Usługa - Aktualne przepisy regulujące przewóz towarów. Warunki przewozu drogowego- naruszania i kary dla kierowców

Logo SZKOŁA NAUKI JAZDY AREK ARKADIUSZ STOPIŃSKI

5/5 z 1139 ocen

Tytuł Aktualne przepisy regulujące przewóz towarów. Warunki przewozu drogowego- naruszania i kary dla kierowców

Numer usługi 2021/04/21/31027/1018673

Dostawca usług SZKOŁA NAUKI JAZDY AREK ARKADIUSZ STOPIŃSKI

Miejsce usługi Skierniewice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 690,00 zł netto za osobę

4 690,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

- Osoby prowadzące przedsiębiorstwa transportowe, zarządzające transportem w przedsiębiorstwie, kierowników transportu, kadrowych w firmach transportowych

- Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku kierowcy zawodowego

- Osoby zainteresowane tematyką związaną z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi naruszeń i kar dla kierowców

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Liczba godzin usługi: 67
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunki przewozu drogowego – naruszenia i kary dla kierowców  37 godz

 Ramowy program usługi

1. Główny Inspektorat Transportu Drogowego

- zakres działania

- kontrole drogowe

2. Akty prawne uwzględniające naruszenia i kary dla kierowców

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z2020 r. poz. 875),

a) Załącznik nr 1 - Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, wysokości grzywien za poszczególne naruszenia, a w przypadku niektórych naruszeń numer grupy naruszeń oraz waga naruszeń

b) Załącznik nr 3 - Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa wart.92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, a w przypadku niektórych naruszeń numer grupy naruszeń oraz waga naruszeń

c) Załącznik nr 4 - Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa wart.92a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, a w przypadku niektórych naruszeń numer grupy naruszeń oraz waga naruszeń

- Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990),

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 169),

3. Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD.

4. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy.

Aktualne przepisy regulujące przewóz towarów 30 godz

Aktualne przepisy regulujące przewóz towarów – zajęcia teoretyczne

- cel stosowania przepisów regulujących transport

- zasady stosowania poszczególnych przepisów

- pojęcia stosowane w przepisach transportowych

- prawo o ruchu drogowym

- ustawa o czasie pracy kierowców

- umowy i konwencje obowiązujące w transporcie krajowym i międzynarodowym

- charakterystyka przepisów prawa i ustaw dotyczących procesów transportowych.

- obsługa procesów transportowych zgodnie z przepisami prawa


 
 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
wykład 1
Data realizacji zajęć
26-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyklad
Data realizacji zajęć
27-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyklad
Data realizacji zajęć
30-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyklad
Data realizacji zajęć
01-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyklad
Data realizacji zajęć
04-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
wykład
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyklad
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyklad
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
wykład
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyklad
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z aktualnymi przepisami regulującymi przewóz towarów.
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi naruszeń i kar dla kierowców.

Efekty uczenia się

EFEKTAMI USŁUGI SĄ :

- znajomość praw i obowiązków kierowcy, odpowiedzialności karnej

- znajomość aktów prawnych uwzględniających naruszenia i kary dla kierowców

- umiejętność podejmowania działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar

- umiejętność zastosowania obowiązujących regulacji prawnych

- umiejętność „świadomego” udziału w kontrolach- stosowania dokumentów obowiązujących podczas kontroli

- zna przepisy konwencji obowiązujących w działalności transportowej

- potrafi interpretować przepisy prawne dotyczące działalności transportowej

- potrafi interpretować przepisy dotyczące rynku krajowego i miedzynarodowego w zakresie transportu drogowego rzeczt

- potrafi stosować przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków

- potrafi stosować przepisy prawa wynikające z ustawy o transporcie drogowym

- potrafi stosować przepisy prawa wynikające z konwencji CMR o umowie międzynarodowego drogowego towarów

UZYSKANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

Uczestnik potrafi:

- prawidłowo określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

- poszerzać własne kompetencje zawodowe w drodze samokształcenia oraz przez uczestnictwo w innych formach kształcenia

- uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

- przewidywać skutki podejmowanych działań

- potrafi radzic sobie z emocjami

-potrafi efektywnie zarządzać czasem

- przestrzega zasad kultury i etyki

- potrafi wykorzystywać zdobyta wiedzę w codziennym życiu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 690,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 690,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Macieja Rataja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie

UL. CZERWONA 9 ul. Rataja 6 ul. Pomologiczna 15 SKIERNIEWICE

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie ARKADIUSZ STOPIŃSKI

ARKADIUSZ STOPIŃSKI

INSTRUKTOR/WYKŁADOWCA KAT. B, B+E, C, C+E, D, T
RATOWNIK MEDYCZNY

Zdjęcie Arkadiusz Stopiński

Arkadiusz Stopiński

instruktor/wykładowca kat. A,B, B+E, C, C+E, D, T

Zdjęcie ZBIGNIEW PAWLIKOWSKI

ZBIGNIEW PAWLIKOWSKI

INSTRUKTOR/ WYKŁADOWCA KAT. A, B, C, C+E, D, T

Zdjęcie Mariusz Pąśko

Mariusz Pąśko

Instruktor/ wykładowca kat.A, B, B+E , C, C+E, D

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie ANETA STOPINSKA

ANETA STOPINSKA

email: arek.szkola.biuro@gmail.com

tel: (+48) 507 085 851

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Trener wykładowca BEATA STOPIŃSKA

Trener wykładowca Aneta Stopińska

Trener wykładowca Agata Ambroziak

Ciasteczka>