Usługa - Fluid Dynamics Concept - FDC

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1118 ocen

Tytuł Fluid Dynamics Concept - FDC

Numer usługi 2021/06/08/36350/1072163

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 697,00 zł netto za osobę

1 697,00 zł brutto za osobę

70,71 zł netto za osobogodzinę

70,71 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 28-10-2021
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

- Fizjologia i organizacja cieczy w organizmie żywym.

- Układ powięziowy i płyny śródmiąższowe w ujęciu tensegralnym i holistycznym.

- Fascial Short Screening jako szybka metoda diagnostyczna powięzi.

- Diagnostyka i terapia przepon w znaczeniu osteopatycznym.

- Polepszenie możliwości palpacyjnych Terapeuty poprzez techniki koncentracji na tkance i cieczy.

- Fizjologia i anatomia układu limfatycznego.

- Palpacja i techniki drenażowe.

- Zrozumienie ciała jako układu fluidalnego.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przywitanie Uczestników, przedstawienie Instruktora. Zapoznanie Uczestników z planem szkolenia.
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Fizjologia i organizacja cieczy w organizmie żywym.
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Tkanka łączna w najnowszym ujęciu terapeutycznym.
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Mechanotransdukcja.
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Układ powięziowy i płyny śródmiąższowe w ujęciu tensegralnym i holistycznym
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Rodzaje przepon w ujęciu osteopatycznym.
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Fascial Short Screening jako szybka metoda diagnostyczna powięzi.
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka i terapia przepon w znaczeniu osteopatycznym - przepona czaszkowa, szyjna, brzuszna, miedniczna, podkolanowa i podeszwowa.
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Polepszenie możliwości palpacyjnych terapeuty poprzez techniki koncentracji na tkance i cieczy.
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Powtórka materiału z dnia poprzedniego.
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Fizjologia i anatomia układu limfatycznego.
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Patofizjologia obrzęku i zastoju.
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa i red flags.
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja i techniki drenażowe (klasyczne i osteopatyczne) najważniejszych struktur i naczyń chłonnych - kończyn, tułowia i głowy.
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja rytmu fluktuacyjngo ciała.
Data realizacji zajęć
30-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Powtórka materiału z dnia poprzedniego.
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Struktura wody - co o niej wiemy? Najnowsze badani naukowe. Co to jest zdrowa woda? Koncepty naukowe L. Vincent, Pollack, Becker, Kroeplin.
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zrozumienie ciała jako układu fluidalnego. Biodynamiczny aspekt terapii płynów ustrojowych.
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Terapeuta jako inspektor pacjenta - diagnostyka fluidalna. Do czego służy Still Point oraz Point of Ballance? Wprowadzenie do tematu zaawansowanej terapii na tkance fluidalnej.
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Co charakteryzuje efektywną terapię i jak ją zaplanować? Praktyczne przykłady na kursantach.
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zaliczenie ustne i zadanie praktyczne.
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Pytania, wątpliwości. Rozdanie dyplomów. Zakończenie szkolenia.
Data realizacji zajęć
31-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z nowym podejściem do funkcji i architektury cieczy w organizmie oraz możliwości jej terapii z punktu widzenia współczesnej nauki i medycyny osteopatycznej. Uczestnik pozna role wielofunkcyjnej cieczy jako nośnika informacji i substancji regenerującej organizm. Uczestnik zdobędzie praktyczne metody wpływania na dynamiczną cyrkulację płynów w organizmie. Uczestnik zdobędzie zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna i rozumie wielofunkcyjną role cieczy w organizmie,
 • poznał efektywne techniki wpływania na cyrkulację płynów śródmiąższowych i limfatycznych,
 • zna metodologię terapii i potrafi wdrożyć jej elementy, dbając o bezpieczeństwo swoje i pacjenta,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę,
 • dobiera odpowiednie narzędzia diagnostyczne,
 • wyciąga wnioski z badania osteopatycznego i planuje celowaną terapię,
 • dostosowuje poznane techniki do dysfunkcji pacjenta.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 697,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 697,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,71 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,71 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Prądnicka 12, 30-002 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Laurowski

Anna Laurowski

Osteopatia, Fizjoterapia
Anna Laurowski jest czynną zawodowo Terapeutką, prowadzi swój gabinet osteopatii i terapii holistycznej we Freiburgu/Badenia. Jest także specjalistką w dziedzinie terapii układu limfatycznego i powięziowego. Prowadzi Institut for Advanced Osteopathy. Ukończyła dziesiątki kursów i mastercoursów z zakresu szeroko pojętej medycyny osteopatycznej i naturalnej.
Anna Laurowski ukończyła studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku „Fizjoterapia". Dociekliwość w szukaniu alternatywnych form terapii zaowocowała uzyskaniem tytulu naturopaty w Niemczech. Studiowała 5-letnią osteopatię w Institut für Angewandte Osteopathie IFAO w Düsseldorfie. Studia ukończyła uzyskując międzynarodowy tytuł Osteopaty – BAO.
Anna Laurowski jest wykładowcą osteopatii w IFAO oraz w Szkole Medycyny Naturalnej we Freiburgu i na terenie Niemiec.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioleta Wójcik

Wioleta Wójcik

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim. 


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o wypełnienie formularza na stronie: https://med-coach.pl/dofinansowanie-z-bazy-uslug-rozwojowych w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.


Liczba godzin usługi uwzględniona jest w godzinach dydaktycznych (45 minut), szkolenie dedykowane jest również dla Uczestników z województwa Małopolskiego.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Ciasteczka>