Usługa - Szkolenie techniczne - Wirtualizacja serwerów (forma zdalna)

Logo Dagma sp. z o.o.

4.6/5 z 101 ocen

Tytuł Szkolenie techniczne - Wirtualizacja serwerów (forma zdalna)

Numer usługi 2021/04/16/17164/1012453

Dostawca usług Dagma sp. z o.o.

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Covid-19 / IT

PLN

5 980,00 zł netto za osobę

7 355,40 zł brutto za osobę

74,75 zł netto za osobogodzinę

91,94 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i właścicieli firm z sektora IT.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 06-05-2021
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia składa się z 25h zajęć teoretycznych, 55h zajęć praktycznych.

MODUŁ 1: INSTALACJA, AKTUALIZACJA ORAZ MIGRACJA USTAWIEŃ W ŚRODOWISKU WINDOWS SERVER 20161h zajęć teoretycznych, 1h zajęć praktycznych

 • Wprowadzenie do Windows Server 2016
 • Przygotowanie i instalacja serwera Nano i Server Core
 • Przygotowanie do aktualizacji i migracji środowiska
 • Migracja ról oraz organizacja pracy w środowisku Windows Server
 • Modele aktywacji systemu Windows Server

MODUŁ 2: ZARZĄDZANIE LOKALNYM MAGAZYNEM SKŁADOWANIA DANYCH - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Zarządzanie dyskami w Windows Server 2016
 • Zarządzanie woluminami w Windows Server 2016

MODUŁ 3: IMPLEMENTOWANIE MIEJSCA SKŁADOWANIA DANYCH W ŚRODOWISKU ENTERPRISES - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Przegląd metod składowania danych typu: direct-attached storage, network-attached storage i storage area networks
 • Porównanie Fibre Channel, iSCSI i FCoE
 • Zrozumienie metodyki iSNS, data centre bridging i MPIO
 • Konfiguracja zasobów współdzielonych w środowisku Windows Server 2016

MODUŁ 4: IMPLEMENTACJA STORAGE SPACES I DATA DEDUPLICATION1h zajęć teoretycznych, 1h zajęć praktycznych

 • Wdrażanie Storage Spaces
 • Zarządzanie Storage Spaces
 • Wdrażanie Data Deduplication

MODUŁ 5: INSTALACJA, KONFIGURACJA HYPER-V I ZARZĄDZANIE MASZYNAMI WIRTUALNYMI - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Omówienie funkcji Hyper-V
 • Proces instalacji Hyper-V
 • Konfiguracja magazynu danych w Hyper-V
 • Konfiguracja sieci w Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V

MODUŁ 6: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE KONTENERAMI W HYPER-V - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Przegląd funkcji i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016
 • Wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016
 • Instalacja, wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016

MODUŁ 7: PRZEGLĄD METOD WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI I PROCESÓW RÓWNOWAŻENIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI - 1h zajęć teoretycznych, 4h zajęć praktycznych

 • Definiowanie poziomów dostępności
 • Planowanie scenariuszy
 • Tworzenie backupów oraz scenariuszy odzyskiwania danych w Windows Server 2016
 • Wysoka dostępność w środowisku Windows Server 2016

MODUŁ 8: IMPLEMENTOWANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI TYPU FAILOVER CLUSTERING - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Planowanie strategii wdrożenia typu failover cluster
 • Tworzenie i konfiguracja struktury failover cluster
 • Monitoring infrastruktury
 • Scenariusze failover cluster
 • Implementowanie wysokiej dostępności w oparciu o stretch clustering

MODUŁ 9: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZAŃ TYPU FAILOVER CLUSTERING DLA MASZYN WIRTUALNYCH W HYPER-V - 1h zajęć teoretycznych, 4h zajęć praktycznych

 • Prezentacja i integracja Hyper-V w Windows Server 2016 wraz z failover clustering
 • Implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w scenariuszu failover clusters
 • Główne cechy wdrożeń maszyn wirtualnych w środowisku typu wysokiej dostępności i niezawodności

MODUŁ 10: IMPLEMENTOWANIE NETWORK LOAD BALANCING - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB
 • Konfiguracja klastrów NLB
 • Planowanie i implementacja NLB

MODUŁ 11: TWORZENIE I ZARZĄDZANIE WDROŻENIA OBRAZÓW INSTALACYJNYCH - 1h zajęć teoretycznych, 4h zajęć praktycznych

 • Wprowadzenie do metodyki zarządzania obrazami
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami instalacyjnymi przy użyciu MDT
 • Środowiska maszyn wirtualnych w procesie przepływu pracy

MODUŁ 12: ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE I OBSŁUGA WDROŻENIA OBRAZÓW MASZYN WIRTUALNYCH - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Przegląd opcji wdrożenia infrastruktury WSUS
 • Proces implementacji struktury WSUS
 • Prezentacja PowerShell DSC
 • Przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server 2016
 • Praktyczne zastosowanie Performance Monitor
 • Monitorowanie zdarzeń w Event Logs

MODUŁ 13: INSTALACJA I KONFIGURACJA KONTROLERÓW DOMENY - 1h zajęć teoretycznych, 1h zajęć praktycznych

 • Omówienie usług AD DS
 • Omówienie kontrolerów domeny usług AD DS
 • Wdrożenie kontrolera domeny

MODUŁ 14: ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI W AD DS - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie grupami w usługach AD DS
 • Zarządzanie obiektami typu komputer w AD DS
 • Wykorzystywanie PowerShell do zarządzania AD DS
 • Wdrażanie i zarządzanie OU

MODUŁ 15: ZARZĄDZANIE ZAAWANSOWANĄ INFRASTRUKTURĄ AD DS - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Wprowadzenie do zaawansowanych wdrożeń AD DS
 • Wdrożenie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfiguracja relacji zaufania AD DS

MODUŁ 16: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE LOKACJAMI I REPLIKĄ AD DS - 1h zajęć teoretycznych, 1h zajęć praktycznych

 • Omówienie replikacji usług AD DS
 • Konfigurowanie lokacji usług AD DS
 • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji usług AD DS

MODUŁ 17: WDRAŻANIE ZASAD GRUPY - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Wprowadzenie do zasad grupy
 • Wdrażanie i zarządzanie obiektami GPO (Group Policy Object)
 • Konfiguracja zakresu i przetwarzania obiektów GPO
 • Rozwiązywanie problemów z GPO

MODUŁ 18: ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW ZA POMOCĄ ZASAD GRUPY - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja przekierowania folderów (Folder Redirection), instalacji oprogramowania i skryptów
 • Konfiguracja preferencji zasad grupowych

MODUŁ 19: ZABEZPIECZANIE USŁUG AD DS - 1h zajęć teoretycznych, 1h zajęć praktycznych

 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Wdrażanie bezpieczeństwa kont
 • Wdrażanie inspekcji uwierzytelniania
 • Konfiguracja zarządzanych kont usług

MODUŁ 20: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI AD CS - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Wdrożenie urzędów CA
 • Zarządzanie urzędami CA
 • Rozwiązywanie problemów i utrzymanie urzędów CA

MODUŁ 21: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE CERTYFIKATAMI - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Wdrożenie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie wdrożeniem, odrzuceniem i odzyskiwaniem certyfikatów
 • Wykorzystanie certyfikatów w środowisku biznesowym

MODUŁ 22: WDRAŻANIE I ADMINISTROWANIE PROGRAMU AD FS - 1h zajęć teoretycznych, 4h zajęć praktycznych

 • Omówienie usługi AD FS
 • Planowanie i wymagania usługi AD FS
 • Wdrożenie i konfiguracja usługi AD FS
 • Wprowadzenie do Web Application Proxy

MODUŁ 23: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE USŁUGĄ AD RMS - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Wprowadzenie do AD RMS
 • Wdrożenie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfiguracja ochrony zawartości za pomocą AD RMS

MODUŁ 24: WDRAŻANIE SYNCHRONIZACJI AD DS Z MICROSOFT AZURE AD - 1h zajęć teoretycznych, 4h zajęć praktycznych

 • Planowanie i przygotowanie synchronizacji usług katalogowych
 • Wdrożenie synchronizacji usług katalogowych wykorzystując Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami za pomocą synchronizacji usług katalogowych

MODUŁ 25: MONITOROWANIE, ZARZĄDZANIE I ODZYSKIWANIE USŁUG AD DS - 1h zajęć teoretycznych, 2h zajęć praktycznych

 • Monitorowanie AD DS
 • Zarządzanie bazą Active Directory
 • Opcje wykonywania kopii zapasowej Active Directory i jej odzyskiwania i pozostałych rozwiązań zarządzania tożsamością i dostępem

WARUNKITECHNICZNE:

 a) platforma/rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa:

 • ZOOM 
 • w przypadku kilku uczestników przebywających w jednym pomieszczeniu, istnieją dwie możliwości udziału w szkoleniu:

1) każda osoba bierze udział w szkoleniu osobno (korzystając z oddzielnych komputerów), wówczas należy wyciszyć dźwięki z otoczenia by uniknąć sprzężeń;

2) otrzymujecie jedno zaproszenie, wówczas kilka osób uczestniczy w szkoleniu za pośrednictwem jednego komputera

- Można łatwo udostępniać sobie ekran, oglądać pliki, bazę handlową, XLS itd.

 b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

 • Uczestnik potrzebuje komputer z aktualnym systemem operacyjnym Microsoft Windows lub macOS; aktualna wersja przeglądarki internetowej, zgodnej z HTML5 (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge); mikrofon. Opcjonalnie: minimalna rozdzielczość ekranu 1920 x 1080, kamera, drugi monitor lub inne urządzenie, na którym będziesz mógł przeglądać materiały

c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

 • łącze internetowe o przepustowości minimum 10Mbit,

d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

 • uczestnik na tydzień przed szkoleniem otrzyma maila organizacyjnego, ze szczegółową instrukcją pobrania darmowej platformy ZOOM.

Szczegóły, związane z prowadzonymi przez nas szkoleniami online, znajdziesz na naszej stronie: https://www.acsdagma.com/pl/szkolenia-online

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 80 godz. lekcyjnych). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 1: INSTALACJA, AKTUALIZACJA ORAZ MIGRACJA USTAWIEŃ W ŚRODOWISKU WINDOWS SERVER 2016
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 2: ZARZĄDZANIE LOKALNYM MAGAZYNEM SKŁADOWANIA DANYCH
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 3: IMPLEMENTOWANIE MIEJSCA SKŁADOWANIA DANYCH W ŚRODOWISKU ENTERPRISES
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 4: IMPLEMENTACJA STORAGE SPACES I DATA DEDUPLICATION
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 5: INSTALACJA, KONFIGURACJA HYPER-V I ZARZĄDZANIE MASZYNAMI WIRTUALNYMI
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 6: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE KONTENERAMI W HYPER-V
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 7: PRZEGLĄD METOD WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI I PROCESÓW RÓWNOWAŻENIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 7: PRZEGLĄD METOD WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI I PROCESÓW RÓWNOWAŻENIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 8: IMPLEMENTOWANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI TYPU FAILOVER CLUSTERING
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 9: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZAŃ TYPU FAILOVER CLUSTERING DLA MASZYN WIRTUALNYCH W HYPER-V
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 9: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZAŃ TYPU FAILOVER CLUSTERING DLA MASZYN WIRTUALNYCH W HYPER-V
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 10: IMPLEMENTOWANIE NETWORK LOAD BALANCING
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 11: TWORZENIE I ZARZĄDZANIE WDROŻENIA OBRAZÓW INSTALACYJNYCH
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 11: TWORZENIE I ZARZĄDZANIE WDROŻENIA OBRAZÓW INSTALACYJNYCH
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 12: ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE I OBSŁUGA WDROŻENIA OBRAZÓW MASZYN WIRTUALNYCH
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 13: INSTALACJA I KONFIGURACJA KONTROLERÓW DOMENY
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 14: ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI W AD DS
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 15: ZARZĄDZANIE ZAAWANSOWANĄ INFRASTRUKTURĄ AD DS
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 16: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE LOKACJAMI I REPLIKĄ AD DS
Data realizacji zajęć
15-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
15-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 17: WDRAŻANIE ZASAD GRUPY
Data realizacji zajęć
15-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
15-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 18: ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW ZA POMOCĄ ZASAD GRUPY
Data realizacji zajęć
15-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 19: ZABEZPIECZANIE USŁUG AD DS
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 20: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI AD CS
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 21: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE CERTYFIKATAMI
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 22: WDRAŻANIE I ADMINISTROWANIE PROGRAMU AD FS
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 22: WDRAŻANIE I ADMINISTROWANIE PROGRAMU AD FS
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 23: WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE USŁUGĄ AD RMS
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 24: WDRAŻANIE SYNCHRONIZACJI AD DS Z MICROSOFT AZURE AD
Data realizacji zajęć
18-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 24: WDRAŻANIE SYNCHRONIZACJI AD DS Z MICROSOFT AZURE AD
Data realizacji zajęć
18-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 25: MONITOROWANIE, ZARZĄDZANIE I ODZYSKIWANIE USŁUG AD DS
Data realizacji zajęć
18-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompetencji w zakresie Wirtualizacji serwerów, dzięki którym będą samodzielnie uruchamiać i konfigurować maszyny wirtualne, rozpoznawać i stosować systemy oraz narzędzia wirtualizacyjne (klasy hypervisor) oraz zarządzać wirtualną infrastrukturą.
Uczestnik po ukończonym szkoleniu nabędzie kompetencje społeczne takie jak samokształcenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność w działaniu.

Efekty uczenia się

 • uruchamia i konfiguruje maszyny wirtualne,
 • zapewnia ich pożądaną wydajność i sprawność działania,
 • udostępnia maszynom wirtualnym realne zasoby,
 • rozpoznaje i stosuje systemy oraz narzędzia wirtualizacyjne (klasy hypervisor),
 • dobiera rozwiązania wirtualizacyjne do potrzeb i zasobów klienta/użytkownika,
 • dobiera parametry serwera wirtualnego. Integruje wirtualne serwery z systemami informatycznymi i środowiskiem sieciowym,
 • przenosi serwery między urządzeniami,
 • zarządza wirtualną infrastrukturą,
 • opracowuje procedury bezpieczeństwa pracy zdalnej.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 355,40 zł
Koszt osobogodziny netto 74,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 91,94 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bażantów 6a/3, 40-668 Katowice, woj. śląskie

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Damian Grzywa

Damian Grzywa

Wykształcenie: wyższe

Certyfikaty: Certyfikowany Administrator Microsoft (MCSA) od roku 2002;
Certyfikowany Inżynier Microsoft (MCSE) od roku 2003; Certyfikowany Trener Microsoft (MCT) od roku 2006; Certyfikowany Administrator Linux (SUSE Certified Administrator (SCA) in Enterprise Linux) od roku 2016

Doświadczenie zawodowe: W branży IT od 1999 roku, prowadzący szkolenia w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym DAGMA od 2015r. Posiada wiedzę i minimum pięcioletnie doświadczenie zgodnie z zakresem tematycznym usługi, w tym wirtualizacja serwerów, zarządzanie wirtualną infrastrukturą czy stosowanie narzędzi wirtualnych HV. Zrealizował szkolenia w dziedzinie wirtualizacji serwerów m.in. dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o. oraz dla Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Zdjęcie Tomasz Gniadek

Tomasz Gniadek

Wykształcenie: wyższe
Certyfikaty: XtremeLabs Certified Instructor; Certyfikowany Trener Microsoft (MCT)

Specjalizacja: Windows Server (w tym wirtualizacja serwerów), Active Directory, Linux, ITIL, Databases, SQL.

Doświadczenie zawodowe:
Prowadzący szkolenia w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym DAGMA od 2015r. Posiada wiedzę i minimum pięcioletnie doświadczenie zgodnie z zakresem tematycznym usługi, w tym wirtualizacja serwerów, zarządzanie wirtualną infrastrukturą czy stosowanie narzędzi wirtualnych HV. Szkolenia o tematyce wirtualizacji serwerów prowadził m.in. dla Olympus Polska sp. z o.o; Hellmann Worldwide Logistics sp. z o.o. sp. k. oraz dla Sądu Rejonowego Warszawa. Konsultant i trener IT od ponad 12 lat.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Cieśluk

Agnieszka Cieśluk

email: ciesluk.a@dagma.pl

tel: (+48) 327 931 139

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Prosimy o zapisanie się na szkolenie przez naszą stronę internetową www.acsdagma.com.pl w celu rezerwacji miejsca.

Informacje dodatkowe

Informacje organizacyjne:

 • Jedna godzina lekcyjna to 45 minut
 • W cenę szkolenia nie wchodzą koszta związane z dojazdem, wyżywieniem oraz noclegiem.
 • Szkolenie nie zawiera egzaminu.
 • Walidacja: w celu sprawdzenia efektów kształcenia, każdy uczestnik podejdzie dwukrotnie do testu sprawdzającego posiadaną wiedzę z zakresu tematyki szkolenia:

- przed szkoleniem, by ocenić poziom wiedzy uczestnika

- po szkoleniu, by sprawdzić, w jakim stopniu podniósł on swoją wiedzę i umiejętności.

Uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe na platformie SkillPipe
 • Zaświadczenie ACS o ukończeniu szkolenia
 • Dostęp do środowiska wirtualnego na czas szkolenia
 • 14 dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.
Ciasteczka>