Usługa - Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie - moduł V

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1609 ocen

Tytuł Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie - moduł V

Numer usługi 2021/06/30/36350/1098959

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

1 350,00 zł netto za osobę

1 350,00 zł brutto za osobę

56,25 zł netto za osobogodzinę

56,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii


Usługa również adresowana dla Uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa i projektu Łap Skilla!

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 27-10-2022
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek. 

1. Anatomia palpacyjna kliniczna.

2. Protokół badania stawu łokciowego.

3. Staw łokciowy - semiologia.

3.1 Urazy łokcia.

3.2 Uszkodzenia i przeciążenia tkanek miękkich.

3.3 Nowotwory.

3.4 Schorzenia reumatyczne.

3.5 Bóle rzutowane z odcinka szyjnego

3.6 Bóle przeniesione ze stawu barkowego lub nadgarstka.

3.7 Dysfunkcje funkcjonalne (stawowe, mięsniowo-powięziowe)

4. Badanie nadgarstka i ręki.

5. Nadgarstek i ręka - semiologia.

5.1 Złamania

5.2 Zerwanie ścięgien

5.3 Stany pourazowe

5.4 Martwica kości nadgarstka

5.5 Schorzenia ścięgien

5.6 Choroby metaboliczne

5.7 Zespoły neurologiczne

5.8 Nowotwory

5.9 Zminy zwyrodnieniowe

6. Techniki - staw łokciowy, nadgarstek, ręka.


Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu: Uczestnicy powinni znać anatomię i fizjologię człowieka.


Forma szkolenia: Trening połączony z wykładem, dyskusja, ćwiczenia, praca na sobie nawzajem lub na modelach. Uczestnicy pracują w parach, każda z par przy jednym stole fizjoterapeutycznym.


Usługa rozliczana w godzina dydaktycznych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia palpacyjna kliniczna - ramię, łokieć.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia palpacyjna - przedramię, nadgarstek, ręka.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Protokół badania stawu łokciowego.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Staw łokciowy - semiologia.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Staw łokciowy - semiologia c.d.
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Badanie nadgarstka i ręki.
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nadgarstek i ręka - semiologia.
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Nadgarstek i ręka - semiologia c.d.
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki - staw łokciowy, nadgarstek, ręka.
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Techniki - staw łokciowy, nadgarstek, ręka c.d.
Data realizacji zajęć
30-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie i dyskusja. Wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
Data realizacji zajęć
30-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa prowadzi do samodzielnego diagnozowania oraz terapii, przy wykorzystaniu poznanych metod diagnostycznych i terapeutycznych dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych. Duża część szkolenia poświęcona jest diagnostyce różnicowej. Umiejętności i wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwolą Uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • stosuje protokół diagnostyczny ramienia, łokcia, przedramienia i nadgarstka,
 • wykorzystuje anatomie palpacyjną omawianych struktur, a także najczęstsze ich patologię i mechanizmy uszkodzenia,
 • rozróżnia i rozumie etiologię chorób naczyniowych.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje poznane technik manualne oraz stosuje w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych, 
 • przeprowadza badanie czucia i analizuje objawy neurologiczne. 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 350,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 350,00 zł
Koszt osobogodziny netto 56,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 56,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Albańska 3, 30-611 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Włodzimierz Ciepała

Włodzimierz Ciepała

Włodzimierz Ciepała jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz 5-letnich Studiów Podyplomowych w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii.
Włodzimierz Ciepała posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, zdobyte podczas pracy w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu na oddziale neurochirurgii i Ośrodku Rehabilitacyjnym w Miechowie. Obecnie pracuje i zarządza Centrum Rehabilitacji i Osteopatii ,,Neuron" w Miechowie i Dąbrowie Górniczej, gdzie zajmuje się terapią pacjentów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 694 806 689

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Organizator zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zapisanie się na usługę przez stronę: https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 24 godziny), co stanowi 18 godzin zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krótkich przerw.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.


Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa i Łap Skilla

Ciasteczka>