Usługa - Prawo Jazdy Kat C Kierunek Kariera Zawodowa www.orzel.krakow.pl

Logo Konrad Jazgar I.Firma Orzeł Ośrodek Szkolenia Kierowców II. Spedycja Transport Międzynarodowy

4.7/5 z 40 ocen

Tytuł Prawo Jazdy Kat C Kierunek Kariera Zawodowa www.orzel.krakow.pl

Numer usługi 2021/05/04/32541/1032101

Dostawca usług Konrad Jazgar I.Firma Orzeł Ośrodek Szkolenia Kierowców II. Spedycja Transport Międzynarodowy

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 600,00 zł netto za osobę

3 600,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące pozyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat.C.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 21-06-2021
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie nr.WI-V.8160.1.47.2017 wydane przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 13.11.2017r. na podstawie art.39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Zakres uprawnień: Prawa jazdy kategorii: C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ośrodek Szkolenia Kierowców Orzeł istnieje na rynku od 1996 roku,

dla ośrodka zawsze najważniejsza jest jakość i zdawalność co pokazują statystyki zdawalności od lat.

Szkolenie na prawo jazdy kat.C składa się z 20 godzin (godziny lekcyjne- 45min)

szkolenia teoretycznego, oraz 40 godzin (godziny lekcyjne- 45min) szkolenia praktycznego, co daje 30 godzin zegarowych jazd.

Program szkolenia teoretycznego

 • Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego

 • Zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami

 • Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy

 • Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach

 • Manewrowanie sam.ciężarowym w ruchu miejskim

 • Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące samochodów ciężarowych 

 • Ekonomia jazdy

 • Błędy najczęściej popełniane przez kierowców samochodów ciężarowych

 • Przygotowanie do egzaminu teoretycznego

 • Egzamin wewnętrzny

Program szkolenia praktycznego

 • Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy

 • Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie

 • Manewrowanie samochodem ciężarowym

 • Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem

 • Jazda w ruchu ulicznym 

 • Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu

 • Egzamin wewnętrzny

www.orzel.krakow.pl

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia Teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia Teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia Teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia Teoretyczne
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia Teoretyczne
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia Teoretyczne
Data realizacji zajęć
29-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia Teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia Teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-07-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, niezbędnej do bezpiecznego poruszania się samochodem osobowym w ruchu drogowym, oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z teorii i praktyki.

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy niezbędnej do bezpiecznego poruszania się samochodem na kat. "C" w ruchu drogowym, oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z teorii i praktyki.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Nie

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Nie

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Nie

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Po zakończonym kursie uczestnik projektu podchodzi do egzaminów państwowych na prawo jazdy , po zdaniu których uzyskuje dokument prawa jazdy wydawany przez Prezydenta Miasta Krakowa lub Starostę Powiatowego - na postawie Ustawy z dnia 05.01.2011 r. o Kierujących pojazdami Dz.U. 2011 Nr 30 Poz.151

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Prezydent Miasta Krakowa , Starosta Powiatowy
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Młyńska-Boczna 11, 31-470 Kraków, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Patryk Jazgar

Patryk Jazgar

Wykładowca oraz instruktor z pięcioletnim doświadczeniem
Instruktor kat B oraz kat C

Zdjęcie Konrad Jazgar

Konrad Jazgar

Zdjęcie Robert Seweryn

Robert Seweryn

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Patryk Jazgar

Patryk Jazgar

email: patrykjazgar@gmail.com

tel: (+48) 503 944 664

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Aby przystąpić do szkoloenia należy mieć ukończone 21lat ( możliwość rozpoczęcia 3 miesiące wcześniej) lub ukończone 18 lat,jeżeli została ukończona kwalifikacja wstępna,

posiadać prawo jazdy kat "B" oraz posiada profil PKK.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestniczenia w kursie na kat. C jest:

 • dostarczenie przez uczestnika najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacjii Profil Kandydata na Kierowcę na kat. C. 
 • zapisanie się na usługę egzaminacyjną: egzamin państwowy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego( egzamin teoretyczny 30zł i egzamin praktyczny 200).

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi

Ze względu na dużą liczebność kadry instruktorskiej naszej firmy, zajęcia mogą się odbywać z innymi prowadzącymi niż Ci wpisani do karty usługi.

Godziny zajęć są godzinami lekcyjnymi stąd wynika niezgodność pomiędzy harmonogramem a liczbą godzin usługi.

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

Zajęcia Teoretyczne są obowiązkowe 

www.orzel.krakow.pl

Ciasteczka>