Usługa - KURS MONTESSORI PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI EDUKACJA I TERAPIA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Kurs na prawach studiów podyplomowych.

Logo CUD Montessori II Szkolenia Konsultacje Ewa Nikołajew-Wieczorowska

0/5

Tytuł KURS MONTESSORI PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI EDUKACJA I TERAPIA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Kurs na prawach studiów podyplomowych.

Numer usługi 2021/06/10/13978/1075877

Dostawca usług CUD Montessori II Szkolenia Konsultacje Ewa Nikołajew-Wieczorowska

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

6 390,00 zł netto za osobę

6 390,00 zł brutto za osobę

15,98 zł netto za osobogodzinę

15,98 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:
  • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi
  • rodzice
  • studenci
  • oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori
Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 22-10-2021
Liczba godzin usługi: 400

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu obejmuje:

A. metodykę prowadzenia zajęć z zakresu:


      - życia praktycznego

      - sensoryki

      - matematyki

      - wychowania kosmicznego

      - języka polskiego

      - języka angielskiego (nie jest wymagana biegła znajomość języka)

B.  zajęcia z teorii, samorozwoju, montessoriańskiej obserwacji, terapii, pracę z literaturą 

C.  naukę samodzielnego tworzenia pomocy i materiałów

D.  uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach z logopedii, dysleksji oraz Integracji Sensorycznej

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik przygotowany będzie do
- świadomego prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w zakresie pedagogiki Montessori (także z elementami terapii.)
- montessoriańskiej obserwacji dziecka
- tworzenia własnych materiałów rozwojowych oraz prawidłowej aranżacji otoczenia dziecka

Efekty uczenia się

Po zakończonym kursie nauczyciel:

potrafi prawidłowo tworzyć montessoriańskie otoczenie dziecka

metodycznie pokazuje dziecku pracę z materiałami rozwojowymi Montessori

potrafi komunikować się zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami zgodnie z filozofią Marii Montessori

organizuje pracę grupy Montessori

organizuje i prowadzi zajęcia z elementami terapii Montessori

pracuje nad samorozwojem zgodnie z zasadami filozofii Montessori

zna teorię i filozofię systemu Marii Montessori

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin kończący kurs

Konspekty pokazów pracy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 390,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 390,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,98 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,98 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Poznań, woj. wielkopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Sala Montessori wyposażona w zestaw specjalistycznych pomocy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sylwia Ciesiółka

Sylwia Ciesiółka

- absolwentka kursów Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego
i edukacji w szkole podstawowej (Polskie Stowarzyszenie Montessori)
- absolwentka filologii germańskiej, Studium Handlu Zagranicznego i Studium Zarządzania Przedsiębiorstwami
- założyciel Fundacji Dom z Montessori

Zdjęcie Monika Pawluczuk-Solarz

Monika Pawluczuk-Solarz

- absolwentka studiów podyplomowych Pedagogika Marii Montessori
Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie
- absolwentka kursów I, II i III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Montessori
- czynny pedagog montessoriański od 25 lat, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukator dzieci z grup Edukacji Domowej
współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Korczak, Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie oraz Uniwersytetu Warszawskiego
- szkoleniowiec i konsultant w placówkach montessoriańskich
- szczególnym obszarem jej aktywności jest propagowanie i wdrażanie idei Marii Montessori w środowiskach nauczycieli, terapeutów, rodziców, studentów i dzieci spoza placówek montessoriańskich

Zdjęcie dr Joanna Swędrak-Zawada

dr Joanna Swędrak-Zawada

- absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
* „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” - certyfikat American Montessori Society
* „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
- oligofrenopedagog, psychopedagog, fizyk
- autorka wielu publikacji popularnonaukowych z dziedziny pedagogiki
- obszar Jej zainteresowań, to komunikacja i edukacja alternatywna oraz sposoby twórczego rozwijania potencjału dziecka

Zdjęcie Marta Szymańska

Marta Szymańska

- absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim
- absolwentka kursów w Instytucie Duhovka w Pradze:
* „Pedagogika wieku dziecięcego wg koncepcji Marii Montessori” - certyfikat American Montessori Society
* „Pedagogika Montessori w szkole podstawowej”
* „Edukacja Montessori w zakresie jęz. angielskiego w szkole podstawowej
- oligofrenopedagog

Zdjęcie Ewa Nikołajew-Wieczorowska

Ewa Nikołajew-Wieczorowska

- absolwentka Międzynarodowych Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Montessori w Monachium, dyplom Association Montessori Internationale (AMI) nr 523/1993
- pedagog terapeuta z 27-letnim praktycznym stażem pracy metodą Montessori, pedagog specjalny, wykładowca, muzyk
- założycielka Centrum Uśmiechu Dziecka: pierwszego w Wielkopolsce Centrum wspierającego dzieci zdrowe i niepełnosprawne w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego poprzez pedagogikę Montessori
oraz skorelowane z nią terapie (m.in.: logo- i neurologopedię, integrację sensoryczną, bilateralną oraz fizjoterapię)
- właścicielka CUD Montessori – firmy szkoleniowej zajmującej się prowadzeniem kursów i warsztatów Montessori
- konsultantka metodyczna w przedszkolach i żłobkach Montessori

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Ewa Nikołajew - Wieczorowska

Ewa Nikołajew - Wieczorowska

email: biuro@centrummontessori.pl

tel: (+48) 729 498 270

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje zestaw wzorów konspektów, dodatkowe materiały i karty pracy do wykorzystania w pracy z dziećmi oraz kompletny program i zestaw materiałów do nauki czytania w języku polskim oraz angielskim.

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie formualrza zgłoszeniowego, uiszczenie opłaty rejestracyjnej i wypełnienie formualarza umowy.

Informacje dodatkowe

Dyplom ukończenia kursu uprawnia do ubiegania się o dyplom studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Warunkiem uzyskania dyplomu studiów podyplomowych jest posiadanie co najmniej dyplomu studiów licencjackich. 

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Sala wyposażona w zestaw specjalistycznych materiałów rozwojowych, platforma do komunikacji zdalnej Zoom.

Ciasteczka>