Usługa - Prawo jazdy kat. E do C - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa - kurs indywidualny

Logo AUTO - MOTO- SZKOŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.6/5 z 314 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. E do C - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa - kurs indywidualny

Numer usługi 2021/06/14/19313/1078274

Dostawca usług AUTO - MOTO- SZKOŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Nowy Sącz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 026,00 zł netto za osobę

3 026,00 zł brutto za osobę

89,00 zł netto za osobogodzinę

89,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć prawo jazdy kat. E do C

Usługa jest również adresowana do uczestników projektu "Kierunek Kariera"

Usługa jest również adresowana do uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 18-06-2021
Liczba godzin usługi: 34
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii - AM, A1, A2, A, B, C, BE, CE, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne 25 godzin zegarowych (34 godziny dydaktyczne).

Zajęcia praktyczne ustalane będą indywidualnie z instruktorem nauki jazdy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-06-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs ma na celu przygotowanie do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat E do C. Uczestnik kursu zostanie przygotowany do bezpiecznego prowadzenia samochodu oraz jego obsługi. Uczestnik podniesie swoje kompetencje zawodowe.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia stosuje się do przepisów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach samochodem ciężarowym z naczepą. Monitoruje stan pojazdu poprzez wykonywanie czynności obsługowych. Prawidłowo wykonuje wszystkie manewry. Porusza się w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu po różnych rodzajach dróg i skrzyżowań. Posiada zdolność stosowania zasad ekojazdy podczas kierowania samochodem ciężarowym z naczepą. Został przygotowany do pozytywnego zdania egzaminu państwowego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny w Ośrodku oraz egzamin państowoy w MORD w Nowym Sączu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację MORD w Nowym Sączu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatu/Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 026,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 026,00 zł
Koszt osobogodziny netto 89,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 89,00 zł
w tym koszt walidacji netto 245,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 245,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Śniadeckich 3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie

Zajęcia będą odbywać się w ruchu drogowym na terenie miasta Nowy Sącz oraz na placu manewrowym przy ul. Stramki w Nowym Sączu

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ryszard Ozga

Ryszard Ozga

Wykładowca i instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, D, E, T
41 lat pracy jako instruktor i wykładowca na kursach prawa jazdy.
średnie

Zdjęcie Lesław Smaga

Lesław Smaga

Wykładowca i instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, D, E, T
33 lata pracy jako instruktor i wykładowca na kursach prawa jazdy
średnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Czamara

Anna Czamara

email: automotoszkola@wp.pl

tel: (+48) 184 420 762

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

zapewniamy materiały do nauki

Warunki uczestnictwa

1.  Ukończone 21 lat

2. Prawo jazdy kat. B i C lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu

3. Profil Kandydata na Kierowce (do pobrania w Wydziale Komunikacji właściwym do miejsca zamieszkania - w celu uzyskania należy przedstawić badanie lekarskie, psychologiczne, zdjęcie jak do dowodu i dowód osobisty)

4. Warunkiem uczestnictwa dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" jest zapisanie się na egzamin w państwowym ośrodku egzaminacyjnym - po zdanym egzaminie wewnętrznym. Koszt egzaminu 245 zł.

5. Warunkiem uczestnictwa dla uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" jest zapisanie się na egzamin w państwowym ośrodku egzaminacyjnym - po zdanym egzaminie wewnętrznym. Koszt egzaminu 245 zł.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP w Krakowie narozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Egzamin wymagany

W przypadku niepokrycia bonami całego kosztu usługi - różnicę pokrywa uczestnik usługi.

Posiadamy możliwość podstawienia naszego samochodu na egzamin państwowy. 

„Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 19.06.2021r. do 29.10.2021r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.”

Zapewniamy materiały dydaktyczne.

Ciasteczka>