności kursanta na poziomie  B1 ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYM

Po zakończeniu kursant potrafi:

Słuchanie:

Kursant rozumie znane mu słowa i bardzo podstawowe zwroty (wyrażenia) dotyczące jego osoby, rodziny, bliskiego konkretnego otoczenia, gdy mówi się do niego wolno i wyraźnie.Rozumie wyrażenia i często używane słowa dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o nim i jego rodzinie, o zakupach, geografii jego regionu, zatrudnieniu). Potrafi zrozumieć główną myśl zawartą w krótkich, wyraźnych, przekazach ogłoszeniach.Rozumie główną myśl wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku literackim, na temat mu znany, z którym spotyka się w pracy, szkole, czasie wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się raczej wolno i wyraźne.

MÓWIENIE:

Potrafi porozumieć się w raczej swobodny sposób pod warunkiem.

Potrafi porozumieć się w sytuacjach prostych i rutynowych gdzie dochodzi do bezpośredniej wymiany informacji na tematy mu znane. Radzi sobie w krótkich rozmowach towarzyskich nawet, jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego.

Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży, gdy zetknie się z językiem mówionym. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i te które go interesują lub odnoszą się do życia codziennego (np. rodzina, hobby, praca, podróże i wydarzenia współczesne).

Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać miejsce skąd pochodzi ludzi, których zna.Potrafi używać serii zwrotów zdań do opisania w prosty sposób swojej rodziny i innych osób, warunków życia, swojego wykształcenia oraz swojej obecnej i ostatnio wykonywanej pracy.Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje ambicje. Umie przedstawić powody, przyczyny, wyjaśnić plany i wyrazić swoją opinię. Umie opowiedzieć jakąś historię lub zrelacjonować treść filmu lub książki albo opisać swoje reakcje.

PISANIE

Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. wysyłając pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z informacjami dotyczącymi swojej osoby i np. podać dane osobowe, narodowość, adres w formularzu rejestracji hotelowej. Umie napisać krótką, prostą notatkę, wiadomość odnoszącą się do spraw mu najbliższych. Umie napisać list prywatny np. podziękowanie. Potrafi napisać prosty tekst, zbudowany ze zdań złożonych na temat mu znany lub taki które go interesują. Umie napisać list prywatny opisujący doświadczenia i wrażenia.

Wiedza

1.Uczestnik posiada kompetencje komunikacyjne w podanym zakresie tematycznym na poziomie B1:

Tematy leksykalne to: Kraje, pogoda, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, Idiomy opisujące ludzi, relacje międzyludzkie, dom, problemy codzienne, problemy globalne, edukacja, praca, interesy i powarzenie firmy, sport.

Kompetencje Społeczne:

Uczestnik potrafi współpracować efektywnie w grupie, potrafi nawiązać prostą interakcję językową z innymi osobami posługującymi się językiem angielskim,  jest pozytywnie zmotywowany do dalszego poszerzania wiedzy z języka angielskiego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy) oraz na tematy które ją interesują. Potrafi zainicjować oraz podtrzymać krótką rozmowę na temat, którym jest zainteresowana. Potrafi porozumiewać się w prostych oraz nieco bardziej złożonych, sytuacjach komunikacyjnych, wymagających reakcji, wymiany informacji na tematy znane i typowe, oraz znajdujące się w jej kręgu zainteresowań. Potrafi w kilku zdaniach  opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z prostymi tematami dotyczącymi życia codziennego oraz tematów , które go intersują.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

testy tematyczne z przerobionego zakresu słownictwa.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 1 035,00 zł
Koszt usługi brutto 1 035,00 zł
Koszt godziny netto 45,00 zł
Koszt godziny brutto 45,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jadwiga Łysko

Jadwiga Łysko

nauczyciel języka angielskiego
magister z przygotowaniem pedagogicznym
wyższe
8 lat

Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

nauczanie języka angielskiego
15 lat
magister z przygotowaniem pedagogicznym.
15 lat

Zdjęcie Katarzyna Bednarczyk

Katarzyna Bednarczyk

magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym. 9 lat doświadczenia w zawodzie. Egzaminator PTE General.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

email: biuro@magic.edu.pl

tel: (+48) 608 833 220

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały autorskie w formie kserokopii zapewnione przez szkołę.

Warunki uczestnictwa

Zapis na usługę w Bazie usług rozwojowych.

Podpisano umowę z MARR Kraków na świadczenie usługi finasowanej za pomocą bonów szkoleniowych w ramach Projektu MBon.

Informacje dodatkowe

Podpisano umowę WUP Kraków na świadczenie usługi finansowanej z bonów szkoleniowych.

Podpisano umowę z MARR w Krakowie na świadczenie usług z wykorzystaniem bonów szkoleniowych.

Uczestnicy zakupują komplet podręczników . Matreiały autorskie są zapewniane przez szkołę.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

  1. Platforma wykorzystywana do prowadzenia zajęć to ClickMeeting.pl
  2. Wejdź na stronę clickmeeting.com/pl , następnie wejdź w zakładkę: „DOŁĄCZ DO WEBINARU ”-widoczna u prawym górnym rogu strony.
  3. Wpisz 9 cyfrowy PIN, ważny przez cały okres kursu, który otrzymałeś i zatwierdź.
  4. Zalecany sprzęt to laptop lub komputer stacjonarny (specyfikacja w punkcie 9) wyposażony w słuchawki z mikrofonem z połączeniem Internetowym min prędkość 512kbps
  5. Informujemy, iż zajęcia uczestników projektów Unijnych finansowanych ze środków Unijnych, są nagrywane na potrzeby sporządzenia dokumentacji przeprowadzenia zajęć oraz kontroli.
  6. Wymagania sprzętowe: Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
Ciasteczka>