Usługa - Prawo jazdy kat. C, CE i kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy wraz z egzaminami.

Logo Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

4.6/5 z 175 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C, CE i kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy wraz z egzaminami.

Numer usługi 2021/05/23/13067/1055571

Dostawca usług Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

Miejsce usługi Piła

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

9 000,00 zł netto za osobę

9 000,00 zł brutto za osobę

26,87 zł netto za osobogodzinę

26,87 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • Osoby, które nie ukończyły 21 lat posiadające prawo jazdy kat. B - ubiegające się o prawo jazdy kat. C
 • Osoby, które nie ukończyły 21 lat posiadajace prawo jazdy kat. C - ubiegające się o prawo jazdy kat. E+C
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 04-06-2021
Liczba godzin usługi: 335
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi spełnia wszystkie niezbędne wymagania ustawowe.

Zajęcia teoretyczneprawo jazdy kat. C - 20 godzin

Zajęcia praktyczne - prawo jazdy kat. C i CE - 55 godzin, w tym między innymi tematy:

 • Ćwiczenia na placu manewrowym
 • Jazda w ruchu drogowy i miejskim

Zajęcia teoretyczne z kwalifikacji wstepnej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy - 260 godzin

Zajęcia praktyczne z kwalifikacji  - 20 godzin

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN USŁUGI WYNOSI 355 GODZIN.

Harmonogram zajęć bedzie ustalany indywidualnie z uczestnikiem szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna do kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
28-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
24-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
25-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
26-09-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - teoria
Data realizacji zajęć
27-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C - praktyka
Data realizacji zajęć
02-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C i CE w WORD, które dają uprawnia do prowadzenia pojazdów i zestawu pojazdów powyżej 3,5t.

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do egzaminu państwowego z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy – testów kwalifikacyjnych. Egzamin państwowy - testy - zdawane są przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Efekty uczenia się

Uczestnik po zakończonym szkoleniu będzie posiadał uporządkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu:

- przepisów ruchu drogowego,

- zasad przewozu osób lub ładunku,

- obsługi mechanizmów pojazdu,

- sposobów kierowania pojazdem,

- zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie podniesie kompetencje społeczne uczestnika w zakresie kultury jazdy i prawidłowego

zachowania w ruchu drogowym. Ponadto uczestnik nabędzie kompetencje społeczne, pogłębiające się w toku uczenia się,  dotyczące  zdolności  kształtowania swojego rozwoju oraz zdolności samodzielnego i sumiennego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem postępowań etycznych.

Efektem usługi jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej uczestnikowi przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C, CE w WORD i po pozytywnym zdaniu egzaminów, otrzymanie prawa jazdy w/w kategorii, wydanego przez starostę powiatu.

Po uzyskaniu pozytywnego  wyniku z egzaminów przeprowadzanych przez WORD, uczestnik przystępuje do testów kwalifikacyjnych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z ww. testów, uczestnik uzyskuje świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnetrzny w OS OZPTD.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

TAK

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

TAK

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starostwo Powiatowe
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 9 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 9 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 26,87 zł
Koszt osobogodziny brutto 26,87 zł
w tym koszt walidacji netto 1 575,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 1 575,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie

Sala wykładowa, plac manewrowy oraz pojazdy szkoleniowe spełniają wszystkie niezbędne wymagania ustawowe.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Benedykt Smarz

Benedykt Smarz

Wykładowca, instruktor nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia OZPTD od 2010r.

Zdjęcie Piotr Barwulski

Piotr Barwulski

Instruktor nauki i techniki jazdy w OS OZPTD od 2007r.
Instruktor nauki i techniki jazdy w OS OZPTD od 2007r.
średnie
Instruktor nauki i techniki jazdy w OS OZPTD od 2007r.

Zdjęcie Anna Frankowska

Anna Frankowska

Wykładowca w OS OZPTD od 2011r.
Wykładowca w OS OZPTD od 2011r.
wyższe
Wykładowca w OS OZPTD od 2011r.

Zdjęcie Jerzy Białek

Jerzy Białek

Instruktor nauki jazdy kat. B, C
W Ośrodku Szkolenia OZPTD od 2020r.
wyższe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Frankowska

Anna Frankowska

email: a.frankowska@ozptd.pl

tel: (+48) 693 840 575

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • Podręcznik "Vademecun Transportowca", wydanie własne OZPTD
 • Podrecznik "Kierowca kat. C,CE,D,DE"
 • Płyta CD z materiałami szkoleniowymi
 • Skrypt, ustawy i rozporządzenia

Warunki uczestnictwa

 • aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne
 • profil PKK
 • wiek 18 lat

Informacje dodatkowe

Harmonogram będzie ustalany indywidualnie z kursantem.

Ciasteczka>