Usługa - Akredytowane szkolenie Professional Scrum Master™ II z egzaminem PSM II - forma zdalna w czasie rzeczywistym

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2932 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie Professional Scrum Master™ II z egzaminem PSM II - forma zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2021/06/14/6982/1078877

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

235,29 zł netto za osobogodzinę

235,29 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs PSM II to kurs zaawanswowany, kierowany do osób posiadających kompetencje i kwalifikacje z zakresu Scruma, potwierdzone certyfikatem PSM I (Scrum Master'ów, Project Managerów, Agile Coachów).

Egzamin PSM II jest zdawany w języku angielskim więc do jego zdania niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 10-09-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny usługi:

 • Złożoność roli Scrum Mastera
 • Radzenie sobie ze złożonością i przywództwem służebnym 
 • Konflikty w Zespole Scrumowym
 • Usuwanie przeszkód w pracy zespołu Scrum
 • Techniki usprawniające pracę
 • Znaczenie „ukończonego” (done) przyrostu
 • Cele Sprint-ów
 • Cele wydarzeń scrumowych
 • Rola zarządu w Scrumie
 • Jak skutecznie dostarczać produkt
 • Metryki w Scrumie
 • Jak wspierać Product Ownera
 • Scrum Master jako Agent zmiany
 • Jak zdać egzamin certyfikujący Professional Scrum Master II?
 • Egzamin PSM II.

Sposób walidacji kwalifikacji: egzamin certyfikujący PSM II

 • Wynik zaliczający: 85%
 • Limit czasu: 90 minut
 • Liczba pytań: 30
 • Poziom trudności: zaawansowany
 • Format: wielokrotny wybór, wielokrotna odpowiedź oraz Prawda/Fałsz
 • Język: tylko angielski
 • Obszary tematyczne PSM II

Zdanie egzaminu oznacza nabycie przez uczestnika kwalifikacji Scrum Master II potwierdzone międzynarodowym certyfikatem (uznanym na świecie) wydanym przez Scrum.org.


Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia wykorzystywane będą mikrofony. 

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić dłu gość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw. 


Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
 • Usługa jest monitorowana.

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych , ćwiczeń i odpowiedzi do testów. Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej i/lub dodatkowo w wersji elektronicznej. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Złożoność roli Scrum Mastera. Radzenie sobie ze złożonością i przywództwem służebnym. Konflikty w Zespole Scrumowym. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
13-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Usuwanie przeszkód w pracy zespołu. Techniki usprawniające pracę. Znaczenie „ukończonego” (done) przyrostu. Cele Sprintów. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
13-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Cele wydarzeń scrumowych. Rola zarządu w Scrumie. Jak skutecznie dostarczać produkt. Metryki w Scrumie. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Jak wspierać Product Ownera. Scrum Master jako Agent zmiany. Jak zdać egzamin certyfikujący PSM II? Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Professional Scrum Master II
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
22:00
Godzina zakończenia
23:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Szkolenie Professional Scrum Master II - forma zdalna" prowadzi do nabycia kompetencji i przygotowuje uczestników do działania w roli Scrum Mastera (na poziomie zaawansowanym) który charakteryzuje czym jest Facylitacja i ją stosuje, stosuje metody Coachingu/Mentoringu, stosuje techniki wprowadzania zmian w organizacji zgodnego z podejściem zwinnym organizacji Scrum.org oraz uzyskania certyfikatu PROFESSIONAL SCRUM MASTER II.

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła szkolenie zdobyła wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do pełnienia roli Scrum Mastera:

 • charakteryzuje czym jest Facylitacja i ją stosuje (np. rozróżnia i stosuje 5 liberating structures),
 • stosuje metody Coachingu/Mentoringu,
 • stosuje techniki wprowadzania zmian w organizacji ,
 • ocenia i kontroluje usuwanie przeszkód (impediments),
 • uzasadnia i kieruje rozwojem umiejętności pozostałych członków Scrum Teamu i całej organizacji,
 • stosuje metody rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • organizuje współpracę z managementem,
 • tworzy z zespołem Definition of Done zapewniające wysoki poziom empiryzmu.

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu Professional Scrum Master II. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje voucher umożliwiający podejście do egzaminu na stronie Scrum.org {koszt egzaminu PSM II zawarty jest w cenie usługi). Każdy uczestnik zapisuje się po szkoleniu indywidualnie na egzamin wybierając jego termin, najpóźniej do dnia zakończenia usługi.  Szczegóły egzaminu - data oraz godzina będą dostępne u realizatora szkolenia. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

na podstawie pre i post testów.

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Proces walidacji realizowany jest rozdzielnie od procesu kształcenia. Egzamin i walidacja realizowana jest przez organizację Scrum.org (platforma Scrum.org).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Scrum.org
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Scrum.org
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 235,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 235,29 zł
w tym koszt walidacji netto 900,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 900,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 100,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 100,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Beata Nowakowska

Beata Nowakowska

Rolę trenera Scrum.org pełni od ponad 5 lat (Od roku 2018 przeprowadziła prawie 800 godzin szkoleń Scrum.org). Pierwszy w Polsce Trener Professional Scrum Developer oraz pierwsza kobieta na świecie z takimi kompetencjami!

WYBRANE KOMPETENCJE
• Trening efektywności, zarówno organizacji jak i osób indywidualnych
• Motywacja, nawyki, szczęście w pracy
• Coaching biznesowy kadry zarządzającej
• Zarządzanie zmianą, w tym zmiana kultury organizacyjnej
• Zarządzanie produktem
• Zarządzanie jakością

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA
• Współpraca z rozproszonym zespołem pracującym nad szyną danych dla Allegro, jako Scrum Master. Doprowadzenie do skutecznej samoorganizacji zespołu i jego autonomii w ramach organizacji;
• Modelowa refaktoryzacja kodu, z użyciem pair programming i skuteczne wyeliminowanie długu technicznego. Przed refaktoryzacją zgłaszany był średnio jeden błąd na tydzień, a naprawa zajmowała kilka dni. Po refaktoryzacji przez pół roku zostały zgłoszone dwa błędy, które zostały naprawione w godzinę;
• Bliska współpraca z zespołem administratorów i facylitacja spotkań (w tym retrospekcje) w Axit.

EDUKACJA
• 2013-2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Coaching;
• 2001-2006 Uniwersytet Wrocławski, Informatyka.

WYBRANE CERTYFIKATY
• Szkoła Trenerów biznesu (Grupa SET);
• Professional Scrum Trainer (z licencjami na PSF, PSM i PSD)
• Professional Scrum Master I
• Professional Scrum Master II
• Professional Scrum Master III
• Professional Scrum Developer

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej lub wysyłane drogą mailową w wersji elektronicznej.

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Podstawia: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Szkolenie akredytowyne organizowane przez Scrum.org Professional Training Network (PTN) i prowadzone przez trenera posiadającego status Professional Scrum Trainer (PST). Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie wraz z suplementem ukazującym efekty uczenia. 

Aby przystąpić do egzaminu nie jest wymagany certyfikat Professional Scrum Master na poziomoie podstawowym (PSM I)

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
Usługa monitorowana.

Ciasteczka>