Usługa - Projektowanie i aranżacja wnętrz

Logo Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

4.6/5 z 38 ocen

Tytuł Projektowanie i aranżacja wnętrz

Numer usługi 2021/06/18/7100/1085903

Dostawca usług Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

Miejsce usługi Gdańsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 770,00 zł netto za osobę

4 770,00 zł brutto za osobę

26,50 zł netto za osobogodzinę

26,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia skierowane są do osób, które chcą rozwinąć swoje zainteresowania i poszerzyć horyzonty; którzy chcą wnikliwiej przyglądać się rzeczywistości, poszukiwać inspiracji, przekonywać innych do własnych pomysłów. Studia przeznaczone są również dla osób zainteresowanych współczesnym wzornictwem, które chcą swoje zainteresowania rozwinąć i poprzeć zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi, a w efekcie swoje życie zawodowe związać z aranżacją przestrzeni we wnętrzach.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

10 zjazdów, 9 miesięcy nauki,

30 ECTS

PODSTAWY BUDOWNICTWA Z AUTOCADEM (26 godz.)

 • Podstawy budownictwa (5 godz.)
 • Elementy konstrukcyjne budynku (5 godz.)
 • Wykonanie rzutu mieszkania w budynku wielorodzinnym w programie AutoCAD (10 godz.)
 • Tworzenie i edycja rysunków architektoniczno-budowlanych w programie autocad (6 godz.)

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO (20 godz.)

 • Rysunek odręczny (7 godz.)
 • Zasady geometrii wykreślnej (4 godz.)
 • Elementy projektu, opisywanie i wymiarowanie, oznaczenia graficzne (5 godz.)
 • Zasady wykonywania pomiarów i szkiców inwentaryzacyjnych (4 godz.)

Czytaj mniej

PROJEKTOWANIE MIESZKAŃ

(25 godz.)

 • Wydzielenie stref w mieszkaniu, układ funkcjonalny (2 godz.)
 • Zasady projektowania pomieszczeń podstawowych: kuchni, łazienki, salonu, sypialni itp. (12 godz.)
 • Zasady projektowania pomieszczeń pomocniczych: garderoby, garażu, spiżarni, komunikacji, pomieszczeń rekreacyjnych itp. (8 godz.)
 • Projektowanie tarasów, balkonów, ogrodów zimowych (3 godz.)

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH (25 godz.)

 • Historia architektury wnętrz (5 godz.)
 • Współczesne trendy w odniesieniu do projektowania wnętrz   (5 godz.)
 • Współczesne style w architekturze wnętrz  (komfort i styl, kolor, światło, faktura, kształt) (5 godz.)
 • Podstawy projektowania  (zagadnienia wstępne, proksemika, pole widzenia, złudzenia optyczne, ergonomia, skala, fazy projektu, materiały wykończeniowe) (10 godz.) 

PROGRAMY KOMPUTEROWE (50 godz.)

 • Projektowanie w programie Revit (25 godz.)
 • Projektowanie w programie Ske​tchUp (25 godz.)
   

KONSULTACJE Z PROJEKTANTEM (26 godz.)

 • Praca projektanta i dekoratora wnętrz (12 godz.)
 • Praktyczne uwagi do pracy z klientem (formy prezentacji, strategia wystąpień publicznych) (10 godz.)
 • Proces projektowania mebla/detalu wnętrza (analiza zachowań form przestrzennych w otoczeniu) (4 godz)

PROJEKT (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Informacje o planie będą znane we wrzęsniu
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Słuchacz zdobędzie wiedzę na temat: technik i materiałów służących do urzeczywistniania projektów architektonicznych, podstawowych zagadnień architektoniczno-budowlanych. Ponadto nabędzie umiejętności czytania planów konstrukcyjnych, umiejętności aranżowania wnętrz, obsługi programów Acad, Revit, SketchUp, rozpoznawania i konsultowania potrzeb klientów. Słuchacz nabywa kompetencje współpracy w zespołach projektowych, przewiduje i ocenia jakość przedstawionych propozycji i przekonuje do rozw.

Efekty uczenia się

Po zakończonej usłudze uczestnik posiada:

WIEDZĘ:

·         Zna podstawy budownictwa i instalacji w budynku,

·         Potrafi wyróżnić elementy konstrukcyjne i wykończeniowe budynku,

·         Wie w jaki sposób wykonać rzut mieszkania w budynku wielorodzinnym w programie AutoCAD,

·         Wie w jaki sposób stworzyć i edytować rysunki architektoniczno-budowlane w programie AutoCAD,

·         Zna podstawy  wykonywania rzutów i przekrojów oraz zasady wykonywania pomiarów i szkiców inwentaryzacyjnych,

·         Wie w jaki sposób przygotować dokumentację techniczną,

·         Wie w jaki sposób wydzielić strefy w mieszkaniu,

·         Zna zasady projektowania pomieszczeń podstawowych: kuchni, łazienki, salonu, sypialni,

·         Zna zasady projektowania pomieszczeń pomocniczych: garderoby, garażu, spiżarni, komunikacji, pomieszczeń rekreacyjnych,

·         Wie w jaki sposób projektować tarasy, balkony, ogrody zimowe,

·         Zna historię architektury wnętrz XX wieku,

·         Zna współczesne trendy w odniesieniu do projektowania wnętrz,

·         Zna współczesne style w architekturze wnętrz ,

·         Zna podstawy projektowania,

·         Wie jak stworzyć projekt w programie Revit,

·         Wie jak stworzyć projekt w programie SketchUp,

·         Wie jak rozmawiać z klientem, zna formy prezentacji, strategia wystąpień publicznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

·         Potrafi wykonać rzut mieszkania w budynku wielorodzinnym w programie AutoCAD,

·         Potrafi tworzyć i edytować rysunki architektoniczno-budowlane w programie AutoCAD,

·         Potrafi wykonać pomiary i szkice inwentaryzacyjne,

·         Potrafi opisywać i wymiarować, tworzyć oznaczenia graficzne, elementy składowe projektu,

·         Potrafi dzielić strefy w mieszkaniu, stworzyć układ funkcjonalny,

·         Potrafi projektować pomieszczenia podstawowe: kuchnię, łazienkę, salon, sypialnię itp.

·         Potrafi projektować pomieszczenia pomocnicze: garderobę, garaż, spiżarnię, komunikację, pomieszczenia rekreacyjne itp.

·         Potrafi projektować tarasy, balkony, ogrody zimowe,

·         Potrafi projektować w programie Revit,

·         Potrafi projektować w  programie SketchUp,

·         Potrafi analizować zachowanie form przestrzennych w otoczeniu.

KOMPETENCJE:

·         Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz,

·         Odczuwa potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania się w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz,

·         Ma świadomość posiadanej wiedzy i tego, w jaki sposób można ją wykorzystać do podwyższenia jakości swojej pracy,

·         Odczuwa potrzebę współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za podobne zadania,

·         W prawidłowy sposób identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z projektowaniem i aranżacją wnętrz.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • WIEDZA
 • zdobycie wiedzy na temat poszczególnych metod is sposobów aranżacji wnętrz  znajomość technik i materiałów służących do urzeczywistniania projektów architektonicznych,
 • znajomość podstawowych zagadnień architektoniczno-budowlanych,
 • UMIEJĘTNOŚCI 
 • zdobycie umiejętności czytania planów konstrukcyjnych,
 • nabycie umiejętności aranżowania wnętrz,
 • nabycie umiejętności współpracowania w zespołach projektowych.
 • KOMPETENCJE
 • rozumie konieczność dokształcania się przez całe życ
 • pracuje w zespole i rozumie klienta i jego potrzeby
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 770,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 770,00 zł
Koszt osobogodziny netto 26,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 26,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Grunwaldzka 238A, 80-238 Gdańsk, woj. pomorskie

Blisko SMK, PKM i przystanków tramwajowych

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Arkadiusz Grzędzicki

Arkadiusz Grzędzicki

Artysta plastyk, magister sztuki, absolwent Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, architekt wnętrz, dekorator. Od dziesięciu lat prowadzi pracownię projektową. Autor wielu projektów wnętrz mieszkalnych, biurowych i publicznych. Doświadczony kreator. Projektowane przez niego wnętrza są humanistyczne, ukierunkowane na potrzeby każdego indywidualnie. W swoich projektach wykorzystuje kubistyczne formy, surowe materiały, a z drugiej strony jego wnętrza są eleganckie i przemyślane w każdym detalu. Wykorzystuje grę światła, barw oraz złudzenia optyczne by ocieplać, powiększać, przeobrażać, dostosowując do nastroju i okazji. Wielki orędownik sztuki regionalnej i folku. Wrażliwy na doznania wielozmysłowe, docenia nie tylko wrażenia estetyczne, ale też zapach i smak, co jest ściśle związane z jego pasją kulinarną.

Zdjęcie Danuta Urbanowicz

Danuta Urbanowicz

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych Reklama na Politechnice Gdańskiej. Nauczyciel przedmiotów związanych z budownictwem i projektowaniem. Promotor i pomysłodawca wielu prac dyplomowych: projekty wnętrz, wystrój sal wystawowych, sal szpitalnych w ramach „Motylkowe Szpitale”, współautor wielu projektów architektonicznych, projektów wnętrz autor i wykonawca stoisk targowych na targach bursztynowych Ambererif, Amber Mart, wielokrotny członek jury na konkursach plastycznych. Członek Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krystian Olejnik

Krystian Olejnik

email: rekrutacjasp@wsb.gda.pl

tel: (+48) 58 5227 513

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w wersji elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Zapis na studia następuje poprzez formularz BUR. Szczegółowe zasady rekrutacji pod linkiem ww.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje na temat  usługi  https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/projektowanie-i-aranzacja-wnetrz

Materiały w wersji elektronicznej.

Ciasteczka>