Usługa - Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem.

Logo Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

4.6/5 z 175 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem.

Numer usługi 2021/05/26/13067/1059617

Dostawca usług Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Miejsce usługi Piła

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 250,00 zł netto za osobę

3 250,00 zł brutto za osobę

36,11 zł netto za osobogodzinę

36,11 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Usługa skierowana jest do osób które:

- ukończyły 21 lat (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),

- posiadają prawo jazdy kat. C wydane przed 10.09.2009r., lub posiadają ŚKZ po ukończonym kursie z kwalifikacji wstępnej,

- posiada orzeczenie lekarskie i psychologiczne pozytywnie opiniujące możliwość  prowadzenia pojazdów tej kategorii,

- posiada profil kandydata na kierowcę wydany przez właściwe, ze względu na miejsce zamieszkania kursanta, Starostwo Powiatowe.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 31-05-2021
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

PRAWO JAZDY KAT. C - ZAKRES SZKOLENIA

Kurs prawa jazdy kat. C to 30 godzin zajęć praktycznych.

Harmonogram zajęć praktycznych tj. na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, miejskim ustalany jest indywidualnie z pracownikiem biura OSK. Zajęcia odbywają się samochodem ciężarowym  Volvo FH  z przyczepą Wielton również przy wykorzystaniu zestawu ciągnika siodłowego z naczepą: Mercedes Actros z naczepą Fliegl.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym, który przeprowadza instruktor nauki jazdy prowadzący kurs. Po pozytywnym zdaniu egzaminów wewnętrznych zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

Szkolenie praktyczne:

1. Plac manewrowy

2. Ruch miejski, drogowy, poza obszarem zabudowanym

Po zakończeniu kursu w Ośrodku,  uczestnik posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną, która umożliwi jemu przystąpienie do egzaminu państwowego w jednym z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Program szkolenia czas pracy kierowcy wraz z obsługą tachografu cyfrowego:

  • Czas pracy kierowcy, ewidencjonowanie, rozliczanie.
  • Podstawowe funkcje tachografu cyfrowego.
  • Zasady rejestracji aktywności kierowcy za pomocą tachografu cyfrowego.
  • Postępowanie w przypadku awarii tachografu lub uszkodzenia karty kierowcy.
  • Obsługa tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy – ćwiczenia praktyczne na symulatorze tachografu cyfrowego.

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Czas pracy kierowcy - teoria
Data realizacji zajęć
31-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Czas pracy kierowcy - teoria
Data realizacji zajęć
01-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Czas pracy kierowcy - teoria
Data realizacji zajęć
02-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa tachografu cyfrowego.
Data realizacji zajęć
04-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
07-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia - pierwsza pomoc przedmedyczna
Data realizacji zajęć
08-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa tachografu cyfrowego.
Data realizacji zajęć
09-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - praktyka
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. CE w WORD, które dają uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą/naczepą (z wyjątkiem autobusu). Podczas trwania kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu przygotowania i obsługi samochodu do jazdy, dzięki czemu będzie potrafił bezpiecznie i ostrożnie poruszać się po drogach krajowych i międzynarodowych.

Efekty uczenia się

Uczestnik po zakończonym szkoleniu będzie posiadał uporządkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu:

- przepisów ruchu drogowego,

- zasad przewozu osób lub ładunku,

- obsługi mechanizmów pojazdu,

- sposobów kierowania pojazdem,

- zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie podniesie kompetencje społeczne uczestnika w zakresie kultury jazdy i prawidłowego zachowania w ruchu drogowym. Ponadto uczestnik nabędzie kompetencje społeczne, pogłębiające się w toku uczenia się,  dotyczące  zdolności  kształtowania swojego rozwoju oraz zdolności samodzielnego i sumiennego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem postępowań etycznych.

Efektem usługi jest nabycie wiedzy praktycznej umożliwiającej uczestnikowi przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. CE w WORD i po pozytywnym zdaniu egzaminu, otrzymanie prawa jazdy w/w kategorii, wydawanego przez starostę powiatu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny praktyczny w OSK.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego przeprowadzanego w WORD, uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia do kierowania pojazdami kat. CE wydane przez starostę powiatu.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

WORD

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego starosta powiatu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto 36,11 zł
Koszt osobogodziny brutto 36,11 zł
w tym koszt walidacji netto 245,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 245,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie

Sala wykładowa, plac manewrowy oraz pojazdy spełniające wszystkie niezbędne wymagania ustawowe.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Barwulski

Piotr Barwulski

Instruktor nauki i techniki jazdy
Kierowca zawodowy od 1979 r., wykładowca, instruktor nauki jazdy kat. B,C,D,T,BE,CE, instruktor techniki jazdy kat. B,D,C,CE
średnie
wykładowca i instruktor nauki jazdy kat. B,C,D,T,BE,CE, instruktor techniki jazdy kat. B,D,C,CE w ośrodkach szkolenia OZPTD od 2007 r.

Zdjęcie Jerzy Białek

Jerzy Białek

Wykładowca, trener, instruktor nauki jazdy kat. B,C,T,BE,CE, w ośrodkach szkolenia OZPTD od 2020 r.

Zdjęcie Anna Frankowska

Anna Frankowska

Wykładowca, trener i kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców od 2011r., wykształcenie wyższe-mgr inż. transportu drogowego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Frankowska

Anna Frankowska

email: a.frankowska@ozptd.pl

tel: (+48) 693 840 575

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- Podręcznik kierowcy: „Vademecum Transportowca” opracowanie własne  

   OZPTD 2019,

- Podręcznik ,, Kierowca KAT. C,CE,D,DE” ,

- Płyta CD z materiałami dydaktycznymi, testami egzaminacyjnymi

- Skrypty (prezentacje, ustawy, rozporządzenia)

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) na daną kategorię prawa jazdy oraz posiadanie prawa jazdy kat. C. Dokument ten uzyskuje się we właściwym ze względu na miejsce zameldowania Starostwie lub Urzędzie po wypełnieniu odpowiedniego wniosku oraz dostarczeniu niezbędnych załączników (tj. zdjęcia, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, kopii posiadanego prawa jazdy).

Informacje dodatkowe

Przed zapisem na wybraną usługe prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Szkolenia pod nr telefonu: 67/350-99-15. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą̨ u osoby nadzorującej usługę̨ po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Ze względu na dużą liczebność kadry instruktorskiej naszej firmy, zajęcia mogą się odbywać z innymi prowadzącymi niż osoby wpisane do karty usługi.

Cena kursu zawiera opłatę tylko za pierwszy egzamin w WORD.

Cena kursu nie zawiera kosztów badań lekrskich i psychologicznych.

Harmonogram zajęć będzie ustalany indywidualnie z uczestnikiem kursu.

Ciasteczka>