Usługa - Kwalifikacja wstępna kat. D - wraz z opłatą za egzamin państwowy

Logo Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.7/5 z 260 ocen

Tytuł Kwalifikacja wstępna kat. D - wraz z opłatą za egzamin państwowy

Numer usługi 2021/05/20/32743/1053359

Dostawca usług Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MOTOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Stalowa Wola

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 600,00 zł netto za osobę

3 600,00 zł brutto za osobę

12,86 zł netto za osobogodzinę

12,86 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoba posiadająca prawo jazdy kat. B

chcąca uzuskać kwalifikacje wstępna do kat. D

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2021
Liczba godzin usługi: 280
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres uprawnień: 5. Kwalifikacja wstępna kategoria: D1, D, D1+E, D+E - 280 godz., 6. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kategoria: D1, D, D1+E, D+E - 140 godz., 7. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kategoria: D1, D, D1+E, D+E - 70 godz., 8. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kategoria: D1, D, D1+E, D+E - 35 godz.,

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kwalifikacja wstępna w zakresie kat. D1, D, D1 + E, D + E

Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

30

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.

25

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad.

30

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

30

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

15

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

20

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

10

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

20

Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

15

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

5,5

14 jazda

0,5 ćwiczenia

Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa

12

3 ćwiczenia

1 jazda

2 symulator

Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

12

2 ćwiczenia

1 jazda

Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów

20

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku

10

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy autobusu
Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy
Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ciężarówki
Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze

Efekty uczenia się

- przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy autobusu

Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym

Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia autobusu

Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez m. in. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie zachowań do okoliczności związanych z ruchem drogowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny teoretyczny – dopuszczający do następnej części modułu szkoleniowego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, ust. z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie MI z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację UW
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego UW/STAROSTWO POWIATOWE/URZĄD MIASTA
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 12,86 zł
Koszt osobogodziny brutto 12,86 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Generała Leopolda Okulickiego 64, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Lucyna Maślach

Lucyna Maślach

Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zdjęcie Wiesław Cieśla

Wiesław Cieśla

Instruktor nauki jazdy
kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E. Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Łukasz Rak

Łukasz Rak

Wykształcenie wyższe,
Instruktor nauki jazdy
Kat. B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E, Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zdjęcie Józef Dul

Józef Dul

Instruktor nauki jazdy
Kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1+E, D+E, Kurs pedagogiczny nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego kursu metodyczno-dydaktycznego na wykładowców i instruktorów kształcenia kierowców
Mistrz mechanika samochodowego.
Trener wykładowca na kursach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i szkoleniach okresowych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Lucyna Maślach

Lucyna Maślach

email: lmaslach@motos.edu.pl

tel: (+48) 697 965 931

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Panel dostępu do „e - learning - owej” formy szkolenia, Internet, komputer, oprogramowanie.

„Podręcznik Kwalifikacja Wstępna".

Warunki uczestnictwa

- prawo jazdy kat. B,

- profil kandydata na kierowcę (PKK) wydany przez Starostwo

- badanie lekarskie (wobec braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy Autobusu)

- badanie psychologiczne(wobec braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy Autobusu)

Informacje dodatkowe

Zajęcia na kursie kwalifikacji ustalane są z kursantem indywidualnie

teczka na materiały dydaktyczne, zeszyt kursanta, długopis, 

Ciasteczka>