Usługa - Tułów - baza do ruchu

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1118 ocen

Tytuł Tułów - baza do ruchu

Numer usługi 2021/06/17/36350/1082872

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

650,00 zł netto za osobę

650,00 zł brutto za osobę

72,22 zł netto za osobogodzinę

72,22 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 12-11-2021
Liczba godzin usługi: 9
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

 • Oddychanie I etapem do leczenia bólów kręgosłupa
 • Oddychanie a postawa
 • Oddychanie a świadomość
 • Prawidłowy stereotyp oddychania
 • Ocena stereotypu oddychania
 • Zaburzenia stereotypu oddychania – przykłady
 • Oddychanie i napięcie mięśni tułowia
 • Ćwiczenia korygujące stereotyp oddychania i napięcia – przykłady
 • Przyczyny dysfunkcji stabilizacji tułowia
 • Dewastujący sposób siedzenia i wstawania z krzesła – rekomendacje
 • Mobility i stability w odniesieniu do kręgosłupa
 • Historia i dzisiejsze spojrzenie na stabilizację
 • Stopa a stabilizacja
 • Psoas a stabilizacja – jak ćwiczyć psoasa
 • Stabilizacja antywyprostna – przykłady ćwiczeń
 • Stabilizacja antyzgięciowa – przykłady ćwiczeń
 • Stabilizacja antyzgięciowa boczna – przykłady ćwiczeń
 • Stabilizacja antyrotacyjna – przykłady ćwiczeń
 • Stabilizacja globalna – przykłady ćwiczeń
 • PLANK- ocena, przydatność
 • Silly stretches
 • Manewr Valsavy przy dużych obciążeniach

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przywitanie Uczestników, przedstawienie Instruktora. Zapoznanie Uczestników z planem szkolenia.
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Oddychanie I etapem do leczenia bólów kręgosłupa Oddychanie a postawa.
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Oddychanie a świadomość Prawidłowy stereotyp oddychania.
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena stereotypu oddychania. Zaburzenia stereotypu oddychania – przykłady. Oddychanie i napięcie mięśni tułowia. Ćwiczenia korygujące stereotyp oddychania i napięcia – przykłady.
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przyczyny dysfunkcji stabilizacji tułowia. Dewastujący sposób siedzenia i wstawania z krzesła – rekomendacje. Mobility i stability w odniesieniu do kręgosłupa.
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Historia i dzisiejsze spojrzenie na stabilizację. Stopa a stabilizacja. Psoas a stabilizacja – jak ćwiczyć psoasa.
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Stabilizacja antywyprostna – przykłady ćwiczeń. Stabilizacja antyzgięciowa – przykłady ćwiczeń.
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Stabilizacja antyzgięciowa boczna – przykłady ćwiczeń. Stabilizacja antyrotacyjna – przykłady ćwiczeń. Stabilizacja globalna – przykłady ćwiczeń.
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
PLANK- ocena, przydatność. Silly stretches. Manewr Valsavy przy dużych obciążeniach.
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Dyskusja i pytania. Rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia.
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestnika z najnowszą, szczegółową wiedzą na temat diagnostyki i leczenia tułowia oraz jego funkcjonowania. Szkolenie bogate jest w wiedzę teoretyczną i praktyczną, popartą szeregiem przypadków klinicznych. Instruktor przekażą garść praktycznych nowinek i niuansów wyniesionych z codziennej pracy z pacjentami i sportowcami. Uczestnik nabierze umiejętności do podejmowania autonomicznych i odpowiedzialnych decyzji, a także pozna zasady etyki pracy z pacjentem.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna anatomię i biomechanikę tułowia,
 • zrozumie interakcję mięśni i ich wpływ na prawidłową pracę tułowia,
 • poznał zaburzenia w obrębie tułowia oraz różne metody ich diagnostyki,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • potrafi ocenić, testować i korygować ustawienie tułowia,
 • stosuje metody terapeutyczne i leczy objawy bólowe w obszarze tułowia,
 • analizuje ruch i prowadzi ćwiczenia tułowia,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 650,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 650,00 zł
Koszt osobogodziny netto 72,22 zł
Koszt osobogodziny brutto 72,22 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Senatorska 26/U9, 30-106 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ryszard Biernat

Ryszard Biernat

Ryszard Biernat jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją w rehabilitacji ruchowej. W 2008 roku uzyskał stopień Doktora w zakresie rehabilitacji ruchowej.

Doświadczenie zawodowe
W latach 1978 – 84 Ryszard Biernat był odpowiedzialny za rehabilitację i odnowę biologiczną kadry Polski w piłce ręcznej mężczyzn. Uczestniczył m.in. w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 i Mistrzostwach Świata w Dortmundzie w 1982, na których reprezentacja Polski zdobyła brązowy medal.
W latach 1985-2004 pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako fizjoterapeuta odpowiedzialny za rehabilitację piłkarzy nożnych drużyn ligowych, a także reprezentacji ZEA. Współpracował z takimi trenerami jak Antoni Piechniczek, Jan Tomaszewski, Bernard Blaut czy Piet Hamberg.
W 2005 roku został zatrudniony na stanowisku kierownika Centrum Rehabilitacji Ruchowej przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta oraz wykładowcą przedmiotów związanych z fizjoterapią: kinezjologia, biomechanika i patobiomechanika.
Dr Ryszard Biernat jest twórcą i pomysłodawcą Centrum Sportu i Rehabilitacji Biernat. Jest autorem pierwszej w Polsce książki na temat prewencji urazów w sporcie pt. „Prewencja urazów w siatkówce”.
Uczestnik, prelegent, organizator wielu międzynarodowych szkoleń i konferencji w zakresie medycyny sportowej, treningu i fizjoterapii.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioleta Wójcik

Wioleta Wójcik

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed zgłoszeniem na usługę prosimy o zapis na szkolenie przez stronę: https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 9 godzin), co stanowi 6 godzin i 45 minut zegarowych. W czasie trwania zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość wykonywania krtókich przerw.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Ciasteczka>