Usługa - Praktyczna grafika z programem GIMP dla początkujących. Bony szkoleniowe. Kierunek Kariera [forma zdalna]

Logo Sądecka Agencja Informatyczna sp. z o.o.

5/5 z 2 ocen

Tytuł Praktyczna grafika z programem GIMP dla początkujących. Bony szkoleniowe. Kierunek Kariera [forma zdalna]

Numer usługi 2021/05/31/50038/1066067

Dostawca usług Sądecka Agencja Informatyczna sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 400,00 zł netto

2 400,00 zł brutto

60,00 zł netto za godzinę

60,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa dedykowana osobom, które chcą podnieść kompetencje cyfrowe, a zwłaszcza zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z obsługi programu GIMP w celu samodzielnego przygotowywania materiałów reklamowych.

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 19-06-2021
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program zajęć:

 • omówienie podstawowych pojęć dotyczących grafiki komputerowej - podstawy grafiki, różnice pomiędzy grafiką wektorową a bitmapową, najpopularniejsze formaty graficzne, praktyczne przykłady, barwy,
 • omówienie programu GIMP,
 • instalacja i optymalizacja działania GIMP,
 • omówienie okna, przestrzeni roboczej i narzędzi GIMP,
 • otwieranie i importowanie plików,
 • zapisywanie i eksportowanie plików,
 • omówienie przestrzeni barwnych i trybów kolorów,
 • wstawianie i modyfikowanie obiektów,
 • cofanie czynności,
 • praca z warstwami,
 • wykorzystanie maski warstw,
 • zaznaczanie i wycinanie fragmentów obrazu,
 • wykorzystanie filtrów do modyfikacji obrazów,
 • korzystanie z narzędzi rysunkowych,
 • tworzenie własnych pędzli, kształtów i dodawanie ich do biblioteki,
 • praca z tekstem,
 • podstawy animacji,
 • zaawansowana edycja i korekta fotografii,
 • wykonywanie retuszu,
 • dodawanie efektów do zdjęć,
 • instalowanie podstawowych wtyczek do GIMP-a,
 • edycja i modyfikacja  zdjęć własnych (nie wymagane) i/lub  dostarczonych przez  trenera
 • tworzenie fotomontaży,
 • obróbka i przygotowanie zdjęć do publikacji w mediach społecznościowych, sklepach internetowych,  internetowych platformach handlowych,
 • obróbka i przygotowanie zdjęć do druku.

Podczas zajęć uczestnicy wykonują praktyczne ćwiczenia na materiałach dostarczonych przez trenera, własnych zdjęciach wymagających obróbki cyfrowej, tworzą fotomontaże, poznają strony z darmowymi i płatnymi zdjęciami do domowego i firmowego wykorzystania. Uczą się również obrabiać zdjęcia pod kątem wymogów portali społecznościowych, sklepów internetowych i internetowych platform handlowych (forma elektroniczna zdjęć) oraz pod kątem zastosowania w ulotkach i katalogach (do druku).

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zdobycie jest podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu obróbki zdjęć, obrazów oraz tworzenia projektów graficznych w programie GIMP.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi samodzielnie przygotować zdjęcie, projekt z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub do druku.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące grafiki komputerowej,
 • instaluje i optymalizuje parametry GIMP-a do własnych preferencji,
 • dopasowuje przestrzeń roboczą do swoich potrzeb,
 • otwiera i importuje pliki,
 • zapisuje i eksportuje pliki,
 • dobiera przestrzeń barw i tryb kolorów do swoich projektów,
 • pracuje z warstwami,
 • wykorzystuje maski warstw,
 • wstawia i modyfikuje obiekty,
 • zaznacza i wycina fragmenty obrazu,
 • wykorzystuje filtry do modyfikacji obrazów,
 • korzysta z narzędzi rysunkowych,
 • tworzy własne pędzle, kształty i zapisuje je w bibliotece,
 • dobiera format tekstu do grafiki,
 • tworzy proste animacje,
 • wykonuje zaawansowaną edycję i korektę fotografii,
 • dodaje efekty do zdjęć,
 • zna i potrafi zainstalować podstawowe wtyczki do GIMP-a,
 • tworzy fotomontaże,
 • modyfikuje zdjęcia zgodnie z wymogami niektórych portali społecznościowych, sklepów internetowych oraz internetowych platform handlowych (forma elektroniczna), 
 • modyfikuje zdjęcia pod kątem zastosowania w ulotkach i katalogach (do druku).

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Uczestnik potwierdza uzyskane efekty uczenia się wypełniając przed zajęciami pre i post test oraz wykonując samodzielnie na zakończenie zajęć zadany temat graficzny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 2 400,00 zł
Koszt usługi brutto 2 400,00 zł
Koszt godziny netto 60,00 zł
Koszt godziny brutto 60,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Beata Gilska

Beata Gilska

mgr inż. studia inżynierskie informatyczne ukończyła na nowosądeckiej PWSZ, studia magisterskie na krakowskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku Informatyka i Ekonometria, Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Prowadzi Agencję Reklamową, w której zajmuje się zarówno opracowaniem graficznym reklam i różnorodnych materiałów promocyjnych, jak i ich drukiem (na dowolnym sprzęcie oraz dowolnym materiale). Projektuje i tworzy strony www (w tym sklepy internetowe, portale społecznościowe). Przygotowanie teoretyczne, pedagogiczne połączone z wieloletnim doświadczeniem zawodowym gwarantuje, że prowadzone szkolenie będzie miało bardzo praktyczny wymiar. Specjalizuje się w szkoleniach z takiej tematyki jak: grafika komputerowa (Corel Draw, Illustrator, Photoshop), tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi (Wordpress, Joomla, HTML, CSS, PHP, Java, JavaScript, sklepy internetowe).

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Krawińska

Agnieszka Krawińska

email: akrawinska@sains.pl

tel: (+48) 606 108 472

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują w formie elektronicznej skrypt szkoleniowy i materiały do ćwiczeń. 

Warunki uczestnictwa

Od uczestnika szkolenia wymagana jest znajomość podstawowej obsługi komputera oraz systemu Windows. Uczestnik wypełnia pre i post-test, a w ramach zaliczenia wykonuje projekt graficzny zadany przez prowadzącego zajęcia. 

Uczestnik zapisując się na szkolenie wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku zgodnie z Regulaminem Organizacji Usług Szkoleniowych SAI sp. z o.o.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera”.

Przed rozpoczęciem zajęć zdalnych uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać ze spotkania w trybie stacjonarnym - trenerzy pomogą w  konfiguracji oprogramowania i przeszkolą z platformy, na której będzie prowadzone szkolenie.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innym terminie, z innego zakresu, według indywidualnych potrzeb uczestnika/uczestników, również w trybie stacjonarnym, w dniach i godzinach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

 1. szkolenie prowadzone będzie zdalnie w czasie rzeczywistym przy użyciu komunikatora,
 2. minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: Intel Core2 Duo CPU 2. XX GHz, 4 GB RAM,
 3. minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - 1Mb/s,
 4. niezbędne oprogramowanie umożliwiające udział w szkoleniu: Windows 7, 8, 10, przeglądarka internetowa,
 5. połączenie zdalne nastąpi bezpośrednio przez komunikator lub po kliknięciu w przesłany przez Trenera link z dostępem do połączenia online.
Ciasteczka>