Usługa - Kurs spawania gazowego blach i rur (311P+311T). Kierunek Kariera Zawodowa.

Logo OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO "LABOR-S" BOGUSŁAW LESIUK

4.7/5 z 48 ocen

Tytuł Kurs spawania gazowego blach i rur (311P+311T). Kierunek Kariera Zawodowa.

Numer usługi 2021/04/15/32593/1011090

Dostawca usług OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO "LABOR-S" BOGUSŁAW LESIUK

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 485,00 zł netto za osobę

4 485,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby pracujące oraz bezrobotne,

Związane z Małopolską,

Z niskimi kwalifikacjami chyba, że po 50 roku życia bez względu na wykształcenie,

Osoby pełnoletnie,

Pracownicy i przedsiębiorcy,

Usługa również adresowana jest dla uczestników projektu Kierunek Kariera

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 21-04-2021
Liczba godzin usługi: 299
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
L.p. Tematyka  programowa ( nazwa  przedmiotu  ) Ilość  godzin  szkolenia  teoretycz. Ilość  godzin  szkolenia  praktycz. RAZEM
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż., ochrona środowiska 2 - 2
2 Bezpieczna praca na hali produkcyjnej 2 - 2
3 Materiały dodatkowe do spawania  2 - 2
4 Spawanie w praktyce 2 - 2
5 Oznaczenie i wymiarowanie spoin 2 - 2
6 Metody przygotowania złączy do spawania 2 - 2
7 Kwalifikowanie spawaczy 2 - 2
8 Wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali 2 - 2
9 Złącza spawane blach 1 - 1
10 Spawalność stali 1 - 1
11 Skurcz , naprężenia i odkształcenia 1 - 1
12 Niezgodności spawalnicze 2 - 2
13 Przegląd procesów spawania 1 - 1
14 Bezpieczna praca na montażu 1 - 1
15 Kontrola i badania 2 - 2
16 Zapewnienie jakości w spawalnictwie 1 - 1
17 Budowa i użytkowanie urządzeń  do spawania gazowego oraz  typowe parametry 3 - 3
18 Materiały dodatkowe do spawania 1 - 1
19 Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż., ochrona zdrowia 1 - 1
20 Złącza spawane rur 2 - 2
21 Materiały inne niż stale niestopowe 2 - 2
22 Przegląd  i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń 2 - 2
23 Normy spawalnicze 1 - 1
24 Zajęcia praktyczne - 253 253
25 EGZAMIN - 8 8
Ogółem 38 261 299
 1 godzina dydaktyczna= 45 minut


Przewidziane sprawdziany i egzaminy (opis sposobu sprawdzania efektów szkolenia)

Do sprawdzenia efektów szkolenia zaliczane będą:

- aktywność na zajęciach teoretycznych i praktycznych

- frekwencja na zajęciach

- podczas zajęć teoretycznych i praktycznych sprawdziany pisemne i ustne

- egzamin końcowy sprawdzający wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktyczne przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Warunki uczestnictwa:

1/ ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa

2/ ukończone 18 lat

3/ posiada zdolność do wykonywania zawodu jako spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

Informacje dodatkowe:

Usługa z egzaminem

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"

Niezbędne środki: folie,  filmy,  rzutnik,  laptop ,  plansze, spawarki,  butle gazowe,  szlifierki,  maski,  okulary,  fartuchy skórzane,  rękawice  spawalnicze,  blachy,  elektrody,  tarcze szlifierskie,  szczotki  spawalnicze,  suszarki   i inne

Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom szkolenia na własność:

  1. Skrypt „Załącznik do wykładów”
  2. Skrypt "Spawanie i cięcie gazowe metali"
  3. Zeszyt
  4. Długopis
  5. Teczka na materiały szkoleniowe

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż. ochrona środowiska
Data realizacji zajęć
21-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Data realizacji zajęć
21-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania
Data realizacji zajęć
22-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Spawanie w praktyce
Data realizacji zajęć
22-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Oznaczanie i wymiarowanie spoin
Data realizacji zajęć
26-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody przygotowania złączy do spawania
Data realizacji zajęć
26-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikowanie spawaczy
Data realizacji zajęć
28-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali
Data realizacji zajęć
28-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Złącza spawane blach
Data realizacji zajęć
28-04-2021
Godzina rozpoczęcia
19:10
Godzina zakończenia
19:55
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Spawalność stali
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Skurcz , naprężenia i odkształcenia
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Niezgodności spawalnicze
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przegląd procesów spawania
Data realizacji zajęć
29-04-2021
Godzina rozpoczęcia
19:10
Godzina zakończenia
19:55
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczna praca na montażu
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kontrola i badania
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zapewnienie jakości w spawalnictwie
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego oraz typowe parametry
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Materiały dodatkowe do spawania
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż., ochrona środowiska
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego oraz typowe parametry
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:10
Godzina zakończenia
19:55
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Złącza spawane rur
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:10
Godzina zakończenia
20:40
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Materiały inne niż stale niestopowe
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Normy spawalnicze
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
19:10
Godzina zakończenia
19:55
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne (instruktaż wstępny)
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

szkolenie pracowników lokalnych przedsiębiorstw, osób prywatnych

Cel edukacyjny

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-19/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do spawania blach spoinami czołowymi i rur spoinami czołowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Efekty uczenia się

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-19/IS-17.  Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz do spawania blach spoinami czołowymi i rur spoinami czołowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Podczas szkolenia słuchacz pozna zasadę działania oraz budowę spawarki do spawania metodą TIG , zapozna się z materiałami do spawania, nauczy się je rozróżniać, pozna zasady BHP. Pozna proces spawania gazowego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dokumenty spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach tj. książka spawacza oraz świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza w metodzie 311P, 311T

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 485,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 485,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł
w tym koszt walidacji netto 400,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 400,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 196,80 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 196,80 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, woj. małopolskie

spawalnia z atestem Instytut Spawalnictwa w Gliwicach nr 256/2020

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • parking

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Dziedzic

Michał Dziedzic

Instruktor i wykładowca od 2018 r., Uprawnienia spawalnicze wyższego stopnia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w metodach spawanie gazowe, elektryczne, MAG, TIG i MIG. Kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu (nr 1747/1066/19 wydane przez Wiedza Edukacja Rozwój Sp. z o.o. w Skoczowie)

Zdjęcie Bogusław Lesiuk

Bogusław Lesiuk

Egzaminator od 2000 r.
Wykładowca od 1975 r., Egzaminator od 2000 r.
Politechnika Częstochowska, Inżynier spawalnik, Wydział Budowy Maszyn , specjalność Urządzenia i Technologia Spawalnictwa ( Nr 1074/71), Uprawnienia VT 2, Egzaminator Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach od 2000 r., kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów (Ośrodek Edukacyjny „EGO II” 02/05/06/N, 10/05/06/P


Politechnika Częstochowska, Inżynier spawalnik, Wydział Budowy Maszyn , specjalność Urządzenia i Technologia Spawalnictwa ( Nr 1074/71), Uprawnienia VT 2, Egzaminator Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach od 2000 r., kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów (Ośrodek Edukacyjny „EGO II” 02/05/06/N, 10/05/06/P

Zdjęcie Paweł Wawrzyńczak

Paweł Wawrzyńczak

Uprawnienia spawalnicze wyższego stopnia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w metodach spawanie gazowe, elektryczne, MAG, TIG i MIG, uprawnienia Międzynarodowego Instruktora Spawaczy (IWP) Wykształcenie średnie techniczne (Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie; Zawód: technik mechanik) kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu (nr 692/2010 wydane przez Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego „LABOR-S”) instruktor i wykładowca od 2012 r., Uprawnienia spawalnicze wyższego stopnia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w metodach spawanie gazowe, elektryczne, MAG, TIG i MIG, uprawnienia Międzynarodowego Instruktora Spawaczy (IWP)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Płonka

Katarzyna Płonka

email: biuro@labor-szkolenia.pl

tel: (+48) 33 8234 882

Ciasteczka>