Usługa - Kurs kat. C+E z opłatą za egzamin państwowy WORD oraz szkolenie okresowe kat. C

Logo Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.7/5 z 264 ocen

Tytuł Kurs kat. C+E z opłatą za egzamin państwowy WORD oraz szkolenie okresowe kat. C

Numer usługi 2021/06/21/32743/1088064

Dostawca usług Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 950,00 zł netto za osobę

2 950,00 zł brutto za osobę

49,17 zł netto za osobogodzinę

49,17 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i możliwośc zatrudnienia jako kierowca Kat. CE

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 02-08-2021
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres uprawnień: Kurs "prawo jazdy kategorii A" - 50 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii B" - 60 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii B+E" - 35 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii C" - 50 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii C+E" - 45 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii D /po B/" - 80 godz., Kurs "prawo jazdy kategorii D /po C/" - 60 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne 25 godzin kat. CE

Zajęcia teoretyczne 35 godzin szkolenie okresowe

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia
Data realizacji zajęć
02-08-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą
Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym
Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia zestawu ciężarowego
Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez .

Efekty uczenia się

Przygotowanie do egzaminu państwowego praktycznego prawa jazdy kat. CE

Świadectwo kwalifikacji zawodowych kat. C

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny teoretyczny – dopuszczający do następnej części modułu szkoleniowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, ust. z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie MI z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTWO POWIATOWE/URZĄD MIASTA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 950,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 950,00 zł
Koszt osobogodziny netto 49,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 49,17 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Generała Leopolda Okulickiego 64, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Plac manewrowy, jazda w ruchu miejskim,

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Dul

Józef Dul

Instruktor nauki jazdy
Kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1+E, D+E, Kurs pedagogiczny nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego kursu metodyczno-dydaktycznego na wykładowców i instruktorów kształcenia kierowców
Mistrz mechanika samochodowego.
Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Wiesław Cieśla

Wiesław Cieśla

Instruktor nauki jazdy
kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E. Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Lucyna Maślach

Lucyna Maślach

Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zdjęcie Łukasz Rak

Łukasz Rak

Wykształcenie wyższe,
Instruktor nauki jazdy
Kat. B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E, Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie OSK MOTOS

OSK MOTOS

email: lmaslach@motos.edu.pl

tel: (+48) 697 965 931

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Panel dostępu do „e - learning - owej” formy szkolenia, Internet, komputer, oprogramowanie.

Warunki uczestnictwa

- prawo jazdy kat. B,

- prawo jazdy kat. C  wydane przed 10 września 2009 r.

- badania wykonane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców stosowane do art. 43 pkt 2 i art.229 paragraf 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy

- badania psychologiczne na podstawie art.39k ust.1 ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

- profil kandydata na kierowcę (PKK) wydany przez Starostwo

(- badania wykonane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców dotyczące kat. C,- badania psychologiczne dotyczące kat. C, - 1 szt. kolorowe zdjęcie wymiarów 3,5 x 4,5 cm,),

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne ustalane są indywidualnie pokmiędzy kursantem a instruktorem.

Kurs zawiera koszt pierwszego egzaminu państwowego

Podręcznik kursanta, płyta CD z przykładową bazą egzaminacyjną 

Panel szkoleniowy kat. C

Ciasteczka>