Usługa - Kurs Prawa Jazdy Kat A2 Rozszerzony - "Kierunek Kariera" - Małopolskie Bony Szkoleniow

Logo Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

4.6/5 z 15 ocen

Tytuł Kurs Prawa Jazdy Kat A2 Rozszerzony - "Kierunek Kariera" - Małopolskie Bony Szkoleniow

Numer usługi 2021/05/24/12591/1056845

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania motocyklem Kat A 2

Usługa jest adresowana również dla uczestników projektu "Kierunek Kariera"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 11-06-2021
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie wydane przez Starostę Chrzanowskiego z dnia 06.10.2016 r. o numerze Nr KP.5440.22.2016.JG2, wydane na podstawie art. 31 ust. 3 Ustawy z dnia 05.01.2011 o Kierujących pojazdami. Nr rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców: 00351203
Zakres uprawnień: usługa szkoleniowa kursy prawa jazdy kat. A, A1, A2, B, C, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych po 45 minut.

Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z:

 • przepisami ruchu drogowego,
 • zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • zagrożeniami w ruchu drogowym,
 • sytuacjami wyjątkowymi
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy

Zajęcia praktyczne obejmują 60 godzin po 45 minut. Będą realizowane na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
19-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
26-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
03-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A 2 - Teoria
Data realizacji zajęć
07-07-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motocyklem (Kat.A) w sposób merytoryczny i praktyczny do Egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Efektem szkolenia jest uzyskanie umiejętności prowadzenia motocykla Kat A. w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Małopolski Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Szymula

Jan Szymula

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. AM, A 1, A 2, A, B 1, C 1, C, E

Zdjęcie Grzegorz Sikora

Grzegorz Sikora

Instruktor nauki jazdy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursanta

Płytka CD

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • ukończone 17 lata i 9 miesięcy
 • Badania lekarskie
 • Jedno zdjęcie takie jak do prawa jazdy
 • Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do 30 dni po zakończeniu szkolenia na usługe egzaminacyjną w MORD.

Koszt egzaminu państwowego 210,00 zł w tym 30,00 zł teoria, 180,00 zł praktyka

Egzaminy płatne poza systemem bonowym.

Informacje dodatkowe

 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów/wykładowców
 • Indywidualne podejście do kursanta
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  (teoria/praktyka)
 • Egzamin Państwowy MORD- Oświęcim. Cena egzaminu 210 zł (30 zł teoria, 180 zł praktyka) - Egzaminy płatne poza systemem bonowym

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykożystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

 • podręcznik kursanta Kat A
 • Płytka CD z pełna bazą pytań egzaminacyjnych
Ciasteczka>