Usługa - Kurs operatora pilarek mechanicznych, kurs prawa jazdy kat.C,CE, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat.C, opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentu

Logo Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

4.7/5 z 1150 ocen

Tytuł Kurs operatora pilarek mechanicznych, kurs prawa jazdy kat.C,CE, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat.C, opłaty za badania, pierwsze egzaminy oraz wydanie dokumentu

Numer usługi 2021/04/28/14017/1025800

Dostawca usług Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Siemiatycze

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

9 800,00 zł netto za osobę

9 800,00 zł brutto za osobę

44,34 zł netto za osobogodzinę

44,34 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach czyli z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych na terenach wiejskich oraz osób w wieku powyżej 50-ego roku życia.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 20-05-2021
Liczba godzin usługi: 221
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS  OPERATORA PILAREK MECHANICZNYCH DO ŚCINKI DRZEW (IMBiGS)

Zajęcia teoretyczne – 22 godz.(T), 1 godz. trwa 45min.

 1. BHP ogólne – dla wszystkich maszyn – 8 godz.
 2.  Dokumentacja techniczna i użytkowanie – 2godz.
 3. Ogólna budowa i obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew – 4 godz.
 4. Technologia robót realizowanych pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew – 8 godz.

Zajęcia praktyczne – 14 godz.(P), 1 godz. trwa 45min.

 1. Instruktaż wstępny – 1 godz.
 2. Instruktaż stanowiskowy – 1 godz.
 3. Praca pilarką mechaniczną do ścinki drzew – 10 godz.
 4. Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek – 1 godz.
 5. Sporządzenie dokumentacji eksploatacyjnej – 1 godz.

Łącznie: 36 godz.

KURS  RÓWNOLEGŁY W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. C, CE

Zajęcia praktyczne kat. C 20 godz. (P), kat. CE 25 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

 1. Nauka jazdy na placu manewrowym.
 2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.

Łącznie: 45 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. C1,C1+E,C,C+E

Część podstawowa 97 godz. (T), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 • poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godz.
 • poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godz.

2. Stosowanie przepisów.

 • poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad - 15 godz.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 • uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.
 • umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.
 • umiejętność zapobiegania zagrożeniom  fizycznym – 10 godz.
 • świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5 godz.
 • umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych - 10 godz.
 • umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.

Część specjalistyczna 33 godz. (T), 10 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 • umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 11,5 godz.(T), 4,5 godz. (C), 2 godz. (P)
 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 1,5 godz. (T), 0,5 godz. (C), 8 godz. (P)

2. Stosowanie przepisów.

 • poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz. (T)

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 5 godz. (T)

Łącznie: 140 godz.

Suma czasu trwania zajęć dydaktycznych w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " ponieważ różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości czasu trwania przerw uwzględnionych pomiędzy zajęciami. Długość trwania jednostki dydaktycznej w  polu "czas trwania (h)" wynosi 45 minut, np. w trakcie 6 godzin przewidzianych w harmonogramie, przeprowadzonych zostanie 7 godz. dydaktycznych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
01-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
06-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
07-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
08-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
13-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
14-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
20-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
21-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
22-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
26-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
27-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
28-08-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
29-08-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:25
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
10-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
21:55
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
11-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
12-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne ćwiczenia - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
19-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:25
Liczba godzin
06:25
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew
Data realizacji zajęć
25-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew
Data realizacji zajęć
27-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:55
Liczba godzin
04:55

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik nabędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia, budowy, obsługi i eksploatacji pilarek, pojazdów samochodowych oraz przepisów dotyczących przewozu drogowego rzeczy niezbędnych do uzyskania prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji zawodowej, zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi pilarek oraz wpisu do książeczki operatora maszyn i świadectwa.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:

1. Nabyciu wiedzy w zakresie:

 • budowy i bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych, pilarek oraz urządzeń do rejestrowania czasu pracy (tachografów),
 • organizacji robót przy ścince drzew oraz technik pracy pilarkami mechanicznymi,
 • przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się do kierujących pojazdami oraz warunków technicznych pojazdów,
 • przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego rzeczy,
 • wypełniania dokumentów celnych i przewozowych związanych z wykonywanym zadaniem transportowym,
 • zasad stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym,
 • ogólnych wiadomości o czynnościach operatora przed, po i w czasie wykonywania pracy pilarkami,
 • pierwszej pomocy, przepisów BHP, ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy kierowcy oraz operatora,
 • odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pracowniczych, drogowych i przewozowych związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy i operatora.

2. Nabyciu umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia, obsługiwania oraz eksploatacji pojazdów samochodowych oraz pilarek,
 • właściwego i bezpiecznego rozmieszczenia oraz zabezpieczania przewożonego ładunku,
 • obsługi urządzeń rejestrujących czas pracy, urządzeń do poboru opłat drogowych oraz urządzeń nawigacyjnych,
 • czytania map drogowych oraz planowania i doboru odpowiednich tras właściwych do wykonania konkretnego zadania przewozowego,
 • wypełniania dokumentów celnych i przewozowych,
 • stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym,
 • rozliczania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych,
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku z wykonywanym zawodem.

3. Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie:

 • posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,
 • organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole,
 • przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin państwowy

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

• prawo jazdy – właściwy Starosta
• zaświadczenie - wojewoda podlaski
• książeczka operatora maszyn roboczych i świadectwo - IMBiGS

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

• kierowca zawodowy w transporcie drogowym
• operator pilarek mechanicznych kl.III

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację • Word, Wojewoda, IMBiGS
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego • Starosta, Wojewoda, IMBiGS
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 9 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 9 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 44,34 zł
Koszt osobogodziny brutto 44,34 zł
w tym koszt walidacji netto 755,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 755,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 100,50 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 100,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Tadeusza Kościuszki 11, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie

* Obiekt szkoleniowy ODTJ – nr 012W, STARE KOSINY 50D * Bielsk Podlaski, ul. Zamkowa 51 * Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 7 * Łomża, ul. Polowa 45 * Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 73

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Kawa, herbata, woda, ciastka

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Zaręba

Maciej Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,,Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy”
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego, jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat, od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców,
od 2018 roku prowadzi szkolenie w ramach KUZ, wykształcenie wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Zdjęcie Grzegorz Kulaszewski

Grzegorz Kulaszewski

Wykształcenie wyższe techniczne, ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu , wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Zdjęcie Paweł Potocki

Paweł Potocki

Transport Drogowy osób i rzeczy.
Uwarunkowania socjalne pracy kierowcy - czas pracy kierowców, stosowanie i obsługa tachografów, wykrywanie manipulacji.
Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR).
Przewozy ponad gabarytowe.
Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego.
Zabezpieczenie ładunku.
Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przesłuchań z zakresu transportu drogowego.
Przepisy odnośnie kształcenia i wymagań w stosunku do kierowców zawodowych.
5 lat stażu w zawodzie kierowcy zawodowego na trasach międzynarodowych.
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego od ponad 5 lat.
Kilkuletni staż w szkoleniu kierowców i kandydatów na kierowców.
Studia wyższe - kierunek Administracja w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku
XIII edycja kursu specjalistycznego ITD II stopnia - laureat drugiego miejsca w edycji

Zdjęcie Marek Załuska

Marek Załuska

Posiada wykształcenie policealne, ma doświadczenie jako wykładowca/instruktor, od wielu lat prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne odnośnie urządzeń transportu bliskiego, nie są mu obce też zagadnienia dotyczące maszyn budowlanych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Krasowska

Joanna Krasowska

email: biuro@osk-filip.pl

tel: (+48) 694 695 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Kwalifikacja wsępna przyspieszona

Warunki uczestnictwa

 • osoby, które ukończyły 20 lat i 9 miesięcy,
 • posiadające min. prawo jazdy kat.B,
 • przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
 • albo niebędące obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zamieszkujące na terenie subregionu łomżyńskiego (miasto Łomża oraz powiaty: kolneński, łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki, bielski, hajnowski, siemiatycki),
 • które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

 • zaśw. o zakończeniu udziału w usłudze wraz z informacją na temat efektów uczenia się, zgodnie z wymogami opisanymi w §13, ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MRiF z dn. 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.
 • ze względu na dużą ilość osób prowadzących zajęcia, oprócz osób wymienionych w karcie usługi, zajęcia mogą prowadzić inne osoby,
 • suma czasu trwania zajęć w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godz. w polu "Liczba godzin usługi" różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości przerw pomiędzy zajęciami,
 • cena usługi zawiera koszt badań lekarskich, psychologicznych, pierwszych egzaminów oraz wydania dokumentu,
 • zajęcia praktyczne z kwalifikacji i pilarek będą ustalane po odbyciu zajęć teoretycznych.
 • Zajęcia praktyczne:
 • KWP: 04.09.-19.09.21r
 • Pilarki: 29.09.-30.09.21r
Ciasteczka>