Usługa - Tester oprogramowania

Logo Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

4.6/5 z 38 ocen

Tytuł Tester oprogramowania

Numer usługi 2021/06/18/7100/1085955

Dostawca usług Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Miejsce usługi Gdańsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 670,00 zł netto za osobę

5 670,00 zł brutto za osobę

31,50 zł netto za osobogodzinę

31,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do osób planujących rozwijanie swojej kariery w projektach informatycznych w dziedzinie zapewniania jakości oprogramowania, programistów pragnących zdobyć wiedzę o testowaniu oraz osób odpowiadających w projektach za zarządzanie i rekrutację testerów.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 19-09-2021
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

9 miesięcy nauki 180 godzin 10 zjazdów              

WPROWADZENIE DO TESTOWANIA (23 godz.)

 • Podstawy testowania (5 godz.)
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania (4 godz.)
 • Testowanie statyczne (4 godz.)
 • Techniki testowania (10 godz.)

PROCES TESTOWY W RZECZYWISTOŚCI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH (26 godz.)

 • Zarządzanie testami (5 godz.)
 • Testowanie eksploracyjne (5 godz.)
 • Testowanie w zespołach zwinnych (Agile) (8 godz.)
 • Miękkie aspekty wytwarzania oprogramowania (8 godz.)
   

WPROWADZENIE DO POPULARNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH (52 godz.)

 • Podstawy systemów operacyjnych (12 godz.)
 • Podstawy technologii internetowych (8 godz.)
 • Narzędzia kontroli wersji (8 godz.)
 • Podstawy SQL i technologii relacyjnych baz danych (8 godz.)
 • Podstawy programowania testów automatycznych (16 godz.)

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI I AUTOMATYZACJA TESTÓW (71 godz.)

 • Narzędzia wspierające testowanie (22 godz.)
 • Wprowadzenie do automatyzacji testów (5 godz.)
 • Automatyzacja testów aplikacji internetowych (20 godz.)
 • Automatyzacja testów usług sieciowych (8 godz.)
 • Automatyzacja testów aplikacji mobilnych (8 godz.)
 • Automatyzacja testów w podejściu BDD (8 godz.)

PROJEKT (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.).

FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Plan zajęć będzie znany we wrześniu
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań związanych z testowaniem oprogramowania. Program obejmuje wiedzę pozwalającą na przystąpienie do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB Foundation Level.

Efekty uczenia się

WIEDZA

Rozumie cele testowania, potrafi wymienić podstawowe czynności testowe oraz opisać rolę testów w procesie zapewniania jakości

na szablony i typową zawartość elementów dokumentacji testowej 

Potrafi opisać znaczenie i zastosowanie statycznych i dynamicznych metod testowania w procesie wytwarzania oprogramowania

Ma wiedzę na temat podstawowych zasad zarządzania i planowania testów oraz zna metryki i metody monitorowania przebiegu testów

Potrafi wymienić typy i wskazać zastosowanie narzędzi testowych w różnych procesach testowych oraz w cyklu życia oprogramowania

Ma wiedzę na temat psychologicznych aspektów testowania oprogramowania i zasad komunikacji w projektach informatycznych

Potrafi wymienić metodyki zwinne i zna zasady testowania w zespołach pracujących według metodyk zwinnych

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi porównać cele, typowe zadania oraz rodzaje usterek i awarii znajdowanych na różnych poziomach testów 

Potrafi posłużyć się przykładami w celu przedstawienia i porównania czterech typów testów (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, strukturalnych oraz związanych ze zmianami)

Potrafi wyjaśnić róznice pomiędzy testami statycznymi i dynamicznymi oraz omówić różne typy przeglądów

Potrafi wskazać  i porównać techniki projektowania testów oraz podzielić je według ich dopasowania do danego kontekstu, podstawy testowania, modeli oraz cech oprogramowania

Potrafi wyjaśnić zalety i wady różnych poziomów niezależności testowania w organizacji

Potrafi opisać, przy użyciu przykładów, jak analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem mogą zostać wykorzystane przy planowaniu testów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi wykonać nieformalny przegląd dokumentu oraz uczestniczyć w formalnej inspekcji dokumentacji

Potrafi napisać przypadki testowe na podstawie podanych modeli oprogramowania, używając techniki klas równoważności, analizy wartości brzegowych, testowania w oparciu o tablicę decyzyjną, testowania przejść pomiędzy stanami, testowania instrukcji i decyzji

Umie czytać i tworzyć dokumentację projektową, ze szczególnym uwzględnieniem pisania planów testów, projektów testów, procedur testowych, przypadków testowych, raportów o nieprawidłowości i raportów z testów zgodnych z normą IEEE 829-2008

Potrafi pełnić rolę testera w zespołach pracujących w metodykach zwinnych

Potrafi zaplanować i wykonać testy eksploracyjne

Potrafi uczestniczyć w pracach rozproszonych zespołów z wykorzystaniem metod i narzędzi wspomagających pracę zdalną

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ćwiczenia, testy semestralne, obrona projektu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 670,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 670,00 zł
Koszt osobogodziny netto 31,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 31,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, woj. pomorskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Chmielarz

Maciej Chmielarz

Zajmuje się zapewnianiem jakości w projektach informatycznych od 2008 roku. Doświadczenie zdobywał u pracodawców należących do polskiej i światowej czołówki firm technologicznych, producentów unikatowych rozwiązań inżynierskich. Obecnie pracuje dla IVONA Software, firmy produkującej światowej klasy syntezator mowy, będącej częścią amerykańskiej korporacji Amazon. Przedtem przez kilka lat pracował dla Asseco Poland nad rozwojem największego projektu informatycznego w tej części Europy, a karierę rozpoczął w amerykańskiej firmie Acxiom. Studia podyplomowe z testowania oprogramowania na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku prowadzi od 2012 roku, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziesiątkami osób zainteresowanych rozwijaniem swojej kariery w tym kierunku. Od 2013 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych, między innymi aktywnie uczestnicząc w organizacji Testwarez, największej w Polsce konferencji dotyczącej testowania oprogramowania.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krystian Olejnik

Krystian Olejnik

email: rekrutacjasp@wsb.gda.pl

tel: (+48) 58 5227 513

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w wersji elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Zapis na studia następuje poprzez formularz BUR. Szczegółowe zasady rekrutacji pod linkiem https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Cennik studiów https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/tester-oprogramowania/ceny

Informacje dodatkowe

Szczegóły dotyczące kierunku 

https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/tester-oprogramowania

Harmonogram zjazdów oraz plan zajęć będzie dostępny w wersji elektronicznej w lipcu. W sprawie szczegółów proszę o kontakt mailowy dsp@wsb.gda.pl

Cennik i aktualne zniżki i poromocje pod linkiem https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/tester-oprogramowania/ceny

W wersji elektronicznej

Ciasteczka>