Usługa - Zarządzanie przedsiębiorstwem z elementami marketingu i budowania marki. Forma zdalna

Logo Centrum "Mentoris" Mateusz Prucnal

4.9/5 z 587 ocen

Tytuł Zarządzanie przedsiębiorstwem z elementami marketingu i budowania marki. Forma zdalna

Numer usługi 2021/05/03/25838/1030607

Dostawca usług Centrum "Mentoris" Mateusz Prucnal

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

9 300,00 zł netto za osobę

9 300,00 zł brutto za osobę

172,22 zł netto za osobogodzinę

172,22 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 11 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP, właściciele, kadra zarządzająca.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 07-05-2021
Liczba godzin usługi: 54
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie trwa 54 godziny.

Ramowy program usługi

Lider i przywódca

1. Rola menedżera w organizacji.

1.1 Cechy lidera, cechy menadżera

1.2 Zadania lidera, zadania menedżera

2. Kierowanie i przywództwo.

2.1 Znaczenie przywództwa w organizacji

2.2 Model CLIMB

2.3 Kierowanie i przywództwo w zróżnicowanym zespole

 Wizja, misja i wartości firmy.

1. Stworzenie wizji i wartości firmy jako wyznacznik określania celów i priorytetów firmy, orientacji na cel i podejmowania decyzji.

1.1. Identyfikacja zasad i wartości w organizacji

1.2. Kreowanie wizji

1.3. Identyfikacja celów i kierunków strategicznych

1.4. Orientacja na cel, osiąganie efektów, ryzyka, bariery i problemy w osiąganiu celów

2. Zbiór zasad i wartości w firmie.

2.1. Tworzenie misji w organizacji

3. Zasady podejmowania i komunikowania decyzji, ograniczenia i skutki procesu decyzyjnego  

Zarządzanie kluczowymi obszarami firmy

1. Analiza strategiczna.

1.1. Narzędzia planowania strategicznego i oceny pozycji konkurencyjnej - SWOT, PESTER, PORTER

1.2. Określanie celów i priorytetów

2. Wybór obszarów strategicznych i zasobów, jako podstawa tworzenia i upowszechniania wizji wśród pracowników.

2.1. Budowa strategii

2.2 Operacjonalizacja strategii, narzędzia operacjonalizacji strategii BSC

2.3 Wdrażanie strategii, ryzyka realizacji strategii i celów

Doskonalenie organizacji wewnętrznej i optymalizacja procesów

1. Zarządzanie procesami

1.1. Rodzaje procesów

1.2. Identyfikacja procesów

1.3. Procesy a jakość produktów/ usług w przedsiębiorstwie

1.4. Mapowanie procesów

1.5. Alokacja zasobów w kontekście zarządzania procesami

1.6. Tworzenie i wykorzystywanie narzędzi na potrzeby poszczególnych procesów

Zarządzanie przedsiębiorstwem

1. Zarządzenie relacjami z klientami

1.1. Badania marketingowe i analiza profilu klienta. Grupa docelowa jako element strategii marketingowej firmy.

1.2. Weryfikacja założeń marketingowych a identyfikacja potrzeb klienta.

1.3. Planowanie działań promocyjnych na podstawie preferencji konsumentów. 

1.4. Rodzaje kanałów komunikacyjnych do budowania relacji z konsumentem.

1.5. Pomiar efektywności działań marketingowych przedsiębiorstwa.

Kształtowanie wizerunku

1. Strategia wizerunkowa przedsiębiorstwa

1.1. Employer Branding (z ang. budowanie marki pracodawcy) - kształtowanie relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady w budowaniu strategii marketingowej. 

1.2. Budowanie strategii wizerunkowej a tożsamość i firmy. Pozycjonowanie marki. 

1.3. Content marketing - narzędzia i zasady projektowania komunikatów prasowych i materiałów marketingowych w odniesieniu do grupy docelowej. 

1.4. Spójna wizja marki przedsiębiorstwa a etyka w biznesie.

Pro

Usługa prowadzona metodami aktywizującymi m.in. wykład, ćwiczenia, dyskusja,warsztat, testy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1. Rola menedżera w organizacji 1.1 Cechy lidera, cechy menadżera
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
1.2 Zadania lidera, zadania menadżera
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
2. kierowanie i przywództwo
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
2.1 Znaczenie przywództwa w organizacji 2.2 model climb 2.3 kierowanie i przywództwo w zróżnicowanym zespole
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
1. Stworzenie wizji i wartości firmy jako wyznacznik określania celów i priorytetów firmy, orientacja na cel i podejmowania decyzji 1.1. Identyfikacja zasad i wartości w organizacji
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
1.2. Kreowanie wizji 1.3. Identyfikacja celów i kierunków strategicznych 1.4 Orientacja na cel, osiąganie efektów, ryzyka, bariery i problemy w osiąganiu celów
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
2. Zbiór zasad i wartości w firmie
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
2.1. Tworzenie misji w organizacji 3. Zasady podejmowania i komunikowania decyzji, ograniczenia i skutki procesu decyzyjnego
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
1.Analiza strategiczna 1.1. Narzędzia planowania strategicznego i oceny pozycji konkurencyjnej - SWOT,PESTER,PORTER
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
1.2. Określanie celów i priorytetów
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
2. Wybór obszarów strategicznych i zasobów, jako podstawa i upowszechniania wizji wśród pracowników
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
1. Zarządzenie relacjami z klientami
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
1.1. Badania marketingowe i analiza profilu klienta. Grupa docelowa jako element strategii marketingowej firmy.
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
1.1. Badania marketingowe i analiza profilu klienta. Grupa docelowa jako element strategii marketingowej firmy.
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
1.2. Weryfikacja założeń marketingowych a identyfikacja potrzeb klienta.
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
1.3. Planowanie działań promocyjnych na podstawie preferencji konsumentów.
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
1.3. Planowanie działań promocyjnych na podstawie preferencji konsumentów.
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
1.4. Rodzaje kanałów komunikacyjnych do budowania relacji z konsumentem.
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
1.4. Rodzaje kanałów komunikacyjnych do budowania relacji z konsumentem.
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
1.5. Pomiar efektywności działań marketingowych przedsiębiorstwa.
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
1. Strategia wizerunkowa przedsiębiorstwa
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
1.1. Employer Branding (z ang. budowanie marki pracodawcy) - kształtowanie relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady w budowaniu strategii marketingowej.
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
1.1. Employer Branding (z ang. budowanie marki pracodawcy) - kształtowanie relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady w budowaniu strategii marketingowej.
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
1.2. Budowanie strategii wizerunkowej a tożsamość firmy. Pozycjonowanie marki.
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
1.2. Budowanie strategii wizerunkowej a tożsamość firmy. Pozycjonowanie marki.
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
1.3. Content marketing - narzędzia i zasady projektowania komunikatów prasowych i materiałów marketingowych w odniesieniu do grupy docelowej.
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
1.3. Content marketing - narzędzia i zasady projektowania komunikatów prasowych i materiałów marketingowych w odniesieniu do grupy docelowej.
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
1.4. Spójna wizja marki przedsiębiorstwa a etyka w biznesie.
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
2.1 Budowa strategii 2.2. Operacjonalizacja strategii, narzędzia operacjonalizacji strategii BSC
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
2.3. Wdrażanie strategii, ryzyka realizacji strategii i celów
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
1.Zarządzanie procesami 1.1.Rodzaje procesów 1.2 Identyfikacja procesów 1.3 Procesy a jakość produktów/usług w przedsiębiorstwie
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
1.4 Mapowanie procesów 1.5 Alokacja zasobów w kontekście zarządzania procesami 1.6Tworzenie i wykorzystywanie narzędzi na potrzeby poszczególnych procesów
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podniesienie umiejętności w zakresie budowania strategii rozwoju firmy przez uzupełnienie indywidualnych kompetencji menedżerskich w zakresie orientacji strategicznej, zarządzania przedsiębiorstwem, skuteczności menedżerskiej, przywództwa i zarządzania zespołem.

Efekty uczenia się

ORIENTACJA STRATEGICZNA

a) Określanie celów i priorytetów:

Wiedza

Zna zasady określania celów (np. zasada SMART )

Zna założenia zarządzania przez cele (management by objectives – MBO)

Wie jak przygotowywać harmonogramy działania oraz określać czas realizacji zadań.

Umiejętności

Planuje działania bieżące oraz długoterminowe 

Definiuje cele strategiczne i przekłada je na cele operacyjne 

Określa priorytety poszczególnych zadań i projektów (kaskadowanie celów)

Planuje terminy realizacji celów strategicznych i operacyjnych 

Działa w oparciu o plany (priorytety, cele i terminy realizacji)

Zapewnia zasoby dla realizacji zaplanowanych działań, oraz dokonuje potrzebnych korekt harmonogramów 

Identyfikuje czynniki i bariery, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację celów w założonych terminach

Projektuje plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów

Kompetencje społeczne

Odpowiedzialny za realizację celów i zadań

Samodzielny

Zdolny do uwzględniania planów i perspektyw innych osób w organizacji w określaniu celów i priorytetów.

Weryfikacja: Test wiedzy na temat technik i metod określania celów.

b) Analiza strategiczna

Wiedza

Zna metody i narzędzia analizy strategicznej rynku i konkurencji (np. SWOT)

Zna metody i narzędzia analizy danych

Ma wiedzę dotyczącą rynku, na którym działa firma – jego możliwości i ograniczeń

Umiejętności

Formułuje misję strategiczną przedsiębiorstwa

Ocenia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku oraz wybrać właściwą dla niego opcję strategiczną

Identyfikuje i dobiera źródła informacji i danych potrzebnych do dokonania analizy strategicznej

Przetwarza zebrane informacje i wyciągać z nich wnioski służące ocenie potencjału oraz pozycji przedsiębiorstwa

Dokonuje analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody

Dokonuje analizy otoczenia przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody

Przekazuje wyniki analizy strategicznej pracownikom przedsiębiorstwa

Projektuje i wdroża plan sukcesji w przedsiębiorstwie, uwzględniający potrzeby firmy oraz sukcesorów

Kompetencje społeczne

Rozumie złożoność zjawisk ekonomicznych i społecznych

Odpowiedzialność za przyszłość przedsiębiorstwa – postrzega konieczność ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprzez sukcesję.

Weryfikacja: warsztat -opracowanie planu sukcesji w przedsiębiorstwie, z
uwzględnieniem eliminacji barier i ciągłości realizowanych procesów.

c) Kształtowanie wizerunku

Wiedza

Ma wiedzę z zakresu kształtowania wizerunku pracodawcy.

Zna podstawy marketingu i zasady kształtowania relacji z otoczeniem

Zna zasady tworzenia strategii

Zna nowoczesne kanały komunikacji

Zna zasady tworzenia komunikatów prasowych i materiałów marketingowych.

Umiejętności

Analizuje zachowania konsumenckie i potrzeby klientów zewnętrznych i wewnętrznych organizacji

Formułuje cele strategii dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu i kształtowania wizerunku pracodawcy

Dostosowuje działania wizerunkowe do specyfiki działalności organizacji dbając o ich spójność

Określa grupy docelowe komunikatów

Stosuje techniki marketingowe

Dobiera kanały komunikacji adekwatne do preferencji grup docelowych

Tworzy komunikaty prasowe i materiały marketingowe.

Kompetencje społeczne

Odpowiedzialność za środowisko; Przestrzeganie zasad etyki biznesowej; Zdolność planowania i konsekwentnego realizowania wspólnie z pracownikami wizji marki przedsiębiorstwa

Weryfikacja: Warsztat z zakresu tworzenia strategii wizerunkowej organizacji.

SKUTECZNOŚĆ MENEDŻERSKA

a) Podejmowanie decyzji

Wiedza

Zna techniki podejmowania decyzji Ma wiedzę dotyczącą ograniczeń procesu podejmowania decyzji oraz błędów podejmowania decyzji Zna różne typy decyzji oraz style podejmowania decyzji

Umiejętności

Określa problem decyzyjny poprzez ocenę rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a oczekiwanym - w trakcie podejmowania decyzji koncentruje się na wyznaczonym celu

Potrafi określić kryteria decyzji (czynniki mające znaczenie przy jej podjęciu) oraz ocenić ich znaczenie

Określa warianty decyzji (możliwe rozwiązania) oraz ocenia czy są wykonalne, wystarczające do rozwiązania problemu i nie pociągają za sobą niemożliwych do zaakceptowania następstw

Potrafi wprowadzić decyzję w życie, poprzez przekazanie jej tym, których decyzja dotyczy oraz doprowadzenie do jej realizacji

Potrafi ocenić ryzyko związane z podjęciem decyzji (skutków i konsekwencji związanych z jej podjęciem)

Potrafi dobrać metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej

Potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w celu wsparcia analizy potrzebnej do podjęcia decyzji

Potrafi wykorzystać różne źródła informacji i dane w podejmowaniu decyzji

Potrafi ocenić przydatność i wiarygodność wykorzystywanych informacji, w tym informacji pozyskanych ze źródeł internetowych Rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji – w tym dla pracowników, organizacji oraz otoczenia

Kompetencje społeczne

Cechuje się postawą otwartą w odniesieniu do różnych rozwiązań problemu Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję

Weryfikacja: Warsztat polegający na podejmowaniu decyzji w ramach przykładowego
problemu wybranego przedsiębiorstwa.

b) Orientacja na cel

Wiedza

Ma wiedzę z zakresu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa

Zna zasady doskonalenia przedsiębiorstwa

Rozumie zasady osiągania efektywności działania z uwzględnieniem relacji nakładów i efektów

Umiejętności

Integruje działania operacyjne z potrzebami i strategią organizacji

Planuje i przeznacza zasoby w tym zasoby personalne na osiągnięcie wymagających celów

Określa problemy i bariery, które mogą wpłynąć na jakość osiąganych rezultatów i celów oraz projektuje rozwiązania

Ocenia stopień realizacji celów przez pracowników, oraz egzekwować ich wykonanie

Minimalizuje ryzyko osiągania założonych celów i rezultatów, poprzez podjęcie odpowiednich działań wyprzedzających (proaktywnych)

Patrzy perspektywicznie na wyniki, szczególnie w średnim okresie czasu, i podejmuje odpowiednie działania, na przykład przeciwdziałając działaniom konkurencji.

Kompetencje społeczne

Odpowiedzialność Inicjatywa w działaniu

Motywacja do osiągania celów

Weryfikacja: Test wiedzy z zasad zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa

PRZYWÓDZTWO

Weryfikacja: Test wiedzy z zasad zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa

a) Kształtowanie kultury organizacyjnej

Wiedza

Zna uwarunkowania kultur organizacyjnych

Zna elementy składowe kultury organizacyjnej

Ma wiedzę na temat transponowania wartości w normy i reguły postępowania

Ma wiedzę na temat zasad tworzenia kodeksów, procedur, regulaminów

Ma wiedzę na temat dominujących oczekiwań pracowników na rynku pracy w Polsce

Umiejętności

Potrafi sprawnie interpretować zachowania osób pochodzących z różnych kontekstów kulturowych

Potrafi wdrożyć podstawowe elementy regulaminów, standardów działania

Swoją postawą i zachowaniem promuje wartości organizacji Potrafi wdrożyć rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zgodnie z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacji

Potrafi pobudzać do działania wskazując podstawowe zalety kultury proefektywnościowej

Kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne (postawy)     

Posiada łatwość funkcjonowania wśród pracowników z różnych kultur

Tworzy rozwiązania długookresowe przy aktywnym współudziale różnych interesariuszy

Test wiedzy z zakresu antropologii, socjologii i psychologii na temat istniejących czynników kulturowych uwzględniający różnice międzykulturowe na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej oraz z zakresu zarządzania na temat elementów składowych kultur organizacyjnych

Studium przypadku – analiza kultur organizacyjnych istniejących w firmach o podobnej specyfice

Symulacja – opracowanie charakterystyki kultury organizacyjnej (obecnej i pożądanej) dla firmy, w której pracuje menadżer lub chce rozpocząć w niej pracę

Weryfikacja: Test wiedzy z zakresu antropologii, socjologii i psychologii na temat istniejących czynników kulturowych uwzględniający różnice międzykulturowe na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej oraz z zakresu zarządzania na temat elementów składowych kultur
organizacyjnych

b) Tworzenie i upowszechnianie wizji

Wiedza

Wie czym jest twórcze myślenie rozbieżne i zbieżne

Zna zasady tworzenia wizji Identyfikuje i interpretuje trendy rozwojowe

Zna scenariusze przyszłej rzeczywistości i działania charakterystyczne dla danych uwarunkowań społecznokulturowych

Zna sposoby angażowania ludzi we współtworzenie i realizację wizji

Umiejętności

Umie projektować przyszłe aktywności Potrafi zinterpretować przyszłą rzeczywistość w kontekście istniejących obecnie uwarunkowań Potrafi zainspirować ludzi poprzez zbudowanie emocjonalnie nacechowanego komunikatu na temat przyszłości firmy Umie znaleźć zwolenników promujących daną wizję wśród innych pracowników 

Kompetencje społeczne 

Świadomie buduje swoją wiarygodność

Prezentuje charyzmę

Posiada łatwość inspirowania pracowników bez stosowania manipulacji negatywnej

Weryfikacja: Test wiedzy na temat czynników odpowiedzialnych za kreatywność,
twórczość oraz zasad twórczego myślenia

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

a) Zarządzanie procesami

Wiedza

Zna zasady podejścia procesowego do zarządzania

Ma wiedzę o definiowaniu procesów

Zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem procesowym

Zna zasady opisu cyklu procesowego w organizacji 

Ma wiedzę o cechach i parametrach procesów

Zna zasady podejścia strategicznego w zarządzaniu procesem.

Umiejętności

Potrafi zidentyfikować procesy w organizacji

Identyfikuje procesy najważniejsze - kluczowe dla organizacji 

Potrafi przeprowadzić analizę wybranego procesu

Potrafi zaplanować proces kontroli i wyciągania wniosków z ich wyników

Na podstawie wyników kontroli potrafi zaproponować i wdrożyć zmiany w procesach tego wymagających 

Wprowadza systemowe zmiany w procesach 

Potrafi wykorzystać narzędzia ICT i oprogramowanie wspierające proces zarządzania procesami.

Kompetencje społeczne

Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych

Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy 

Pozytywny stosunek do zmiany

Etyczne postępowanie.

Weryfikacja: Test wiedzy na temat zarządzania procesami 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 9 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 9 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 172,22 zł
Koszt osobogodziny brutto 172,22 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Racławickie 44B/U1, 20-043 Lublin, woj. lubelskie

al. Racławickie 44B/U1, 20-043 Lublin, woj. lubelskie Szkolenie będzie prowadzone na platformie ClickMeeting. ClickMeeting jest to platforma webinarowa do prezentacji, szkoleń, kursów online, spotkań biznesowych i wideokonferencji. Obsługa tego narzędzia jest bardzo prosta. Każdy z uczestników dostaje od nas maila, w którym znajduje się link i hasło do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie. Warto tu podkreślić, że dane zaproszenie jest przypisane tylko do jednego adresu mail, co przyczynia się do kontroli, kto w danym momencie jest obecny na szkoleniu. Dodatkowo w trakcie szkoleń uczestnicy na czacie będą dostawać linki za pomocą, których dostaną dostęp do plików na dysku google, gdzie będą udostępniane materiały szkoleniowe. Usługa nagrywana za pomocą platformy. Aby móc korzystać z usługi na niektórych urządzeniach mobilnych, konieczne może być pobranie odpowiedniej aplikacji przeglądarki w iTunes App Store lub Google Play Store.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Gumkowski

Michał Gumkowski

Trener ICF będący również właścicielem firmy szkoleniowej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz kwestiami HR takimi jak budowanie skutecznych zespołów. W ciągu ostatnich dwóch lat licząc wstecz od dnia rozpoczęcia szkolenia przeprowadził ponad 200 godzin szkoleń w podobnym zakresie. Mail: michal.gumkowski@gmail.com

Zdjęcie Karolina Magdalena Janiszewska

Karolina Magdalena Janiszewska

Trenerka z zakresu budowania marki osobistej w internecie oraz prowadzenia marketingu w Social Media. Właścicielka firmy będącej agencją marketingową. Autorka wielu nagrań i kursów z zakresu skutecznej reklamy w internecie. W ciągu ostatnich dwóch lat licząc wstecz od dnia rozpoczęcia szkolenia przeprowadziła ponad 200 godzin szkoleń godzin szkoleń w podobnym zakresie. Mail: karolinakurasocialmedia@gmail.com

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Kinga Jagiełło

Kinga Jagiełło

email: k.jagiello@centrummentoris.pl

tel: (+48) 576 660 150

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Minimalne parametry potrzebne do obsługi komunikatora dla: a) Systemu Windows 10 w wersji 1507 lub nowszej Systemu Windows 8 Systemu Windows 7 Systemu Windows 32 (obsługiwane są wersje 64- i 64-bitowe) 1. Procesor Co najmniej 1 GHz 2. Pamięć RAM Co najmniej 512 MB 3. Dodatkowe oprogramowanie DirectX w wersji 9.0 lub nowszej b) komputery Mac Program Skype na komputer Mac wymaga systemu Mac OS X 10.10 lub nowszego 1. Procesor Co najmniej Intel 1 GHz (Core 2 Duo) 2. Pamięć RAM Co najmniej 1 GB 3. Dodatkowe oprogramowanie Najnowsza wersja programu QuickTime Łącze inernetowe: min download: 768 Mb/s, min upload: 384 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego) Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc). Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: od 08.05.2021-29.05.2021

Usługę poprowadzą:

 08, 09 i 29.05 Michał Gumkowski

15, 16, 22, 23.05 Karolina Janiszewska

Ciasteczka>