Usługa - Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej do kategorii C. Pakiet standard.

Logo Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski

4.7/5 z 112 ocen

Tytuł Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej do kategorii C. Pakiet standard.

Numer usługi 2021/06/16/7149/1081470

Dostawca usług Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski

Miejsce usługi Szczecin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną)

Status usługi opublikowana

PLN

2 600,00 zł netto za osobę

2 600,00 zł brutto za osobę

18,71 zł netto za osobogodzinę

18,71 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnik powinien:
- mieć ukończony 21 rok życia
- posiadać prawo jazdy kat. B/C/CE
- posiadać ważne badania lekarskie i psychologiczne na KWP

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 02-09-2021
Liczba godzin usługi: 139
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie KWP:
teoria (e-learning) - 130 godz.
praktyka w ruchu drogowym - 8 godz.
symulator - 1 godz.
Program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn.05.07.2016r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U.RP z
dn.18.07.2016r. poz. 1046).

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
szkolenie ma charakter indywidualny, zarówno w zakresie teorii jak i praktyki. Harmonogram szkolenia jest ustalany indywidualnie w momencie rozpoczęcia szkolenia i jest zależny od dyspozycyjności  uczestnika. Podane terminy zakończenia szkolenia mają zatem charakter orientacyjny. Szkolenie może trwać krócej w sytuacji wysokiej dyspozycyjności danego uczestnika, odpowiedniej pogody itp.
Załączony harmonogram ma charakter wstępny. Ustalony zostanie po zawarciu umowy z uczestnikiem.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
02-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
20-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
21-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
22-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
23-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
24-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
27-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
07-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
25-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
08-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
12-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
15-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
19-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria e-learning
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne w ruchu drogowym
Data realizacji zajęć
20-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne w ruchu drogowym
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne na Symulatorze
Data realizacji zajęć
31-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest przygotowanie do odbycia egzaminu państwowego przed Komisją Wojewody na KWP/KW w celu uzyskania kodu UE95. Celem usługi jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C, zdobycie umiejętności w zakresie kierowania pojazdem zgodnych z ww. kategorią lub kwalifikacją oraz uzyskanie kompetencji społecznych niezbędnych w przypadku osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Efekty uczenia się

Po odbyciu szkolenia na KWP uczestnik ma prawo do odbycia egzaminu przed Komisją właściwego
Wojewody na KWP.
Po ukończeniu kursu Uczestnik zdobył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:
-wie jakie są zasady przewozu osób lub ładunku, jak bezpiecznie poruszać się na drodze,zna przepisy ruchu drogowego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy;
-umie prowadzić samochód ciężarowy oraz samochód ciężarowy z przyczepą, obsługiwać mechanizmy pojazdu, bezpiecznie poruszać się po drogach, efektywnie wykorzystywać wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego, potrafi radzić sobie z trudnymi sytuacjami zdarzającymi się na drodze;
-posiada świadomość dalszego rozwoju oraz umiejętność organizacji czasu , zachowuje ostrożność podczas prowadzenia pojazdu
- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu czasu pracy kierowcy

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Wymagania dla komputera: W przypadku korzystania z platformy ePrawko.eu wymagane jest co najmniej: procesor 1 GHz, pamięć RAM 1 GB, karta graficzna 64 MB, 1 GB wolnej pamięci na dysku, aktywne łącze internetowe, oprogramowanie Windows XP lub nowsze, słuchawki. Uczestnik może korzystać na miejscu ze sprzętu Realizatora/

Wymagania dla łącza internetowego: aktywne łącze internetowe

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 18,71 zł
Koszt osobogodziny brutto 18,71 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Bohaterów Warszawy 18/1-2, 70-372 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Teoria realizowana w formie e-learning Ruch drogowy rozpoczyna się z placu przy ul. Malinowej 37 obejmuje całe miasto i obszar podmiejski Symulator znajduje się na stałe przy ul. Malinowej 37

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Mirzwa

Tomasz Mirzwa

instruktor nauki jazdy, techniki jazdy
Wieloletnia praca jako instruktor nauki jazdy, techniki jazdy w zakresie kategorii B, BE, C, CE
wyższe, uprawnienia nadane przez Wojewodę
Ponad 10 lat współpracy z CSI

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Rutkowski

Dariusz Rutkowski

email: dariusz.rutkowski@igielski.com.pl

tel: (+48) 91 8121 515

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

„Tachografy analogowe i cyfrowe”

M. Bielecki

„Czas pracy kierowców poradnik praktyczny”

M. Bielecki

„Vademecum kierowcy zawodowego”

S. Paluch

Informacje dodatkowe

PAKIET STANDARD. Jazdy 9-16:00.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Wymagania dla komputera: W przypadku korzystania z platformy ePrawko.eu wymagane jest co najmniej: procesor 1 GHz, pamięć RAM 1 GB, karta graficzna 64 MB, 1 GB wolnej pamięci na dysku, aktywne łącze internetowe, oprogramowanie Windows XP lub nowsze, słuchawki. Uczestnik może korzystać na miejscu ze sprzętu Realizatora/

Wymagania dla łącza internetowego: aktywne łącze internetowe

Ciasteczka>