Usługa - Rozszerzony kurs prawa jazdy kat. CE oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy cz. I

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców JUREK Łukasz Wódka

5/5 z 20 ocen

Tytuł Rozszerzony kurs prawa jazdy kat. CE oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy cz. I

Numer usługi 2021/04/25/41367/1022132

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców JUREK Łukasz Wódka

Miejsce usługi Kutno

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

9 240,00 zł netto za osobę

9 240,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nabyć umiejętność kierowania pojazdami ciężarowymi z przyczepą oraz możliwość podjęcia pracy jako kierowca zawodowy.

Wymagania wstępne:

- ukończone 21 lat,

- aktualne badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca,

- aktualne badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca,

- prawo jazdy kat. B.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 30-04-2021
Liczba godzin usługi: 132
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie numer RT.5440.4.2015 wydane przez Starostę Kutnowskiego dnia 31.08.2015 r. na podstawie art. 28 ust. 1, ust., 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kat.CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Przepisy ruchu drogowego (41 godz.)

1. Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego.

2. Zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych , porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni.

 - Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach

3. Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdami m.in.:

-alkoholu lub innego podobnie działającego środka

-  wahań stanu emocjonalnego

-  zmęczenia

4. Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu.  

5. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności.

6. Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy.

7. Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska.

8. Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i użytkowania pojazdu.

9. Zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku.

10. Rodzaje dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni.

11.Zadania i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym.

12 .Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynek kierowców (umiejętność korzystania z tachografu).

13.  Dokumenty wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów.

14. Środki ostrożności podejmowane w przypadku awarii pojazdu.

15. Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych.

16. Warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku.

17. Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdów.

18. Obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego z przyczepą lub naczepą

19. Zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami

20. Przewożenie towarów - załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku

21. Manewrowanie samochodem z naczepą lub przyczepą ciężarowym w ruchu miejskim

22. Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące samochodów ciężarowych 

23. Planowanie trasy przejazdu

24. Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf

25. Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa

26. Transport na trasach międzynarodowych - dokumentacja, trasy, czas pracy

27. Ekonomia jazdy

28. Błędy najczęściej popełniane przez kierowców samochodów ciężarowych

29. Egzamin wewnętrzny

Jazdy pod kontrolą i nadzorem instruktora samochodem ciężarowym z przyczepą (35 godz.)

1. Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy

2. Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy 

3. Mocowanie i zabezpieczenie ładunku

4. Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie

5. Manewrowanie samochodem ciężarowym

6. Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem

7. Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)

8. Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie

9. Czynności kontrolne na drodze

10. Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu

11. Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu

12. Egzamin wewnętrzny.

Zagadnienia z kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (56 godz.)

1.Czas pracy kierowcy
2.Obsługa tachografu
3.Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania
4.Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu

Po zajęciach teoretycznych, zajęcia praktyczne ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Po zakończeniu zajęć przeprowadzany jest egz. wew. teoretyczny i praktyczny.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
04-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
10:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs prowadzi do nabycia dodatkowych kwalifikacji - prawa jazdy kat. CE.

Efekty uczenia się

Efektem kursu jest nabycie umiejętności prowadzenia pojazdów kategorii CE. Znajomość przepisów ruchu drogowego, obsługa i budowa samochodu ciężarowego i przyczepy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 9 240,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 9 240,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Długosza 6B, 99-300 Kutno, woj. łódzkie

Zajęcie teoretyczne na sali wykładowej ul. Długosza 6B, 99-300 Kutno. Zajęcia praktyczne 99-300 Kutno, plac manewrowy Gołębiew Nowy 110.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Łukasz Wódka

Łukasz Wódka

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, T.
Instruktor nauki jazdy od roku 2007.

Zdjęcie Sławomir Baranowski

Sławomir Baranowski

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, T.
Instruktor nauki jazdy od roku 2011

Zdjęcie Jarosław Borkowski

Jarosław Borkowski

Instruktor nauki jazdy kat. B, BE, C, CE, T.
Instruktor nauki jazdy od roku 2011

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Łukasz Wódka

Łukasz Wódka

email: oskjurek@gmail.com

tel: (+48) 609 912 341

Ciasteczka>