Usługa - Budowania wizerunku marki w internecie proces sprzedaży internetowej. Problematyka wdrożenia eCommerce w biznesie.

Logo Fundacja Edukacja Plus

5/5 z 135 ocen

Tytuł Budowania wizerunku marki w internecie proces sprzedaży internetowej. Problematyka wdrożenia eCommerce w biznesie.

Numer usługi 2021/06/07/56165/1071599

Dostawca usług Fundacja Edukacja Plus

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 600,00 zł netto za osobę

4 600,00 zł brutto za osobę

106,98 zł netto za osobogodzinę

106,98 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby fizyczne, prowadzące własną działalnośc gospodarczą.
Pracownicy oraz  właściciele firm osoby, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie sprzedaży internetowej, a także dla osób, które chcą rozpocząć sprzedaż w internecie, szczególnie dla osób wykluczonych cyfrowo jak również dla osób dotkniętych pandemią koronawirusa, których swój dotychczasowy model działalności chcieliby uruchomić w sprzedaży internetowej, lub wprowadzić tradycyjne sklepy do rzeczywistości wirtualnej. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, Menadżerowie i pracownicy działów eCommerce, Osoby zainteresowane problematyką eCommerce oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu, osoby które chciałyby potwierdzić kompetencje związane handlem w internecie.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 06-12-2021
Liczba godzin usługi: 43
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia
1. Opracowanie propozycji strategii przedsiębiorstwa w obszarze sprzedaży internetowej
2, Nauka przygotowania i współtworzenia strony www oraz jej aktualizacja 
3. Nauka opracowywania oferty do sprzedaży internetowej
4. Nauka prowadzenia działań marketingowych promujących witrynę internetową sklepu

Celem edukacyjnym usługi szkoleniowej jest  przygotowywanie przedsiębiorstwa do sprzedaży internetowej. Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie sprzedaży internetowej, a także dla osób, które chcą rozpocząć sprzedaż w internecie, szczególnie dla osób wykluczonych cyfrowo jak również dla osób dotkniętych pandemią koronawirusa, których swój dotychczasowy model działalności chcieliby uruchomić w sprzedaży internetowej.

Przygotowanie do sprzedaży internetowej  opracowanie propozycji strategii przedsiębiorstwa w obszarze sprzedaży internetowej, przygotowanie i współtworzenie strony www oraz jej aktualizowanie, opracowywania oferty sprzedaży internetowej, prowadzenia działań marketingowych promujących witrynę internetową sklepu.

Sprzedaż przez internet jest też określana jako e-commerce. Planowanie nadzorowania i koordynowanie procesów, związanych z dystrybucją produktów i usług za pośrednictwem narzędzi e-commerce w oparciu o nowoczesne modele logistyczne sprzedaży przez internet, np. dropshipping, extended shopping.

Wdrożenie i obsługa systemu sprzedaży w internecie, kontrolowanie poprawności jego działania  wsparcie techniczne  dla klientów oraz prowadzi dokumentację dla operacji i transakcji wykonywanych przy pomocy narzędzi systemów e-commerce.  Prace analityczne na excelu , przygotowywanie strategii przedsiębiorstwa w obszarze e-commerce oraz przygotowanie  różnorodnych analiz sprzedażowych oraz onitorowanie  trendów w branży.

E-commerce - rozwiązanie dla handlu elektronicznego prowadzonego za pomocą internetu i urządzeń elektronicznych. Rozwiązanie  używane w odniesieniu do wszelkich narzędzi i procedur mających zastosowanie przy sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, głównie internetu.

Ankieta - test wiedzy.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowywanie przedsiębiorstwa do sprzedaży internetowej. Uruchomienie platformy do sprzedaży w sklepie internetowym. Po ukończonym kursie uczestnik potrafi wykonywać zadania związane ze sprzedażą produktów i usług przez internet, a także związane z rozwijaniem tego kanału sprzedaży.

Efekty uczenia się

WIEDZA
- zna strategię przedsiębiorstwa; zna sposoby konstruowania strategii sprzedaży przedsiębiorstwa w obszarze e-commerce;
- zna narzędzia marketingowe do tworzenia strategii sprzedaży w obszarze e-commerce;
- zna zasady funkcjonowania rynku w obszarze e-commerce oraz działania konkurencji;
- zna metody ustalenia ceny produktów oraz stosowanych upustów i rabatów dla internetowego kanału sprzedaży;
- zna rozwiązania e-commerce dla sklepów internetowych;
- zna metody prezentacji oferty w internecie;

UMIEJĘTNOŚCI:
- potrafi  przygotowywać założenia do strategii przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi marketingowych w obszarze e-commerce;
- potrafi zarządzać danymi, informacjami umieszczanymi na witrynie sklepu internetowego;
- potrafi opracowywać ofertę przedsiębiorstwa w celu prezentowania jej w sklepie internetowym;
- potrafi aktualizować treść i elementy wizualne zamieszczonej oferty w sklepie internetowym;
- potrafi zarządzać danymi, analizować dane na arkuszach excel 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- ma świadomość swoich umiejętności i wiedzy w obszarze ponoszenia odpowiedzialności;
-dokonuje samooceny i weryfikacji działania w zakresie realizowania zadań zawodowych oraz doskonali swoje umiejętności, 
- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, rozwija kompetencje osobiste i zawodowe, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania kompetencji.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ankieta - test wiedzy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 106,98 zł
Koszt osobogodziny brutto 106,98 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Poznań, woj. wielkopolskie

Miejsce wykonania usługi ustalane indywidualnie. Zajęcia będą odbywać się u przedsiębiorcy.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Korytowska

Aleksandra Korytowska

email: biuro@edukacjaplus.eu

tel: (+48) 576 301 777

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkleniowe tj. opracowanie: eCommerce w biznesie.
Dostęp 90 dni do testowej platofrmy: eCommerce.

Informacje dodatkowe

Certyfikat uczestnictwa.
Materiały szkleniowe.

Ciasteczka>