Usługa - SZKOLENIE JAVASCRIPT DEVELOPER edycja 2021/22

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 259 ocen

Tytuł SZKOLENIE JAVASCRIPT DEVELOPER edycja 2021/22

Numer usługi 2021/04/27/7712/1024249

Dostawca usług Politechnika Białostocka

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

6 400,00 zł netto za osobę

6 400,00 zł brutto za osobę

24,90 zł netto za osobogodzinę

24,90 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie „JavaScript Developer” przeznaczone jest dla wszystkich, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje, zaktualizować posiadaną już wiedzę, czy zmienić dotychczas wykonywany zawód. 
Skierowane jest w głównej mierze do osób, które nie miały styczności z programowaniem. Autorzy planu szkolenia zakładają, że niezbędną wiedzę programistyczną uczestnik zdobędzie w trakcie nauki na obu semestrach. Przed rozpoczęciem szkolenia wymagane będzie jednak ukończenie kilku lekcji z kursu “JavaScript | Codecademy” lub obejrzenie materiału na YouTube „Podstawy programowania w JavaScript w 60 MINUT” (https://www.youtube.com/watch?v=udxqsJXJM5Q). Jeśli to jest to o co Ci chodzi, możesz aplikować na kierunek. Pozytywne zaliczenie tych lekcji będzie podstawą do podjęcia decyzji przez samego uczestnika i definiuje wymagania wstępne dla szkolenia. Wymagany zakres to: zmienne, ciągi znaków, konsola, instrukcje warunkowe i funkcje. 

Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2021
Liczba godzin usługi: 257
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres uprawnień: KURSY I SZKOLENIA

Ramowy program usługi

Pokaż program

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał m.in. wiedzę i umiejętności:

dotyczące programowania w języku JavaScript, poczynając od podstaw a kończąc na programowaniu obiektowym i zagadnieniach zaawansowanych;

 • na temat metodyk pracy przy projektach - Agile i Scrum i kultury pracy deweloperów i tworzenia kodu oraz całego procesu;
 • projektowania aplikacji JavaScript z wykorzystaniem wytycznych organizacja kodu, wydajności oraz wzorców projektowych;
 • o bieżących standardach kodowania w języku HTML5/CSS3 oraz technikach wytwarzania stron WWW w kontekście aplikacji JavaScript;
 • na temat programowania w języku JavaScript wykorzystując do tego popularne frameworki m.in. AngularJS, React;
 • projektowania aplikacji ServerSide, programowania i zarządzania systemami z wykorzystaniem środowiska i technologii node.js
 • projektowania i programowania aplikacji mobilnych z wykorzystaniem frameworka wieloplatformowego React Native;
 • o testowaniu i walidacji budowanych rozwiązań;
 • w posługiwaniu się narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej pracy JavaScript Developera oraz praktykami Dev-Ops w wytwarzaniu i utrzymaniu systemów; 

 Ramowy program usługi

Szkolenie „JavaScript Developer” trwa dwa semestry. Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Plan szkolenia

Plan szkolenia „JavaScript Developer” obejmuje 257 godzin zajęć, prowadzonych w formie wykładów i pracowni komputerowych.

I SEMESTR

1. Programowanie w języku JavaScript (wykład/pracownia: 8h/18h)

2. Angular od podstaw - Programowanie aplikacji Web (wykład/pracownia: 8h/18h)

3 Framework i ekosystem React - Wprowadzenie (wykład/pracownia: 8h/18h)

4. NodeJS - środowisko i technologia ServerSide 1 (wykład/pracownia: 8h/18h)

5. Podstawy Agile i Scrum (wykład/pracownia: 6h/6h)

6. Metodyka DevOps - produkcja i utrzymanie oprogramowania (wykład/pracownia: 3h/9h)

II SEMESTR

1. Zaawansowane zagadnienia języka JavaScript (wykład/pracownia: 7h/21h)

2. Zawansowane programowanie aplikacji w Angular (wykład/pracownia: 7h/21h)

3. Framework i ekosystem React - sem. 2 (wykład/pracownia: 7h/21h)

4. NodeJS - środowisko i technologia ServerSide 2 (wykład/pracownia: 7h/21h)

5. Wytwarzanie oprogramowania z wykorzystaniem Agile i Scrum (wykład/pracownia: 8h/9h)

Zajęcia realizowane są w systemie niestacjonarnym. Program przewiduje 9-10 dwudniowych zjazdów w semestrze (sobota-niedziela). Podczas każdego zjazdu zaplanowane jest średnio po 16 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) odbywających się w godzinach 9 – 18.

Poniższy harmonogram zjazdów zawiera tylko ramy czasowe zajęć, a nie godziny zajęć konkretnych zajęć. Konkretne godziny będzie określać liczba grup, której na dzień dzisiejszy nie znamy. W zależności od tego czy będzie to jedna grupa, czy dwie grupy pracowni, godziny zajęć będą różne. Ponadto, harmonogram zjazdów zawiera tylko ramy czasowe zajęć, a nie godziny zajęć konkretnych zajęć. Harmonogram obejmuje także przerwy obiadowe, okienka pomiędzy zajęciami, w przypadku, kiedy zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach, termin rezerwowy (na wypadek odrabiania zajęć). Tym samym podsumowanie godzin w poniższym harmonogramie jest nieistotne. Liczba godzin usługi to 257h lekcyjnych jak podano w nagłówku usługi.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 01
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 01
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 02
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 02
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 03
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 03
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 04
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 04
Data realizacji zajęć
14-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 05
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 05
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 06
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 06
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 07
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 07
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 08
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 08
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 09
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 09
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 10
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 10
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 01
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 01
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 02
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 02
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 03
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 03
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 04
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 04
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 05
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 05
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 06
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 06
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 07
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 07
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 08
Data realizacji zajęć
04-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 08
Data realizacji zajęć
05-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 09
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 09
Data realizacji zajęć
19-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 10
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 10
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Dostarczenie uczestnikowi wiedzy i umiejętności nt. zagadnień dotyczących wytwarzania nowoczesnych aplikacji internetowych/WWW i systemów zbudowanych w JavaScript i technologiach powiązanych. Kurs przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach określanych na rynku pracy jako JavaScript Junior Developer. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu programowania języka JavaScript, frameworków node.JS, Angular, React oraz pracy w zespole developerskim.

Efekty uczenia się

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń (lub projektów) przewidzianych w planie szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu oraz nawywają wiedzę i umiejętności. W przypadku korzystania z dofinansowania, których regulamin wymaga rozdzielności funkcji kształcenia oraz walidacji, konieczne jest uzyskanie certyfikatu Microsoft „Introduction to Programming Using JavaScript”. Podmiotem walidującym jest firma Microsoft.

Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę i umiejętności z zakresu:

wiedzę obejmującą:  

 • pojęcia i standardy związane z językiem JavaScript, standardem ES6, wzorcami projektowymi i wybranymi fameworkami JavaScript oraz ich zastosowaniem.
 • wybrane współczesne frameworki JavaScript (Angular, React, node.JS) tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji internetowych w języku JavaScript w oparciu o paradygmat webservices i narzędzia
 • zasady zarządzania projektem, frameworkiem Scrum, manifestem Agile oraz narzędziami do szacowania prac developerskich.
 • zasady wykorzystywania narzędzi we współczesnej pracy programisty oraz praktyki Dev-Ops w wytwarzaniu i utrzymaniu systemów.

umiejętności pozwalające:  

 • posługiwać się językiem JavaScript zgodnie ze standardem ES6, wzorcami projektowymi i wybranymi fameworkami.
 • pracować zespołowo, zbudować środowisko pracy i wykorzystywać w pracy wybrane narzędzia procesu Agile i Scrum oraz przygotować dokumentacje techniczną.
 • wykorzystać narzędzia i brać udział w procesie tworzenia oprogramowania wykorzystując narzędzia i środowisko Dev-Ops.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Realizacja projektów zaliczeniowych w ramach przedmiotów pracowni specjalistycznej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

W przypadku dofinansowania ze środków, dla których wymagany jest zewnętrzny egzamin, konieczne jest uzyskanie certyfikatu Microsoft (MTA) “Introduction to Programming Using JavaScript”.
W przypadku korzystania z innych źródeł dofinansowania, uzyskanie certyfikatu jest opcjonalne.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

W przypadku korzystania z dofinansowania, których regulamin wymaga rozdzielności funkcji kształcenia oraz walidacji, konieczne jest uzyskanie certyfikatu Microsoft „Introduction to Programming Using JavaScript”. Podmiotem walidującym jest firma Microsoft.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Politechnika Białostocka / firma Microsoft. W przypadku korzystania z dofinansowania, których regulamin wymaga zakończenia egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji (zgodnie z regulaminem EFS), pomiotem prowadzącym walidację jest firma Microsoft.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Politechnika Białostocka - TAK / firma Microsoft - NIE. W przypadku korzystania z dofinansowania, których regulamin wymaga zakończenia egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji (zgodnie z regulaminem EFS), pomiotem prowadzącym walidację jest firma Microsoft, która nie jest w BUR.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 24,90 zł
Koszt osobogodziny brutto 24,90 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, woj. podlaskie

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Karol Rogowski

Karol Rogowski

Jego główne obszary zainteresowań to technologie .NET, JavaScript i SQL. Współzałożyciel społeczności JavaScript – meet.js Białystok. Autor książki „Świat poza jQuery. Biblioteki: AngularJS, KnockoutJS, BackboneJS”. Obecnie Specjalista ds. danych i Team Leader w firmie SoftwareHut. wyższe, absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej Częsty prelegent na konferencjach i warsztatach branżowych. Autor kursów wideo dotyczących programowania w JavaScript. Prowadził zajęcia na Studiach Podyplomowych w poprzednich edycjach.

Zdjęcie Kamil Mijacz

Kamil Mijacz

Od niemal 10 lat związany ze światem technologii .NET. Przez ostatnie kilka lat wykorzystuje JavaScript w dużych projektach. Na studiach aktywny uczestnik akademickiej społeczności programistycznej, Microsoft Student Partner, prelegent licznych warsztatów i spotkań. Nadal aktywny uczestnik programistycznej społeczności w swoim regionie (Białostocka Grupa .NET). W pracy zawodowej zorientowany na architektoniczne aspekty systemów. wyższe niepełne, absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej Częsty prelegent na konferencjach i warsztatach branżowych. Prowadzący warsztaty i szkolenia z technologii .NET Framework.

Zdjęcie Łukasz Muszyński

Łukasz Muszyński

Zarządzanie projektami informatycznymi, e-commerce, techniki i metodyki zwinne Agile/Scrum. Na co dzień jest project managerem w Białostockim Software Housie. Swoje doświadczenie zbierał przy projektach z zakresu E-commerce, Social-Media, Zarządzania Łańcuchem dostaw, Machine Learningu i serwisów informacyjnych. Uwielbia wyzwania i duże, trudne projekty z którymi może się zmierzyć. wyższe, absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej Częsty prelegent na konferencjach i warsztatach branżowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Tadejko

Paweł Tadejko

email: p.tadejko@pb.edu.pl

tel: (+48) 504 142 530

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały udostępniane w serwisie Github na kontach wykłdowców oraz w narzędziach e-learningowych MS Teams / Moodle.

Warunki uczestnictwa

Po zapisaniu się na usługę kandydat na szkolenie powinien złożyć dokumenty w formie online za pomocą strony

https://irk2.uci.pb.edu.pl/pl/offer/SZKOLENIA_PODYPL_2021_2022/

W razie wątpliwości kontakt z biurem studiów podyplomowych Wydziału Informatyki, tel. 85 746 90 99, kom. 789 284 909

Politechnika Białostocka, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, p. 019

Informacje dodatkowe

WARUNKI URUCHOMIENIA:

Minimalna liczba osób, dla której jest uruchamianye szkolenie to 30 (łącznie kandydatów studiów podyplomowych i kursu). Zajęcia dla słuchaczy studiów i kursantów odbywają się wspólnie. Wspólny jest program, liczba godzin i prowadzący. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu szkolenia podejmuje Dziekan.

LIMIT MIEJSC - 34 słuchaczy. W przypadku większej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu dodatkowych grup podejmuje Dziekan.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

 • posiadanie komputera/laptopa z wyposażeniem w kamerę internetową i mikrofon;
 • posiadania łącza internetowego o prędkości minimum 10 Mbps;
Ciasteczka>