Usługa - Akredytowane szkolenie Agile BA (Business Analyst) Practitioner ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2934 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie Agile BA (Business Analyst) Practitioner ukierunkowane na pracowników branży IT - forma zdalna

Numer usługi 2021/05/27/6982/1061625

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

218,75 zł netto za osobogodzinę

218,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • analitycy biznesowi,
 • kierownicy projektów IT,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu AgileBA® na poziomie zaawansowanym

W szczególności szkolenie ukierunkowane jest na pracowników branży IT.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 07-10-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Filozofia agile i pryncypia AgilePM®
 2. Struktura ról i obowiązków zespołu projektowego IT
 3. Rola analityka biznesowego
 4. Cykl życia projektu i produkty DSDM
 5. Uzasadnienie biznesowe
 6. Analiza interesariuszy
 7. Wymagania w projekcie AgilePM® (DSDM)
 8. Techniki DSDM:
 9. Przygotowanie do egzaminu końcowego AgileBA® Practitioner.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia jest możliwość korzystania z mikrofonu i kamery.

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw.


Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Filozofia agile i pryncypia AgilePM® Struktura ról i obowiązków zespołu projektowego Rola analityka biznesowego. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Cykl życia projektu i produkty DSDM Uzasadnienie biznesowe. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza interesariuszy Wymagania w projekcie AgilePM® (DSDM). Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki DSDM: Przygotowanie do egzaminu końcowego AgileBA® Practitioner. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej: ćwiczeń, chatu i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia AgileBA (Agile Business Analyst) Practitioner jest jest, po pierwsze, rozszerzenie posiadanych już kompetencji i efektywności uczestników z zakresu analizy biznesowej w organizacjach sektora IT, które przyjęły zwinne podejście do realizacji projektów, a po drugie, przygotowanie uczestników do udziału w oficjalnym egzaminie AgileBA na poziomie Practitioner. Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego zarządzania procesami analizy biznesowej w organizacji zwinnej w sektorze IT.

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła szkolenie nabyła kompetencje z zakresu analizy biznesowej w organizacji zwinnej: 

 • charakteryzuje zwinne podejście do zarządzania i priorytetyzacji wymagań, zgodne z AgileBA®,
 • stosuje w analizie biznesowej zasady DSDM Agile Project Framework,
 • testuje, szacuje i ocenia dostarczane korzyści w projekcie zwinnym i projektach IT,
 • definiuje i organizuje mechanizmy ułatwiające i wspierające analizę biznesową w ramach projetu zwinnego i projektu IT,
 • stosuje różne praktyki zwinne w projekcie, np.  warsztaty facylitowane, priorytetyzacja MoSCoW, iteracyjny rozwój i modelowanie.

Uczestnik, otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę.


Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu AgileBA Practitioner. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Uczestnik, otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę.

Pomiar nabytych kompetencji: na podstawie pre i post testów.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 218,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 218,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Mochocki

Artur Mochocki

Ponad dwudziestoletnia praktyka w m.in. realizacji projektów biznesowych związanych z poprawą efektywności przedsiębiorstw w obszarach wsparcia biznesu, sprzedaży i obsługi klienta, zarówno w polskich jak i międzynarodowych organizacjach z branży IT, outsourcingu, spożywczej oraz w bankowości. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pełniąc rolę menedżerskie oraz agenta zmian podczas fuzji przedsiębiorstw. Cisco, Heineken, HCL, Wyższa Szkoła Europejska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy Centrum Projektów Polska Cyfrowa – gdyby skupić się ledwie na kilku firmach i instytucjach, z jakimi współpracował. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pełniąc rolę menedżerskie oraz agenta zmian podczas fuzji przedsiębiorstw.
Nadzorował i tworzył projekty biznesowe i informatyczne; przede wszystkim w obszarze budowania, dostosowywania i wdrażania systemów klasy ERP, CRM, czy autorskich systemów serwisowych, wspierających pracę serwisu technicznego, jak również przy tworzeniu narzędzi wspierających procesy biznesowe organizacji. W swojej karierze pełnił również role kierownika projektów i zespołów, a także architekta, programisty, testera i wdrożeniowca. Był współodpowiedzialny za opiekę nad infrastrukturą IT w międzynarodowej korporacji. Koordynował prace projektowe firm podwykonawczych, współpracowników i zewnętrznych programistów.
Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z AgilePM/AgileBA.
Wykształcenie: Harvard Business School Leadership Academy 2011

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej lub wysyłane drogą mailową w wersji elektronicznej.

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
Usługa monitorowana.

Ciasteczka>