Usługa - Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University

Logo Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

4.6/5 z 46 ocen

Tytuł Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University

Numer usługi 2021/06/18/7100/1085935

Dostawca usług Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

Miejsce usługi Gdańsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 680,00 zł netto za osobę

4 680,00 zł brutto za osobę

24,89 zł netto za osobogodzinę

24,89 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy działu HR, dyrektorzy, menedżerowie, specjaliści oraz osoby zainteresowane tematyką studiów.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 16-09-2021
Liczba godzin usługi: 188
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

9 miesięcy nauki, 10 zjazódw, 30 ECTS

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (30 godz.)

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania (16 godz.) 
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w przedsiębiorstwie. EmployerBranding (10 godz.) 
 • Tworzenie systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (4 godz.) 

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (20 godz.)

 • Formy zatrudnienia i ich podstawa prawna (4 godz.)
 • Prawo pracy (8 godz.)
 • Opodatkowanie pracy i wynagrodzeń oraz ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i emerytalne pracowników (4 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (4 godz.)

PROCESY W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI (74 godz.)

 • Analiza pracy i planowanie zatrudnienia (8 godz).
 • Rekrutacja i selekcja – jak wybrać najlepszych (14 godz.) 
 • Przeprowadzanie badań i ocen w organizacji (16 godz.) 
 • Szkolenia i rozwój pracowników (16 godz.) 
 • Motywowanie pracowników (8 godz.) 
 • Wynagradzanie pracowników (6 godz.) 
 • Zwolnienia pracowników i outplacement (6 godz.) 

UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI (28 godz.)

 • Kierowanie zespołem (8 godz.)
 • Zarządzanie zmianą w organizacji (8 godz.)
 • Coaching i mentoring – certyfikat Franklin University (12 godz.).

UMIEJĘTŚOŚCI INTERPERSONALNE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI (28 godz.)

 • Techniki komunikacji w biznesie (8 godz.) 
 • Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje (8 godz.) 
 • Zarządzanie osobistą efektywnością. Zarządzanie czasem (4 godz.)
 • Sztuka perswazji i przemawiania. Trening prezentacji wystąpień publicznych (8 godz.) 

PROJEKT (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.).

Przykładowe narzędzia 

Test semestralne oceniające wiedzę  obejmujące zagadnienia z przedmiotów realizowanych wramach studiów

weryfikacji kompetencji:

Case study w ramach którego menadżer przygotowywać będzie ogłoszenie rekrutacyjne oraz dobierze adekwatny do problemu kanał komunikacji z potencjalnymi kandydatami do pracy, 

Zadanie symulacyjne – przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej, oceniającej, rozwiązywanie konfliktów, rozmowy motywujące, dyscyplinujące.

Egzamin końcowy polegający na obronie projektu obejmujący określone obszary poruszane wtrakcie studiów: przeprowadzanie rozmowy rerkutacyjnej, motywacja, komunikacja, prawo pracy itd. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Plan zajęć będzie znany we wrześniu
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Studia zwracają uwagę na znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla sukcesu menedżera i całego przedsiębiorstwa. Pozwolą słuchaczom na nabycie różnorodnej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania pracownikami w firmie.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności praktycznych oraz podstaw teoretycznych z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi oraz nabycie kompetencji związanych z zarządzaniem ludźmi, motywowaniem i komunikacją.

Efekty uczenia się

Wiedza

Zna aktualne przepisy prawa pracy mające znaczenie dla organizacji i przebiegu procesu rekrutacji oraz monitoruje zmiany prawne, które są istotne dla tego procesu, Identyfikuje źródła informacji o rynku pracy.

Wyodrębnia kluczowe elementy skutecznego ogłoszenia rekrutacyjnego.

Zna metody selekcji kandydatów.

Wskazuje wady i zalety różnych kanałów pozyskania kandydatów oraz metod selekcji.

Umiejętności

Potrafi znaleźć i ocenić wartość informacji na temat lokalnego rynku pracy.

Monitoruje zmiany na rynku pracy oraz ocenia ich znaczenie dla sytuacji swojego przedsiębiorstwa Potrafi opracować ogłoszenie rekrutacyjne.

Przeprowadza rozmowę rekrutacyjną skoncentrowaną na diagnozie kompetencji kandydata.

Opracowuje program wdrożenia pracownika na stanowisko pracy.

Podejmuje decyzje o wyborze kandydata bazując na obiektywnych kryteriach.

Kompetencje społeczne

(postawy)

Respektuje zasady etyczne w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Buduje pozytywną atmosferę spotkania z kandydatem w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Prezentuje szacunek wobec kandydatów.

Oddziela emocje od obiektywnej oceny kandydata.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

case study, ćwiczenia, obrona projektu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 680,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 680,00 zł
Koszt osobogodziny netto 24,89 zł
Koszt osobogodziny brutto 24,89 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, woj. pomorskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Natalia Kosińska

Natalia Kosińska

HR
Od kilkunastu lat senior konsultant firmy doradztwa personalnego, kierownik projektów w obszarze HR, moderator-facylitator, trener, mediator, coach i doradca kariery. Wcześniej 5 lat na stanowiskach kierowniczych w firmach szkoleniowych. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z Certyfikatem Franklin University.
Ponad 200 godzin zrealizowanych przy prowadzeniu zajęć i szkoleń.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krystian Olejnik

Krystian Olejnik

email: rekrutacjasp@wsb.gda.pl

tel: (+48) 58 5227 513

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

materiały w wersji elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Zapis na studia następuje poprzez formularz BUR. Szczegółowe zasady rekrutacji pod linkiem  https://www.wsb.pl/gdansk/kandydaci/studia-podyplomowe/rekrutacja-i-dokumenty

Zapytaj o aktualną promocję

Cennik studiów https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-z-certyfikatem-franklin-university/ceny

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o kierunku https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-z-certyfikatem-franklin-university

Materiały w wersji elektronicznej

Ciasteczka>