Usługa - Szkolenie Konsultantów Biznesowych MaxieDISC®: Nowoczesne strategie negocjacyjne - NVC w biznesie

Logo Maxie Hill Sp. z o.o.

4.8/5 z 834 ocen

Tytuł Szkolenie Konsultantów Biznesowych MaxieDISC®: Nowoczesne strategie negocjacyjne - NVC w biznesie

Numer usługi 2021/04/20/8874/1016685

Dostawca usług Maxie Hill Sp. z o.o.

Miejsce usługi Toruń

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 845,00 zł brutto za osobę

107,14 zł netto za osobogodzinę

131,79 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługi, jak i narzędzie MaxieDISC, kierowane są do wszystkich osób chcących:
⇢ szybciej realizować cele,
⇢ skuteczniej rozwiązywać problemy,
⇢ lepiej komunikować się z klientami i współpracownikami.

W szczególności do udziału zachęcamy:
⇢ managerów i liderów chcących lepiej zarządzać ludźmi i zespołami,
⇢ coachów i doradców chcących skuteczniej wspierać zespoły biznesowe swoich klientów,
⇢ trenerów szkolących zespoły, chcących wzbogacić swój warsztat pracy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 24-09-2021
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pre test z zakresu nowoczesnych strategii negocjacyjnych.

2. Negocjacje:

 1. czym są negocjacje?
 2. zasady prowadzenia negocjacji i techniki negocjacyjne,
 3. przewaga NVC jako koncepcji negocjacyjnej.

3. NVC w negocjacjach:

 1. czym jest Porozumienia Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC)?
 2. dlaczego NVC jest skuteczne?

4. Fakty i opinie:

 1.  czym jest fakt, a czym opinia?
 2.  odróżnianie faktów od opinii.

5. Inteligencja emocjonalna w negocjacjach:

 1. rodzaje emocji i ich różnorodność,
 2. jak identyfikować emocje?
 3. nazywanie emocji towarzyszących stronom i zarządzanie nimi w negocjacjach,
 4. oddzielanie emocji od obiektywnej oceny sytuacji.

6. Potrzeby a strategie partnerów negocjacyjnych:

 1. potrzeby, a strategie - różnice praktyczne,
 2. identyfikacja i analiza potrzeb partnera negocjacyjnego,
 3. strategie, a style zachowań i dobór argumentów.

7. Komunikacja w negocjacjach:

 1. ścieżka komunikacji w NVC,
 2. proces oceny a proces wyrażania potrzeb,
 3. gromadzenie kompletnych informacji na temat drugiej strony,
 4. aktywne słuchanie i zadawanie pytań uszczegóławiających.

8. Negocjacje z klientem:

 1. dopasowanie do strategii klienta,
 2. dopasowywanie oferty do potrzeb klienta,
 3. negocjacje ze strategiami klienta,
 4. negocjacje z potrzebami klienta.

9. Post test z zakresu nowoczesnych strategii negocjacyjnych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Pre test z zakresu nowoczesnych strategii negocjacyjnych
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:10
Liczba godzin
00:10
Przedmiot / temat zajęć
Negocjacje
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:10
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
02:05
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
NVC w negocjacjach
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Fakty i opinie
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Inteligencja emocjonalna w negocjacjach
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Potrzeby a strategie partnerów negocjacyjnych cz. 1
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Potrzeby a strategie partnerów negocjacyjnych cz. 2
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja w negocjacjach
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Negocjacje z klientem cz. 1
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Negocjacje z klientem cz. 2
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:05
Przedmiot / temat zajęć
Post test z zakresu nowoczesnych strartegii negocjacyjnych
Data realizacji zajęć
01-10-2021
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:10

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotuje uczestnika do skutecznego rozpoznawania potrzeb partnerów negocjacyjnych i wyznaczania strategii negocjacyjnej a tym samym do prowadzenia negocjacji biznesowych z klientami partnerami biznesowymi i pozostałymi grupami interesariuszy w oparciu o nowczesne narzędzia i metody.

Efekty uczenia się

Uczestnik usługi zniweluje lukę kompetencyjną w obszarze: negocjacje.

Uczestnicy szkolenia zdobyli lub rozwinęli:

 • wiedzę:
  • w obszarze negocjowania, w tym:
   • znają techniki negocjacyjne,
   • rozróżniają style zachowań i wynikające z tych stylów argumentowania,
   • potrafią przygotować się do negocjacji, w tym identyfikacji i analizy potrzeb partnera negocjacyjnego,
  • w obszarze roli emocji w negocjacjach, w tym:
   • identyfikują emocje swoje i partnera negocjacyjnego,
   • zarządzają emocjami w negocjacjach,
     
 • umiejętności:
  • identyfikują i analizują potrzeby i interesy partnera w negocjacjach,
  • gromadzą kompletne informacje na temat drugiej strony,
  • aktywnie słuchają i zadają pytania uszczegóławiające,
  • nazwają emocje towarzyszące stronom i zarządzają nimi,
  • identyfikują stanowisko partnera negocjacyjnego i w oparciu o nią obraniają strategię i dobór argumentacji,
    
 • kompetencje społeczne i postawy:
  • wykazują się profesjonalizmem w kontaktach interpersonalnych,
  • odpowiedzialnie i rzetelnie wykonują swoją pracę,
  • etyczne postępują, w tym uczciwie w stosunku do rozmówcy,
  • oddzielają emocję od obiektywnej oceny sytuacji.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W ramach weryfikacji nabytych kompetencji uczestnicy szkolenia zostaną objęci pre i post testem wiedzy w zakresie nowoczesnych strategii negocjacyjnych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 845,00 zł
Koszt osobogodziny netto 107,14 zł
Koszt osobogodziny brutto 131,79 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Usługa realizowana będzie w sali szkoleniowej na poziomie -1.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wiktoria Jaros-Susicka

Wiktoria Jaros-Susicka

Antropolog organizacji, psycholog biznesu, audytor, trener, coach. Tworzy strategie biznesowe oraz realizuje cele dla właścicieli firm i prezesów w całej Polsce. Przeprowadza firmy przez procesy zmian, zwiększa sprzedaż, usprawnia zespoły. Wykorzystuje psychologię zachowań do zwiększania efektywności firm na polu sprzedaży i zarządzania. Karierę zawodową jako menadżer zarządzający rozpoczęła w 2010 r. Następnie od 2015 r. po otwarciu firmy realizowała dla klientów procesy doradcze i szkolenia z zakresu: • stylów zarządzania menedżerów i ich wpływu na relacje w zespole - 180h • dysfunkcji zespołów i relacji z pracownikami - 130h • wspierania skuteczności zespołów pracowniczych -180h • analizy zespołu i relacji w zespole pracowniczym - 380h • zarządzania relacjami ze współpracownikami - 100h • przygotowania i stawiania celów wg. metody SMARTVW - 380h Współpracowała w ww. zakresie z ponad 30 przedsiębiorstwami.
Wykształcenie: • studia wyższe: antropologia kultury • studia podyplomowe: audyt wewnętrzny • Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii • Szkoła Terapii Simontonowskiej • współtwórca, trener i mentor modelu MaxieDISC®
W ciągu ostatnich 24 miesięcy przeprowadziła 127h szkoleniowych z zakresu budowania relacji ze współpracownikami.

Zdjęcie Karol Susicki

Karol Susicki

Trener biznesu i sprzedaży, coach, mentor, doradca. Ekspert sprzedaży behawioralnej opartej o style zachowania.
Przedsiębiorca i menedżer sprzedaży z ponad 20-letnim doświadczeniem. Ekspert odpowiedzialny za programy zwiększające sprzedaż m.in. dla międzynarodowej firmy Brian Tracy International, gdzie opracował i wdrożył wysoce efektywny, autorski program zwiększania sprzedaży w ramach Akademii Sprzedaży Brian Tracy International. Lubi uczyć ludzi i ciągle udoskonalać procesy.
• studia wyższe: marketing i zarządzanie
• Szkoła Trenerów Brian Tracy International
• Szkoła Analizy Transakcyjnej
• Szkoła Coachingu Noble Manhattan
Stworzył system diagnozy behawioralnej MaxieDISC, system sprzedaży MaxieDISC Sales System. Opracował program Akademii Sprzedaży Behawioralnej MaxieDISC, opartej o zachowania klientów i sprzedawców, który został już sprawdzony z sukcesem przez wiele dużych i średnich firm. Prowadzi szkolenia certyfikacyjne i sesje egzaminacyjne dla Konsultantów MaxieDISC.
W ciągu ostatnich 24 miesięcy przeprowadził 128h szkoleniowych z zakresu nowoczesnych strategii negocjacyjnych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Daria Banaszak

Daria Banaszak

email: bok@maxiehill.com

tel: (+48) 570 490 040

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

1. Podczas usługi uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie segregatora, a po zakończeniu usługi zaświadczenie o ukończeniu usługi. 

2. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają:
⇢ Możliwość stałej współpracy przy projektach szkoleniowych.
⇢ Duży zasób wiedzy i doświadczeń podczas dwóch dni szkolenia.
⇢ Możliwość promowania się poprzez stronę MaxieDISC.com
⇢ Wsparcie poprzez dostęp do facebookowej grupy konsultantów.


Szkolenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem wszelkich standardów i wytycznych związanych z panującą epidemią SARS-COVID 19.


Po zakończeniu udziału w usłudze doradczej, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu usługi. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej.

Ciasteczka>