Usługa - Kreatywność sposobem poszukiwania nowych wyzwań i umiejętnością rozwiązywania problemów forma zdalna w czasie rzeczywistym

Logo Kamil Tomala LDGroup

4.8/5 z 509 ocen

Tytuł Kreatywność sposobem poszukiwania nowych wyzwań i umiejętnością rozwiązywania problemów forma zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2021/05/31/27406/1065403

Dostawca usług Kamil Tomala LDGroup

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 350,00 zł netto za osobę

2 350,00 zł brutto za osobę

195,83 zł netto za osobogodzinę

195,83 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy, właściciele, zarządy - osoby, które mają kontakt z klientam lub pracują w zespołach i potrzebują nauczyć się jak kreatywnie rozwiązywać problemy w kontaktach międzyludzkich.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 05-11-2021
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kreatywność sposobem poszukiwania nowych wyzwań i umiejętnością rozwiązywania problemów

 1. PODSTAWOWE POJĘCIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA
 • Kreatywność, a innowacyjność
 • Pojęcie osobowości twórczej
 • Zasady rządzące procesem twórczym

Cel: Zdefiniowanie przez uczestników szkolenia pojęcia „kreatywność” i „twórczość”. Scharakteryzowanie jednostki twórczej. Uruchomienie wyobraźni, uwolnienie się uczestników szkolenia od głęboko zakorzenionych przekonań na temat otaczającego świata.

 1. PRZESZKODY I BARIERY PROCESU TWÓRCZEGO
 • Bariery psychiczne i psychospołeczne
 • Techniki pomagające w przezwyciężaniu przeszkód dla twórczego myślenia
 • Przełamanie stereotypowego myślenia, blokującego kreatywność

Cel:  Uzewnętrznienie emocji, trudności i obaw związanych z twórczością i ekspresją własnych pomysłów.

 1. METODY STYMULOWANIA KREATYWNOŚCI WŁASNEJ
 • Ćwiczenia pobudzające płynność, giętkość i oryginalność myślenia
 • Podstawowe techniki generowania twórczych pomysłów i rozwiązań
 • Rozwiązywanie złożonych problemów wymagających twórczego podejścia

Cel:  Metoda cebuli systemowej ma pomóc osobie, która ma jakiś problem opisać go jeszcze raz i przy pomocy innych osób w grupie znaleźć nowe rozwiązania tego problemu.

 1. METODY KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  I PODEJMOWANIA DECYZJI
 • Etapy twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Formułowanie problemów decyzyjnych
 • Diagnoza przyczyn powstania problemu
 • Określenie celów rozwiązania
 • Budowanie wariantów rozwiązania
 • Ocena i wybór optymalnego rozwiązania
 • Wdrożenie i kontrola realizacji rozwiązania

Cel:  Uświadomienie uczestnikom faktu posiadania przez nich zdolności twórczych, zwiększenie świadomości stosowanych sposobów  rozwiązywania problemów w odniesieniu do ogółu jednego pomysłu.

 1. TWÓRCZOŚĆ GRUPOWA 
 • Otoczenie fizyczne i psychiczne wpływające na proces kreatywnego myślenia w firmie „burza mózgów”
 • Synektyka,
 • Myślenie lateralne,
 • Analiza morfologiczna,
 • Metoda 6 pytań,
 • Drzewa decyzyjne,
 • Analiza SWOT,
 • Metaplan,
 • Diagram Ryby

Cel:  Autodiagnoza stylu myślenia, wyćwiczenie umiejętności zmiany stylu myślenia w sytuacji koniecznejOnline - komputer (aktualny, wspierany system operacyjny), tablet lub telefon (iOS i Android), WYMAGANIA SYSTEMOWE: Połączenie internetowe –szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE) Głośniki i mikrofon –wbudowana lub podłączane na USB lub bezprzewodowe bluetooth Kamera internetowa lub kamera internetowa HD -wbudowana lub podłączana na USB Lub,kamera videoHD lub HD z kartą przechwytywania wideo. Minimalny Procesor Pojedynczy rdzeń 1Ghz lub wyższy. Zalecana przepustowość spotkań internetowych: 800kb/s/1.0Mb/s(do / od) dla wysokiej jakości wideo Do wyświetlania w galeriii/lub wideo HD 720p: 1,5 Mb/s /1,5 Mb/s (do / od) Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 Mb/s (do / od) Wysyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 Mb/s (do / od)c)Tylko do udostępniania ekranu (bez miniatury wideo): 50-75 kb/sd)Do udostępniania ekranu za pomocą miniatury wideo: 50-150kb/s Link do szkolenia aktywny generowany na czas szkolenia, wejście każdorazowo po akceptacji administratora przy użyciu ZOOM

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do stosowania zdefiniowanej "kreatywności" i "twórczości" w pracy z zespołem np. w oparciu o "burzę mózgu" i klientem w oparciu o metodę 6 pytań. Uczestnik podniesie poziom swojej wiedzy uwolni się od zakorzenionych przekonań i zacznie pracować w oparciu o działania twórcze.

Efekty uczenia się

 • uczestnik świadomie korzysta z procesu twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • uczestnik zdobył pewność siebie
 • uczestnik podniósł swoje kompetencje zawodowe, dzięki czemu jest postrzegany jako atrakcyjny  pracownik na rynku pracy
 • uczestnik nauczył się pracy z uzyciem analizy morfologicznej
 • uczestnik zna analizę SWOT
 • uczestnik potrafi budować różne warianty rozwiązań problemu

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W trakcie szkolenia będą miały miejsce praktyczne zadania wymagające użycia efektów uczenia się. Będzie sprawdzane skuteczne wykonywanie zadań.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 350,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 350,00 zł
Koszt osobogodziny netto 195,83 zł
Koszt osobogodziny brutto 195,83 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wojciech Kaczmarek

Wojciech Kaczmarek

Wojciech Kaczmarek Certyfikowany trener i coach w obszarach negocjacji, sprzedaży, rozwoju kompetencji managerskich, rozwoju osobistego. Przez 17 lat pracował w wielu krajach zdobywając doświadczenie w pracy w środowiskach wielokulturowych. Po powrocie do kraju przez kolejne 15 lat zarządzał zespołami sprzedaży w branży YP. Jest praktykiem sprzedaży i negocjacji B2B i B2C. W ciągu pięciu lat zajmował stanowiska managerskie w największym polskim portalu internetowym. Ekspert i doradca w dziedzinie stosowania nowych mediów. Ukończył szkolenia certyfikowane przez TeleNorMedia, Top Trade, HRK, Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting, iTi Group, Onet.pl, HPR Group, ODITK, HRD BP/PSTD, Keller Williams Co. Był prelegentem i uczestnikiem na International Conference “SocialMedia in Business”, inicjuje i uczestniczy w realizacji projektów szkoleniowych non profit dla osób wykluczonych cyfrowo oraz projektów aktywizacji zawodowej dla osób 50+. Do kluczowych klientów realizowanych projektów doradczych i szkoleniowych należą m. in.: ME Polska, Polskie Zakłady Lotnicze, Grupa iTi, Polska Grupa Zbrojeniowa, Connectmedica, Zumi.pl, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Zrzeszenie Banków Spółdzielczych, PKP Intercity, Malinowe Hotele Medical Spa, Grantus, Shell Polska, Seifert Polska, Considero Consulting, Bank BPH, Blumenbecker Polska, Polska Sieć Handlowa Lewiatan, Hotele Campanile, Pepco Poland, Keller Williams Poland, Tatra Style, PZL – Mielec, Sirio, Berendowicz i Kublin

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Gałuszkiewicz

Monika Gałuszkiewicz

email: monika.galuszkiewicz@gmail.com

tel: (+48) 607 651 760

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Skrypt pdf

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Online - komputer (aktualny, wspierany system operacyjny), tablet lub telefon (iOS i Android), WYMAGANIA SYSTEMOWE: Połączenie internetowe –szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE) Głośniki i mikrofon –wbudowana lub podłączane na USB lub bezprzewodowe bluetooth Kamera internetowa lub kamera internetowa HD -wbudowana lub podłączana na USB Lub,kamera videoHD lub HD z kartą przechwytywania wideo. Minimalny Procesor Pojedynczy rdzeń 1Ghz lub wyższy. Zalecana przepustowość spotkań internetowych: 800kb/s/1.0Mb/s(do / od) dla wysokiej jakości wideo Do wyświetlania w galeriii/lub wideo HD 720p: 1,5 Mb/s /1,5 Mb/s (do / od) Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 Mb/s (do / od) Wysyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 Mb/s (do / od)c)Tylko do udostępniania ekranu (bez miniatury wideo): 50-75 kb/sd)Do udostępniania ekranu za pomocą miniatury wideo: 50-150kb/s Link do szkolenia aktywny generowany na czas szkolenia, wejście każdorazowo po akceptacji administratora przy użyciu ZOOM

Ciasteczka>