Usługa - Business English B2 - intensywny kurs wakacyjny - Kierunek Kariera Zawodowa, mBONY - usługa zdalna w czasie rzeczywistym.

Logo Axon System Paweł Hejduk Monika Boroń Spółka Cywilna

4.5/5 z 610 ocen

Tytuł Business English B2 - intensywny kurs wakacyjny - Kierunek Kariera Zawodowa, mBONY - usługa zdalna w czasie rzeczywistym.

Numer usługi 2021/05/04/10355/1032146

Dostawca usług Axon System Paweł Hejduk Monika Boroń Spółka Cywilna

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs dla osób dorosłych, również do uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa realizowanego przez WUP w Krakowie, pracowników firm, osób prowadzących działalnosć gospodarczą i firm z sektora MŚP.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 6
Data zakończenia rekrutacji: 13-06-2021
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie obejmuje 60 godzin lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem szkolenia. Grupa szkoleniowa skłądać się bedzie z minimum 3 i maksymalnie 6 osób.

Szkolenie nastawione jest na uzyskanie przez uczestnika praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym oraz zawodowym. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną i w sposób równomierny rozwijają cztery umiejętności językowe: czytanie , mówienie, słuchanie, pisanie - wszystkie na poziomie B2.
Program realizuje standardy, które są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

Słuchanie
Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.

Czytanie
Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.

Mówienie
Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.
Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za przeciw względem możliwych rozwiązań.

Pisanie
Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.

UWAGA:

- szkolenie wyłacznie w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie zoom.

Kurs zdalny realizowany jest na platformie zoom.us.

Wymagania konieczne do uruchomienia szkolenia w trybie zdalnym:

- komputer +słuchawki + kamera + mikrofon lub smartfon

- szybkość łącza internetowego minimum 0,6 kbit/s (lub minimum zasięg 3G sieci komórkowej)

Konieczność pobrania i zainstalowania na komputerze/smartfonie aplikacji:

na telefon iPhone:

https://apps.apple.com/us/app/id546505307

na telefon Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

na komputer stacjonarny/laptop (zalecane):

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

W trakcie spotkania robiona jest seria zrzutów ekranu na potrzeby monitoringu i kontroli szkolenia w związku z realizacją projektów Kierunek Kariera/Kierunek Kariera Zawodowa/ Małopolskie Bony Rozwojowe Plus. Zrzuty przechowywane są przez szkołę i udostępniane jedynie organom kontrolnym w/w projektów.

Warunki uczestnictwa:

1. Wykonanie testu poziomującego on-line (www.testy.axonsystem.edu.pl) lub w siedzibie szkoły.

2. Podpisanie umowy ze szkołą Axon System na realizację szkolenia oraz rozliczanie szkolenia bonami.

3. Uczestnicy projektu Kierunek Kariera Zawodowa zobowiązanie są do zapisania się dodatkowo na egzamin TGLS (nr usługi zostanie podany w późniejszym terminie). Koszt egzaminu 40 bonów. Egzamin odbędzie się maksymalnie 3 dni po zakońzceniu usługi szkoleniowej.

4. Minimalna liczba uczestników to 3 osoby.

Informacje dodatkowe:

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”

Zawarto umowę z MARR S.A. w Krakowie na rozliczanie z Usługodawcą usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe Plus”.

Na zajęciach wykorzystywane są materiały własne Szkoły oraz podręcznik. Koszt materiałów własnych oraz podręcznik wliczony jest w cenę kursu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
22-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
29-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
01-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
06-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
08-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
13-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
15-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
20-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
22-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
17-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
19-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
24-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
26-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
31-08-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
02-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
07-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
09-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
kurs językowy zdalnie (ćw do 15% czasu, rozm na żywo - 100% czasu, chat - w trakcie szkolenia jako pomoc, współdzielenie ekranu - w zal. od potrzeb szkolenia do 100% czasu).
Data realizacji zajęć
16-09-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:15
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji językowych do poziomu biegłego posługiwania się angielskim w podejmowanych działaniach zawodowych i kontaktu bezpośredniego z klientem na poziomie językowym określonym wg CEFR - B2.

Cel edukacyjny

Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę na poziomie B1 i chcą kontynuować naukę na poziomie B2, również z zakresu języka biznesowego.

Efekty uczenia się

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań.

Cel biznesowy:
- podnieść poziom znajomości językowej w rozmowach z klientami biznesowymi do poziomu B2, tak aby z wysokim stopniem samooceny oraz pewnością porozumiewać się z Klientem anglojęzycznym
- podnieść poziom znajomości językowej w kontaktach e-mail z klientami biznesowymi do poziomu B2, tak aby z wysokim stopniem samooceny oraz pewnością porozumiewać się z Klientem anglojęzycznym,
- podnieść umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów anglojęzycznych (w tym analiz i dokumentów biznesowych) w celu poszerzenia swojej wiedzy w przyszłym kontakcie z klientem biznesowym.
 
Postawione cele, postawione realistycznie, uwzględniające predyspozycje uniwersalne każdego uczestnika szkolenia, zostaną osiągnięte po ukończeniu szkolenia w wyznaczonym harmonogramem terminie.

Po ukończeniu szkolenia:
W zakresie wiedzy Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i fonologii języka angielskiego w zakresie właściwym dla poziomu B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
W zakresie umiejętności Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik ma umiejętność podejmowania działań prowadzących do dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązywać komunikację interpersonalną w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym-wyższym, ma dosyć szczegółową świadomość różnic pomiędzy swoją kulturą rodzimą a anglosaską.

Walidacja efektów uczenia się:

- ocena lektora prowadzącego zajęcia na podstawie obserwacji z zajęć

- testy cząstkowe (on-line) podczas trwania kursu - platforma do rozwiązywania testów ustalanych pzrez szkołę

- test on-line na zakończenie szkolenia - platforma do rozwiązywania testów ustalanych pzrez szkołę

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 17/8, 31-110 Kraków, woj. małopolskie

Szkoła Języków Obcych Axon System

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Łukasz Ficek

Łukasz Ficek

Nauczyciel języka angielskiego
Doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego od 2013 roku.
Wykształcenie wyższe: mgr filologii angielskiej.
Prowadzi zajęcia z osobami dorosłymi w grupie i indywidualne. Zajęcia na różnych poziomach zaawansowania od poziomu A1-C1. Prowadził wiele grup, które były dofinansowanie ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Hejduk

Paweł Hejduk

email: sekretariat@axonsystem.edu.pl

tel: (+48) 604 714 391

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wykonanie testu on-line (www.testy.axonsystem.edu.pl); Podp. umowy ze szkołą Axon System; Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do zapisania się dodatkowo na egzamin TGLS WCELC w szkole Axon System.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków oraz MARR SA na rozliczanie Usług z wyk. elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" i "Małopolskich Bonów Szkoleniowych"

Ciasteczka>