Usługa - studia podyplomowe ,,Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" - edycja 2021/2022

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.4/5 z 12 ocen

Tytuł studia podyplomowe ,,Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" - edycja 2021/2022

Numer usługi 2021/05/09/33035/1037788

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

12,50 zł netto za osobogodzinę

12,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie), zainteresowanych podjęciem pracy w służbach BHP lub prowadzeniem własnej działalności w tym zakresie.

Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują kwalifikację cząstkową na VII poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 100
Data zakończenia rekrutacji: 30-10-2021
Liczba godzin usługi: 240
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Tematyka zajęć prowadzonych na Studiach Podyplomowych BHP:

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Psychologia, problemy człowieka w środowisku pracy
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Prawna ochrona pracy (również w aspekcie wymogów Unii Europejskiej)
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki występujące w środowisku pracy
 • Choroby zawodowe
 • Ocena i analiza ryzyka związanego
 • Badanie wypadków 
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Dokumentacja BHP w przedsiębiorstwie
 • Zakres i sposoby działania organów nadzoru nad warunkami pracy
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Nowoczesne metody i techniki nauczania dorosłych
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Czas trwania dwusemestralnych studiów - 240 h dydaktycznych (harmonogram usługi podaje/przelicza na godziny zegarowe). W każdym dniu zjazdu przewidziano 8h dydaktycznych plus przerwy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy; czynniki środowiska pracy
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki środowiska pracy; bezpieczeństwo i higiena pracy.
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki środowiska pracy; prawna ochrona pracy.
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Ekonomia i fizjologia pracy.
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki środowiska pracy.
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy; czynniki środowiska pracy.
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Ergonomia i fizjologia pracy; bezpieczeństwo i higiena pracy.
Data realizacji zajęć
18-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Data realizacji zajęć
19-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki środowiska pracy; prawna ochrona pracy.
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki środowiska pracy; prawna ochrona pracy.
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Wypadki przy pracy, choroby zawodowe.
Data realizacji zajęć
29-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Wypadki przy pracy, choroby zawodowe; bezpieczeństwo i higiena pracy.
Data realizacji zajęć
30-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Wypadki przy pracy, choroby zawodowe; prawna ochrona pracy.
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawna ochrona pracy.
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy; wypadki przy pracy.
Data realizacji zajęć
26-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Data realizacji zajęć
27-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Wypadki przy pracy, choroby zawodowe;nzarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Wypadki przy pracy, choroby zawodowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; metodyka nauczania dorosłych i organizacja szkoleń BHP.
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; metodyka nauczania dorosłych i organizacja szkoleń BHP.
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka nauczania dorosłych i organizacja szkoleń BHP.
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka nauczania dorosłych i organizacja szkoleń BHP, prawna ochrona pracy.
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawna ochrona pracy; ochrona przeciwpożarowa.
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona przeciwpożarowa.
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona środowiska naturalnego.
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Wypadki przy pracy, choroby zawodowe.
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona przeciwpożarowa.
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka nauczania dorosłych i organizacja szkoleń BHP; egzamin końcowy.
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w służbach BHP, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. „W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Efekty uczenia się

Po zakończeniu studiów słuchacz posiada wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Umie dokonać analizy systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu określenia istniejących jak i potencjalnych zagrożeń, zobowiązań przedsiębiorstwa, związanych z jego funkcjonowaniem w środowisku oraz kosztów działań mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z wymaganiami prawno–formalnymi, wynikającymi z przepisów.
 • Ma wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i technik prowadzenia szkoleń BHP; aktywnych metod uczenia, pracy z grupą i precyzji komunikacji oraz procesu grupowego.
 • Posiada umiejętność projektowania, wdrażania oraz eksploatacji systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

obrona pracy dyplomowej

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. ,,w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy", do pełnienia funkcji inspektorów i starszych inspektorów do spraw bhp w przedsiębiorstwach.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art.160 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych jest realizowany z zapewnieniem rodzielności od procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

Posiadamy ustne informacje (rekomendacje) od pracodawców poszukujących na rynku pracowników z takim wykształceniem oraz od byłych słuchaczy, którzy zostali zatrudnieni w branży dzięki ukończeniu naszych studiów.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Nie
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 12,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 12,50 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Józefa Chełmońskiego 38 C, 51-630 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie 1)mgr Jacek Rajewicz 2)mgr inż. Janusz Pławiak 3)prof. nadzw. Barbara Kwiatkowska,

1)mgr Jacek Rajewicz 2)mgr inż. Janusz Pławiak 3)prof. nadzw. Barbara Kwiatkowska,

1) prawo pracy - Państwowa Inspekcja Pracy, wykładowca UPWr,
2) ocena i analiza ryzyka zawodowego, dokumentacja BHP w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny szkoleń BHP Państwowa Inspekcja Pracy, wykładowca UPWr,
3) fizjologia pracy, wykładowca UPWr

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie dr inż. Krystyna Pogoda - Sewerniak

dr inż. Krystyna Pogoda - Sewerniak

email: studbhp@upwr.edu.pl

tel: (+48) 713 205 863

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

pliki dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie

Informacje dodatkowe

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z pn. zm.)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy
 • certyfikaty ukończenia kursów: ppoż, nowoczesne metody i organizacja szkoleń BHP, zagrożenia chemiczne w środowisku pracy oraz za dodatkową opłatą certyfikaty: audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP ISO 45001, audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

 Absolwenci zdobywają kwalifikacje do prowadzenia usług zewnętrznych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, podjęcia pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i innych jednostkach takich jak: firmy szkoleniowe, konsultingowe, doradcze, jednostki nadzorujące przestrzeganie warunków pracy, jednostki naukowe, badawcze, urzędy publiczne.

Ciasteczka>