Usługa - Business English B1 - intensywny kurs wakacyjny - Kierunek Kariera Zawodowa, mBONY - usługa zdalna w czasie rzeczywistym.

Logo Axon System Paweł Hejduk Monika Boroń Spółka Cywilna

4.5/5 z 610 ocen

Tytuł Business English B1 - intensywny kurs wakacyjny - Kierunek Kariera Zawodowa, mBONY - usługa zdalna w czasie rzeczywistym.

Numer usługi 2021/05/04/10355/1032148

Dostawca usług Axon System Paweł Hejduk Monika Boroń Spółka Cywilna

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs dla osób dorosłych, również do uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa realizowanego przez WUP w Krakowie, pracowników firm, osób prowadzących działalnosć gospodarczą i firm z sektora MŚP.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 6
Data zakończenia rekrutacji: 13-06-2021
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie obejmuje 60 godzin lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem szkolenia. Grupa szkoleniowa skłądać się bedzie z minimum 3 i maksymalnie 6 osób.

Szkolenie nastawione jest na uzyskanie przez uczestnika praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym oraz w środowisku biznesowym oraz zawodowym. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną i w sposób równomierny rozwijają cztery umiejętności językowe: czytanie , mówienie, słuchanie, pisanie - wszystkie na poziomie B1.


Program realizuje standardy, które są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

Słuchanie
Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.

Czytanie
Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.

Mówienie
Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię - bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących). Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.

Pisanie
Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

UWAGA:

- szkolenie wyłacznie w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie zoom.

Kurs zdalny realizowany jest na platformie zoom.us.

Wymagania konieczne do uruchomienia szkolenia w trybie zdalnym:

- komputer +słuchawki + kamera + mikrofon lub smartfon

- szybkość łącza internetowego minimum 0,6 kbit/s (lub minimum zasięg 3G sieci komórkowej)

Konieczność pobrania i zainstalowania na komputerze/smartfonie aplikacji:

na telefon iPhone:

https://apps.apple.com/us/app/id546505307

na telefon Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

na komputer stacjonarny/laptop (zalecane):

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

W trakcie spotkania robiona jest seria zrzutów ekranu na potrzeby monitoringu i kontroli szkolenia w związku z realizacją projektów Kierunek Kariera/Kierunek Kariera Zawodowa/ Małopolskie Bony Rozwojowe Plus. Zrzuty przechowywane są przez szkołę i udostępniane jedynie organom kontrolnym w/w projektów.

Warunki uczestnictwa:

1. Wykonanie testu poziomującego on-line (www.testy.axonsystem.edu.pl) lub w siedzibie szkoły.

2. Podpisanie umowy ze szkołą Axon System na realizację szkolenia oraz rozliczanie szkolenia bonami.

3. Uczestnicy projektu Kierunek Kariera Zawodowa zobowiązanie są do zapisania się dodatkowo na egzamin TGLS (nr usługi zostanie podany w późniejszym terminie). Koszt egzaminu 40 bonów. Egzamin odbędzie się maksymalnie 3 dni po zakońzceniu usługi szkoleniowej.

4. Minimalna liczba uczestników to 3 osoby.

Informacje dodatkowe:

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”

Zawarto umowę z MARR S.A. w Krakowie na rozliczanie z Usługodawcą usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe Plus”.

Na zajęciach wykorzystywane są materiały własne Szkoły oraz podręcznik + ćwiczenia (Wydawnictwo Oxford Uniwersity Press). Koszt materiałów własnych oraz podręcznik + ćwiczenia wliczony jest w cenę kursu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
21-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
05-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
07-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
14-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
19-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
21-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
16-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
18-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
23-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
25-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
30-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
01-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
06-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
08-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
13-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozmowa na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
15-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem kursu jest

- podnieść poziom znajomości językowej w rozmowach z klientami biznesowymi do poziomu B1

- podnieść poziom znajomości językowej w kontaktach e-mail z klientami biznesowymi do poziomu B1

- podnieść umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów w kontakcie z klientem biznesowym.Postawione cele, postawione realistycznie, uwzględniające predyspozycje uniwersalne każdego uczestnika szkolenia, zostaną osiągnięte po ukończeniu szkolenia w wyznaczonym harmonogramem terminie.

Cel edukacyjny

Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę na poziomie A2 i chcą kontynuować naukę na poziomie B1, również z zakresu języka biznesowego.

Efekty uczenia się

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

Po ukończeniu szkolenia:

W zakresie wiedzy Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i fonologii języka angielskiego w zakresie właściwym dla poziomu B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

W zakresie umiejętności Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik ma umiejętność podejmowania działań prowadzących do dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązywać komunikację interpersonalną w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanych, ma pogłębioną świadomość różnic pomiędzy swoją kulturą rodzimą a anglosaską.

Walidacja efektów uczenia się:

- ocena lektora prowadzącego zajęcia na podstawie obserwacji z zajęć

- testy cząstkowe (on-line) podczas trwania kursu - platforma do rozwiązywania testów ustalanych pzrez szkołę

- test on-line na zakończenie szkolenia - platforma do rozwiązywania testów ustalanych pzrez szkołę

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 17/8, 31-110 Kraków, woj. małopolskie

Szkoła Języków Obcych Axon System

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Patrycja Śmiałek

Patrycja Śmiałek

Nauczyciel języka angielskiego
Doświadczenie w nauczaniu od 2010 roku
Wykształcenie wyższe.
Prowadzi zajęcia z osobami dorosłymi w grupie i indywidualne. Prowadził wiele grup, które były dofinansowanie ze środków publicznych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Hejduk

Paweł Hejduk

email: sekretariat@axonsystem.edu.pl

tel: (+48) 604 714 391

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wykonanie testu on-line (www.testy.axonsystem.edu.pl); Podp. umowy ze szkołą Axon System; Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do zapisania się dodatkowo na egzamin TGLS WCELC w szkole Axon System.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków oraz MARR SA na rozliczanie Usług z wyk. elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" i "Małopolskich Bonów Szkoleniowych"

Ciasteczka>