Usługa - Usługa e-learning - język angielski biznesowy branżowy - branża około przemysłowa

Logo Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

4.9/5 z 1032 ocen

Tytuł Usługa e-learning - język angielski biznesowy branżowy - branża około przemysłowa

Numer usługi 2021/06/11/5246/1076202

Dostawca usług Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna

Status usługi opublikowana

PLN

6 250,00 zł netto za osobę

6 250,00 zł brutto za osobę

69,44 zł netto za osobogodzinę

69,44 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Przedsiębiorcy i ich pracownicy na co dzień mający do czynienia z klientami i kontrahentami posługującymi się językiem angielskim, chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim biznesowym, w tym językiem branżowym około przemysłowym.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 02-01-2022
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Test wstępny języka angielskiego. 

2. Komunikacja w języku angielskim codziennym - rozwój umiejętności posługiwania się tym językiem (dobór zakresu, slajdów, ćwiczeń zostanie zrealizowany na podstawie wyników testu wstępnego)

3. Język angielski biznesowy - rozmowy z klientami i kontrahentami, negocjacje handlowe, ustalanie potrzeb i preferencji, przedstawienie oferty, zamykanie procesu sprzedaży, rozmowy związane z ewentualnymi reklamacjami i obiekcjami, rozwiązywanie konfliktów, obsługa płatności, itp.

4. Rozmowy i korespndencja pisemna z klientami i kontrahentami - oferty, zamówienia, faktury, umowy, korespondencja e-mail.

- słowinictwo i zwroty,

- komunikacja z kontrahentem i klientem,

- doskonalenie kompetencji w języku bizneswym,

- test końcowy.

Uczestnicy szkolenia w całym okresie jego trwania mają zagwarantowany nieprzerwany dostęp do platformy e-learnigowej, 24 h na dobę. Użytkownik indywidualny otrzymuje dostę do platformy na której znajdzie kurs e-learningowy składający się z materiałów ok. 90 filmów + ok. 180 tablic/slajdów, zestawy testów, ćwiczeń, casstadów, wideotutoriali.

W trakcie kursu uczestnik będzie miał również dostęp do indywidualnych, nieobowiązkowych konsultacji telefonicznych z lektorem   - w dni powszednie w godz 19.00 do 20.00 lub w innych terminach ustalonych indywidualnie pomiędzy uczestnikiem a lektorem.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji w języku angielskim biznesowym. Po szkoleniu uczestnik umie posługiwać się nim, ma kompetencje społ.w kształceniu się w j.angielskim. Cel społ.to dzielenie się wiedzą i stabilizacja zawodowa, możliwość awansu i generowania przychodów firmy. Udział w usłudze zwiększa efektywność zadań z wykorzystaniem j.angielskiego. W wyniku udziału w usłudze zostanie osiągnięty cel edukacyjny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje w zakresie komunikowania się w języku angielskim, biznesowym związanym zwłaszcza z kontaktami z klientami (głównie w sektorze usług B2C), kontrahentami (B2B) oraz innymi przedstawicielami otoczenia firmy, którzy na co dzień posługują się językiem angielskim. Uczestnik nabędzie więdzę i praktyczną umiejętność prowadzenia rozmów z klientami i kontrahentami, ustalania ich potrzeb i  preferencji, przedstawienia oferty, zamykania procesu sprzedaży, rozmów związanych z ewentualnymi reklamacjami i obiekcjami, rozwiązywaniem konfliktów, obsługą płatności itp. oraz prowadzenia korespondencji pisemnej z klientami i kontrahentami  - oferty, umowy, zamówienia, faktury. Efektem kształcenia będzie wzrost sprzedaży oraz pozytywny wizerunek firmy, wynikający z efektywnej i płynnej komunikacji z klientami i kontrahentami anglozjęzycznymi. Efektym społecznym kształcenia będzie wzrost pozycji zawodowej uczestnika, stabilizacja zatrudnienia, wzrost wynagrodzenia, nabycie umiejętności dalszego samokształcenia i kreowania postaw etycznych.

Każdy z Uczestników usługi rozwojowej będzie miał dostęp do ok. 90 filmów edukacyjnych oraz ok. 180 tablic/slajdów. Usługa ma charakter szkolenia e-learningowego. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- test wiedzy przed szkoleniem i po szkoleniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto 69,44 zł
Koszt osobogodziny brutto 69,44 zł

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Kotas

Marcin Kotas

email: marcinkotas@everest.com.pl

tel: (+48) 500 582 587

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- w formie elektronicznej, dostęp do platformy e-learningu. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

- szkolenie e-learning

Ciasteczka>