Usługa - RH319 Red Hat Virtualization with exam - forma zdalna

Logo OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.8/5 z 15 ocen

Tytuł RH319 Red Hat Virtualization with exam - forma zdalna

Numer usługi 2021/05/24/7370/1056708

Dostawca usług OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

12 695,00 zł netto za osobę

15 614,85 zł brutto za osobę

423,17 zł netto za osobogodzinę

520,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Linux system administrators, virtualization administrators, and hybrid infrastructure engineers interested in deploying large-scale virtualization solutions and managing virtual servers in their datacenters, based on the Red Hat Virtualization open virtualization management platform.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 23-06-2021
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Red Hat Virtualization overview
  • Explain the purpose and architecture of Red Hat Virtualization.
 2. Install and configure Red Hat Virtualization
  • Install a minimal Red Hat Virtualization environment and use it to create a virtual machine.
 3. Create and manage datacenters and clusters
  • Organize hypervisors into groups using datacenters and clusters.
 4. Manage user accounts and roles
  • Configure user accounts using a central directory service, then use roles to assign access to resources based on job responsibilities.
 5. Adding physical hosts
  • Add additional Red Hat Virtualization hosts automatically, and move and remove hosts from datacenters as needed.
 6. Scale Red Hat Virtualization infrastructure
  • Add Red Hat Virtualization hosts automatically, configure Red Hat Enterprise Linux hosts when appropriate, and move and remove hosts from data centers as needed.
 7. Manage Red Hat Virtualization networks
  • Separate network traffic into multiple networks on one or more interfaces to improve the performance and security of Red Hat Virtualization.
 8. Manage Red Hat Virtualization storage
  • Create and manage data and ISO storage domains.
 9. Deploy and manage virtual machines
  • Operate virtual machines in the Red Hat Virtualization environment.
 10. Migrate virtual machines
  • Migrate and control automatic migration of virtual machines.
 11. Manage virtual machine images
  • Manage virtual machine snapshots and disk images.
 12. Automating virtual machine deployment
  • Automate deployment of virtual machines by using templates and cloud-init.
 13. Back up and upgrade Red Hat Virtualization
  • Back up, restore, and upgrade the software in a Red Hat Virtualization environment.
 14. Explore high-availability practices
  • Explain procedures to improve the resilience and reliability of Red Hat Virtualization by removing single points of failure and implementing high availability features.
 15. Perform comprehensive review
  • Demonstrate skills learned in this course by installing and configuring Red Hat Virtualization; using the platform to create and manage virtual machines; and backing up and updating components of Red Hat Virtualization.
 16. EX318 Red Hat Certified Specialist in Virtualization Exam V4.3

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1. Red Hat Virtualization overview 2. Install and configure Red Hat Virtualization 3. Create and manage datacenters and clusters 4. Manage user accounts and roles
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
5. Adding physical hosts 6. Scale Red Hat Virtualization infrastructure 7. Manage Red Hat Virtualization networks 8. Manage Red Hat Virtualization storage
Data realizacji zajęć
29-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
9. Deploy and manage virtual machines 10. Migrate virtual machines 11. Manage virtual machine images 12. Automating virtual machine deployment
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
13. Back up and upgrade Red Hat Virtualization 14. Explore high-availability practices
Data realizacji zajęć
01-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
15. Perform comprehensive review 16. EX318 Red Hat Certified Specialist in Virtualization Exam V4.3
Data realizacji zajęć
02-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Red Hat Virtualization with Exam (RH319) uczy i weryfikuje umiejętności potrzebne do wdrażania, administrowania i obsługi maszyn wirtualnych w Twojej organizacji za pomocą Red Hat® Virtualization. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym zademonstrujesz umiejętność wdrażania i konfigurowania infrastruktury Red Hat Virtualization oraz używania jej do udostępniania maszyn wirtualnych i zarządzania nimi. Ta oferta przygotowuje Cię również do egzaminu Red Hat Certified Specialist in Virtualization i obejmuje go.

Cel edukacyjny

Skonfiguruj wirtualizację Red Hat
Skonfiguruj sieć i pamięć masową do użytku z rozwiązaniem Red Hat Virtualization
Zarządzaj kontami użytkowników i dostępem do środowiska Red Hat Virtualization
Instaluj maszyny wirtualne i zarządzaj nimi w usłudze Red Hat Virtualization
Użyj szablonów do szybkiego wdrażania maszyn wirtualnych
Zarządzaj migawkami i obrazami maszyn wirtualnych
Przeprowadź migrację maszyn wirtualnych i poznaj opcje wysokiej dostępności

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu zna i potrafi:


- Skonfigurować wirtualizację Red Hat
-Skonfigurować sieć i pamięć masową do użytku z rozwiązaniem Red Hat Virtualization
-Zarządzać kontami użytkowników i dostępem do środowiska Red Hat Virtualization
-Instalować maszyny wirtualne i zarządzaj nimi w usłudze Red Hat Virtualization
-Używać szablonów do szybkiego wdrażania maszyn wirtualnych
-Zarządzać migawkami i obrazami maszyn wirtualnych
-Przeprowadzać migrację maszyn wirtualnych i poznaj opcje wysokiej dostępności

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

po zrealizowanym szkoleniu, uczestnik przystąpi do autoryzowanego egzaminu Red Hat, który planowany jest indywidualnie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 12 695,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 15 614,85 zł
Koszt osobogodziny netto 423,17 zł
Koszt osobogodziny brutto 520,50 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Baranowski

Piotr Baranowski

https://rhtapps.redhat.com/verify/?certId=100-000-538

Red Hat Technology Consultant and Solution Architect, Solution Provider / Delivery Specialist, Instructor/Trainer, Examiner
• Administracja siecią oraz systemami UNIX/Linux
• Wykonywanie oraz nadzorowanie testów penetracyjnych i audytów
• Planowanie/wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych w firmach wielooddziałowych
• Prowadzenie konsultacji, wdrożeń, szkoleń i egzaminów z zakresu:
◦ Red Hat - Virtualization, Automation, Cloud, Tuning, OpenShift, DevOps…
◦ Technologii IT (bezpieczeństwo, usługi sieciowe, systemy operacyjne)
◦ Linux, Unix - Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD
Od 2010 - Red Hat Certified Architect (RHCA), specjalista i Konsultant rozwiązań Red Hat,
Od 2009 – OSEC – trener/współwłaściciel - prowadzenie autoryzowanych szkoleń oraz egzaminów z zakresu technologii Red Hat; przygotowywanie i prowadzenie autorskich szkoleń z zakresu technologii IT (bezpieczeństwo, usługi sieciowe, systemy operacyjne i in.), autor wielu warsztatów technologicznych dla rozwiązań Red Hat; prowadzący wiele prelekcji na barcampach i konferencjach technologicznych (tematyka rozwiązań bazujących na Open Source i Red Hat)
2001-2008 - firma edukacyjna – instruktor/specjalista ds. Bezpieczeństwa IT – szkolenia oraz konsultacje. Certyfikowany inżynier RHCE, instruktor/egzaminator RHCI oraz RHCX
2000–2001 - firma ISP – administrator systemów Linux
1999–2000 - Urząd centralny, administrator Unix/Linux
1999–1999 - firma IT – projektant

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Kozioł

Artur Kozioł

email: osec@osec.pl

tel: (+48) 22 8619 604

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autoryzowane materiały Red Hat w formie elektronicznej

Warunki uczestnictwa

 • Become a  Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) or demonstrate equivalent experience
 • Being a Red Hat Certified Engineer (RHCE®) is strongly recommended for Ansible® automation comprehension

Informacje dodatkowe

Autoryzowane materiały szkoleniowe Red Hat,

Informacja o uzyskaniu kompetencji:

- Uczestnik dostaje autoryzowany ceryfikat uczestnictwa w szkoleniu Red Hat do pobrania z indywidualnego konta Red Hat;

Maksymalna wielkosść grupy to 12 osób

Minimalna ilość uczestników to 4 osoby

Wymagania techniczne:

- Sprawdzenie łączności: 

 • Upewnij się, że jesteś w stanie połączyć się z naszym wirtualnym środowiskiem szkoleniowym. Aby przetestować łączność, sprawdź z miejsca, w którym będzie odbywać się szkolenie. Aby przetestować łączność, przejdź do https://www.redhat.com/rhtapps/compatibility/.

Walidacji efektów uczenia:

- po zrealizowanym szkoleniu, uczestnik przystąpi do autoryzowanego egzaminu Red Hat, który planowany jest indywidualnie

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

"Oprócz ramowego programu Usługodawca jest zobowiązany wskazać:
- warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
a) platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie
usługa - w przypadku usług doradczych dopuszcza się możliwość korzystania
z komunikatorów dostępnych rynkowo, umożliwiających kontakt face to face, przy
zapewnieniu rozwiązań umożliwiających monitoring realizowanej usługi,
b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne
urządzenie do zdalnej komunikacji,
c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi
dysponować Uczestnik,
d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych
treści i materiałów,
e) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line."

a) Platforma Red Hat + dostęp do labów
b) Zgodnie z wymaganiami Red Hat

https://www.redhat.com/en/resources/real-time-virtual-training-datasheet

c) Dla odpowiedniej jakości minimum 4 Mb/s

d) Przede wszystkim przeglądarka - zawiera się w b)

e) na czas szkolenia

Autoryzowane materiały Red Hat w formie elektronicznej

Ciasteczka>