Usługa - Nowoczesna firma istnieje w sieci- psychologiczne aspekty reklamy w mediach społecznościowych- szkolenie

Logo DIALOG CENTRUM PSYCHOLOGICZNO SZKOLENIOWE MAŁGORZATA JÓŹWIAK

5/5 z 12 ocen

Tytuł Nowoczesna firma istnieje w sieci- psychologiczne aspekty reklamy w mediach społecznościowych- szkolenie

Numer usługi 2021/04/29/118004/1027427

Dostawca usług DIALOG CENTRUM PSYCHOLOGICZNO SZKOLENIOWE MAŁGORZATA JÓŹWIAK

Miejsce usługi Bartąg

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 160,00 zł netto

4 160,00 zł brutto

260,00 zł netto za godzinę

260,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa " Nowoczesna firma istnieje w sieci- psychologiczne aspekty reklamy w mediach społecznościowych- szkolenie" dedykowana jest dla właścicieli firm, którzy chcą zaistnieć w mediach społecznościowych, stworzyć identyfikację marki oraz zwięszyć rozpoznawalność swojej firmy.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 17-06-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

"Nowoczesna firma istnieje w sieci- psychologiczne aspekty reklamy w mediach społecznościowych- szkolenie" jest usługą dedykowaną dla właścicieli firmy którzy chcą zaistnieć w mediach społecznościowych, zwiększyć rozpoznawalność i skuteczność sprzedaży w swojej firmie.

Szkolenie składa się z części wykładowej oraz praktycznej, przy wykorzystaniu komputera. Każdy uczestnik powinien posiadać swój komputer. Maksymalna liczba uczestników w trakcie szkolenia to 3 osoby.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Historia i rola reklamy- teoria

2. Poznawcze aspekty spostrzegania reklamy z uwzględnieniem dynamiki, obiektów i ich umiejscowienia oraz przestrzeni.

3. Psychologia koloru.

4. Pamięć a emocje- w oparciu o badania naukowe,

5. Techniki wpływu społecznego.

6. Kto jest moim klientem? Jakie ma potrzeby? Jak do niego dotrzeć? Stworzenie indywdualnego programu działania.

7. Budowanie relacji z klientem.

8. Facebook, Instagram jako kanały dotarcia do potencjalnych klientów,

9. Założenie konta firmowego na Facebooku i przedstawienie podstawowych jego funkcji niezbędnych do prowadzenia strony firmowej.

DZIEŃ II

1. Wykonanie lub znalezienie odpowiednich zdjęć oraz poznanie i wykorzystanie programu INSHOT oraz zrobienie kolaży.

2. Zredagowanie angażującej treści do wykonanego projektu- zgodnie z  zasadami psychologii i umieszczania na Facebook.

3. Założenie konta w programie CANVA i stworzenie Identyfikacji Marki-  z uwzględnieniem na temat psychologii kolorów.

4. Stworzenie wybranej przez Klienta grafiki (post lub zdjęcie w tle na Facebook/ Instagram, ulotka lub wizytówka) oraz kolaży- zgodnie z nabytą wiedząpsychologiczną.

5. Zapozanianie się z dalszymi możliwościami pracy Facebook wraz z możliwością umieszczania reklamy sponsorowanej i tworzenia wydarzeń biznesowych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Historia i rola reklamy- teoria
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznawcze aspekty spostrzegania reklamy z uwzględnieniem dynamiki, obiektów i ich umiejscowienia oraz przestrzeni
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia koloru
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pamięć a emocje w oparciu o badania naukowe
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Techniki wpływu społecznego
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Kto jest moim klientem? Jakie ma potrzeby? Jak do niego dotrzeć? Stworzenie indywidualnego programu dizałania
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie relacji z klientem
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Facebook, Instagram jako kanały dotarcia do potencjalnych klientów
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Założenie konta firmowego na Facebooku i przedstawienie podstawowych jego funkcji niezbędnych do prowadzenia strony firmowej
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykonanie lub znalezienie odpowiednich zdjęć oraz poznanie i wykorzystanie programu INSHOT do zrobienia programu
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zredagowanie angażującej treści do wykonanego projektu- zgodnie z  zasadami psychologii i umieszczania na Facebook
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Założenie konta w programie CANVA i stworzenie Identyfikacji Marki-  z uwzględnieniem na temat psychologii kolorów
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Stworzenie wybranej przez Klienta grafiki (post lub zdjęcie w tle na Facebook/ Instagram, ulotka lub wizytówka) oraz kolaży- zgodnie z nabytą wiedzą psychologiczną.
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zapozanianie się z dalszymi możliwościami pracy Facebook wraz z możliwością umieszczania reklamy sponsorowanej i tworzenia wydarzeń biznesowych.
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

"Nowoczesna firma istnieje w sieci- psychologiczne aspekty reklamy w mediach społecznościowych- szkolenie" usługa przygotowuje uczestników do samodzielnego promowania firmy w mediach społecznościowych i nawiązania interakcji z potencjalnym klientem zgodnie z zasadami psychologii, do tworzenia wizualnej identyfikacji marki, tworzenia podstawowej grafiki oraz redagowania angażujących postów.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

- operuje  wiedzą z dziedziny psychologii marketingu i reklamy,

-  zwięsza identyfikację swojej marki,

- tworzy podstawowe projekty graficzne,

- redaguje angażujące posty i jest odpowiedzialny za proces budowania relacji z potencjalnymi klientami.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 4 160,00 zł
Koszt usługi brutto 4 160,00 zł
Koszt godziny netto 260,00 zł
Koszt godziny brutto 260,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bartąska 174/4, 10-687 Bartąg, woj. warmińsko-mazurskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Małgorzata Jóźwiak

Małgorzata Jóźwiak

Małgorzata Jóźwiak- absolwentka Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Certyfikowany Trener umiejętności psychospołecznych Szkoły Trenerów Administracji i Biznesu STABI Instytutu Zarządzania przez Wartości. Łączna liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych i warsztatowych ponad 9000. (anomia pracownicza, motywacja, stres zawodowy, komunikacja, asertywność itp Odbiorcami szkoleń byli klienci indywidualni, przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, hufce pracy, instytucje państwowe itp. Dyplomowany Psycholog Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiada uprawnienia do badań z zakresu wydawania pozwolenia na broń. Prowadzi własną Pracownię Psychologiczną, gdzie współpracuje z lekarzami medycyny pracy zapewniając najwyższy poziom świadczonych usług. Od 2011 roku sukcesywnie zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz szkoleniami. Realizuje projekty na rzecz rozwoju spółdzielczości i przedsiębiorczości lokalnej, gdzie pełni role eksperta z zakresu psychologii biznesu. Właścicielka DIALOG Centrum Psychologiczno- Szkoleniowego. Na swoim koncie ma wiele odbytych szkoleń oraz sympozjów naukowych. Współpracuje ze specjalistami różnych dziedzin, starając się tworzyć szeroki wachlarz ofert szytych na miarę. W swojej pracy stara się tworzyć przestrzeń, w której wspólnie z uczestnikiem odnajduje kierunek rozwoju. Jej praca opiera się na podejściu pozytywnym nastawionym typowo na drugiego człowieka, wiarę w jego możliwości, uczciwość oraz potencjał.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Jóźwiak

Małgorzata Jóźwiak

email: biuro.dialog@wp.pl

tel: (+48) 725 515 151

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Z uwagi na pandemię COVID 19 warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ogólny dobry stan zdrowia. Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik będzie poproszony przez organizatora do uzupełniania ankiety dotyczącej swojego aktualnego stanu zdrowia oraz zmierzenie temperatury. W przypadku złego samopoczucia w trakcie zajęć lub bezpośrednio po ich zakończeniu Uczestnik proszony jest o poinformowanie organizatora o zaistniałym fakcie. W trakcie zajęć obowiązuje zastosowanie reżimu sanitarnego w postaci dezynfekcji i myciu rąk, obowiązku noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz zachownaiu bezpiecznych odsępów między uczestnikami i prowadzącym. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia środków ochrony tj. płyn do dezynfekcji rąk oraz maseczki ochronne.

Informacje dodatkowe

Jako organizator zobowiązuję się zachować niezbędne restrykcje w związku z pandemią COVID 19. Zapewnię płyny dezynfekujące do rąk, maseczki ochronne dla uczestnikó oraz rękawiczki. W trakcie szkolenia zostanie zachowany bezpieczny dystans między uczestnikami.

Ciasteczka>