Usługa - Akredytowane szkolenie Professional Scrum™ with Kanban z egzaminem PSK I - forma zdalna w czasie rzeczywistym

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 3019 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie Professional Scrum™ with Kanban z egzaminem PSK I - forma zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2021/04/19/6982/1014451

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

205,88 zł netto za osobogodzinę

205,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Professional Scrum™ with Kanban (PSK) to warsztaty dedykowane osobom pracującym w Scrumie, szczególnie przydatne dla osób wewnątrz organizacji, które używają Scruma do budowania produktów. Szkolnie polecane Product Ownerom, Członkom Zespołów Deweloperskich oraz Scrum Masterom.

Szkolenie ukierunkowane jest na pracowników branży IT.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 15-10-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w Scrumie, które wcześniej, w kontakcie z podmiotem realizującym szkolenie potwierdzą posiadanie przynajmniej 0,5-ocznego doświadczenia w zwinnej pracy projektowej, i które jednocześnie mają potrzebę zwiększenia efektywności pracy Zespołów Scrumowych i poprawy ich przewidywalności.


Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie głównego celu

 • Rekomendowane jest doświadczenie w zwinnej pracy projektowej niezależnie od pełnionej roli w metodykach Scrum i Kanban.
 • Zalecane jest przypomnienie sobie ogólno dostępnych podstaw Scrum oraz Kanban przed samym szkoleniem.

Zakres tematyczny usługi:

 • Praktyki Kanbanu:
  • Wizualizacja przepływu pracy
  • Ograniczenie pracy w toku
  • Aktywne zarządzanie przepływem
  • Inspekcja i adaptacja przepływu pracy
 • Badanie efektywności przepływu:
  • Throughput (przepustowość - miara pokazująca liczbę zadań zrealizowanych przez zespół w danym czasie. Innymi słowy częstotliwość dostarczania w wybranej jednostce czasu),
  • Cycle time (czasu cyklu - czas wykonania jednej sztuki (lub serii), czas pomiędzy wyjściem kolejnej sztuki z danego procesu)
  • Work in Progress (praca w toku - zbiór zadań, jakie znajdują się w systemie (przekroczyły punkt zobowiązania), ale nie są jeszcze zakończone lub odrzucone)
  • Work item age (wiek elementu pracy)
 • Definiowanie Przepływu Wartości
 • Prawa rządzące przepływem wartości
 • Zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events)
 • Metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym

Egzamin PSK I

 • Wynik zaliczający: 85%
 • Limit czasu: 60 minut
 • Liczba pytań: 45
 • Format: wielokrotny wybór, wielokrotna odpowiedź oraz prawda/fałsz.
 • Poziom trudności: średniozaawansowany
 • Język: tylko angielski
 • Obszary tematyczne PSK

Zdanie egzaminu oznacza nabycie przez uczestnika kwalifikacji Professional Scrum with Kanban potwierdzone międzynarodowym certyfikatem (uznanym na świecie) wydanym przez Scrum.org.


Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
 • Usługa jest monitorowana.

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia wykorzystywane będą mikrofony. 
Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić dłu gość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 17 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników i dynamiki grupy, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw i podczas ich trwania wyświetli taką informację dla osoby kontrolującej na prezentacji. 

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń. 
Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej i/lub w wersji elektronicznej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Praktyki Kanbanu dla Zespołów Scrumowych (Wizualizacja przepływu pracy, Ograniczenie pracy w toku...). Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:05
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Praktyki Kanbanu dla Zespołów Scrumowych (Wizualizacja przepływu pracy, Ograniczenie pracy w toku...). Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:05
Godzina zakończenia
11:05
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:05
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Praktyki Kanbanu dla Zespołów Scrumowych (Wizualizacja przepływu pracy, Ograniczenie pracy w toku...). Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
12:10
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Praktyki Kanbanu dla Zespołów Scrumowych (Wizualizacja przepływu pracy, Ograniczenie pracy w toku...). Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Definiowanie Przepływu Wartości, Zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events). Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Definiowanie Przepływu Wartości, Zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events). Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:20
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Badanie efektywności przepływu (Throughput (przepustowość), Cycle time (czasu cyklu)...). Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:05
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Badanie efektywności przepływu (Throughput (przepustowość), Cycle time (czasu cyklu)...). Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:05
Godzina zakończenia
11:05
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:05
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Badanie efektywności przepływu (Throughput (przepustowość), Cycle time (czasu cyklu)...). Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:10
Godzina zakończenia
12:10
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Badanie efektywności przepływu (Throughput (przepustowość), Cycle time (czasu cyklu)...). Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawa rządzące przepływem wartości, Metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym. Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Prawa rządzące przepływem wartości, Metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym. Ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:20
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin PROFESSIONAL SCRUM™ WITH KANBAN
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
22:00
Godzina zakończenia
23:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie Professional Scrum with Kanban - forma zdalna przygotowuje uczestników do stosowania Kanbana w codziennej pracy zespołów scrumowych zgodnie z metodyką Scrum.org poprzez wizualizuje przepływu pracy, ograniczania pracę w toku, aktywnie zarządzanie przepływem oraz uzyskania certyfikatu PROFESSIONAL SCRUM™ WITH KANBAN

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu posiada kompetencje do zwiększania efektywności pracy zespołów scrumowych oraz dostarczania większej wartości w jednostce czasu: 

 • charakteryzuje i stosuje praktyki Kanbanu
  • wizualizuje przepływ pracy
  • ogranicza pracę w toku
  • aktywnie zarządza przepływem
  • stosuje inspekcję i adaptuje przepływ pracy
 • definiuje Przepływ Wartości
 • charakteryzuje i uzasadnia zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events)
 • kontroluje efektywność przepływu:
  • Throughput (przepustowość)
  • Cycle time (czasu cyklu)
  • Work in Progress (pracę w toku)
  • Work item age (wiek elementu pracy)
 • rozróżnia i wykorzystuje prawa rządzące przepływem wartoścI
 • charakteryzuje i stosuje metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym

Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie numerem z rejestru potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę.


Sposób walidacji kwalifikacji: egzamin certyfikujący PSK I

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu PROFESSIONAL SCRUM™ WITH KANBAN. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje voucher umożliwiający podejście do egzaminu na stronie Scrum.org (koszt egzaminu PSK I zawarty jest w cenie usługi). Każdy uczestnik zapisuje się po szkoleniu indywidualnie na egzamin wybierając jego termin, nie później niż data zakończenia usługi. Szczegóły egzaminu - data oraz godzina będą dostępne u realizatora szkolenia. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Walidacja kompetencji na podstawie Pre i post testów. Case studies
 

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Proces walidacji realizowany jest rozdzielnie od procesu kształcenia. Egzamin i walidacja realizowana jest przez organizację Scrum.org (platforma Scrum.org).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Scrum.org
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Scrum.org
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 205,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 205,88 zł
w tym koszt walidacji netto 700,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 700,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 80,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 80,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jakub Drzazga

Jakub Drzazga

Szkoleniowiec posiada ponad 120 godzin (dokładnie 2100h w roku 2020-2021) doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych w podobnej tematyce.

Trener Lean Kanban University i Scrum.org oraz konsultant w projektach IT.
Ponad ośmioletnie doświadczenie jako Agile Project Manager i Agile Trainer, głównie w branży IT (2009–2011 Nokia Simens Networks; 2011 – 2014 Nomtek; 2014 – 2015 Objectivity Bespoke Software Specialists; 2014 – Agile Coaching Jakub Drzazga). Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał jako developer.
Absolwent: 1) Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka i zarządzanie, 2) Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Project Management, 3) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Coaching.
Posiada certyfikaty międzynarodowe: A. Scrum.org: „Professional Scrum Trainer”, „Professional Scrum Master III”, „Professional Scrum Master II”, „Professional Scrum Master I", „Professional Scrum with Kanban”, „Professional Scrum Product Owner I”
Staź trenerski: 8 lat. Od wielu lat pomaga organizacjom począwszy od startup’ów na korporacjach kończąc rozwiązywać najróżniejsze problemy z obszarów: zarządzania procesem wytwarzania software’u, zarządzania produktem, ludzkich potrzeb pracowników, budowania strategii całej firmy.
Uprawniony do prowadzenia szkoleń certyfikowanych:
1) Lean Kanban University:
- Team Kanban Practitioner
- Kanban Management Professional I
- Kanban Management Professional II

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej lub wysyłane drogą mailową w wersji elektronicznej.

Warunki uczestnictwa

Egzamin PSK I jest zdawany w języku angielskim więc do jego zdania niezbędna jest znajomość języka angielskiego (zalecany poziomco najmniej B1).

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Podstawia: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Szkolenie akredytowyne organizowane przez Scrum.org Professional Training Network (PTN) i prowadzone przez trenera posiadającego status Professional Scrum Trainer (PST).

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne


Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze

Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
Usługa monitorowana.

Ciasteczka>