Usługa - Budowa procesów obiegu dokumentacji i decyzji wraz z repozytorium dokumentów dla danych osobowych, z zastosowaniem elektronicznego zarządzania dokumentacją, z zachowaniem zasad RODO.

Logo Advisor Consulting Daniel Budaj

4.9/5 z 935 ocen

Tytuł Budowa procesów obiegu dokumentacji i decyzji wraz z repozytorium dokumentów dla danych osobowych, z zastosowaniem elektronicznego zarządzania dokumentacją, z zachowaniem zasad RODO.

Numer usługi 2021/04/15/12330/1010631

Dostawca usług Advisor Consulting Daniel Budaj

Miejsce usługi Elbląg

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

11 000,00 zł netto za osobę

13 530,00 zł brutto za osobę

110,00 zł netto za osobogodzinę

135,30 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią pracownicy zajmujący się budową elektronicznego obiegu dokumentów i decyzji wraz z repozytorium danych osobowych w firmie.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 01-09-2021
Liczba godzin usługi: 100
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Wymagania zarządcze ogólne

 • Podejście procesowe w systemach zarządzania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wymagania  ustawy o ochronie danych osobowych - RODO
 • Wymagania rozporządzeń w sprawie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej

2.  Przegląd najważniejszych zmian prawnych związanych z pracą zdalną

 • Nowe wymagania w związku ze stanem pandemii

3. Wymogi prawne - ochrona danych osobowych w związku z elektronizacją , w tym RODO:

 • RODO a polska ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 r.; podstawy prawne zbierania i przetwarzania danych osobowych klientów/gości i obowiązki informacyjne.
 • Dane osobowe pracowników, rekrutacja, teczki osobowe, wizerunek.
 • Dane osobowe kontrahentów, członków, prawidłowe przetwarzanie, minimalizacja, zakazy prawne.
 • Monitoring wizyjny - wymogi prawne legalnego stosowania w stosunku do pracowników oraz osób trzecich, monitoring miejsc publicznych.
 • Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych, zabezpieczenie danych gromadzonych w archiwach i kartotekach.
 • Wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych, dopuszczalność i zakres prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych (ODO) w formie elektronicznej.
 • Wymogi prawne dotyczące dostawców usług informatycznych, serwerów, wsparcia online, archiwizacji, niszczenia dokumentacji i innych podmiotów zaangażowanych w proces elektronizacji i prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji - umowy powierzenia, dobór podmiotu przetwarzającego w świetle RODO - obowiązki administratora w zakresie doboru.

4.  Wymagania ogólne Firm, dotyczące stosowania rozwiązania elektronicznego

 • bezstronność i poufność,
 • identyfikacja silnych i słabych stron, szans i ryzyk
 • zdefiniowanie akcji do wdrożenia

5. Wymagania dotyczące ujęcia w konfiguracji zasobów

 • Personel
 • Wyposażenie
 • Kanały komunikacji
 • Dostawcy i Odbiorcy : w procesach, dokumentów, decyzji

6. Wymagania dotyczące procesu, dla wybranych rodzajów dokumentów

 • Przegląd zakresu dokumentu
 • Przegląd zakresu decyzji
 • Określenie wymagań dla archiwizacji w repozytorium
 • Wybór, weryfikacja i walidacja metod
 • Modelowanie procesu testowego dla dokumentu
 • Postępowanie z obiektami w procesie
 • Zapisy techniczne , konfiguracja w systemie
 • Testowanie procesu z zastosowaniem rozwiązania elektronicznego
 • Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami
 • Nadzorowanie danych - zarządzanie informacją

7. Wymagania dotyczące systemu zarządzania dokumentacją

 • Dokumentacja systemu zarządzania
 • Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania
 • Nadzór nad zapisami
 • Działania mające na celu określenie ryzyka i szans
 • Doskonalenie
 • Działania korygujące
 • Audyty wewnętrzne
 • Przeglądy zarządzania
   

8. Digitalizacja dokumentów i wdrożenie elektronicznego zapisu w repozytorium :

 • Kluczowe pojęcia, digitalizacja a cyfryzacja,
 • Założenia i cele wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Identyfikacja potrzeb, stworzenie listy funkcjonalności wdrożenia.
 • Projektowo-procesowe podejście do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Ustalenie priorytetów i kolejność wdrożenia funkcjonalności.
 • Warunki formalne sprawnego przeprowadzenia wdrożenia.
 • Odpowiedni dobór narzędzi.
 • Omówienie popularnych dostępnych narzędzi.

9.  E-Kancelaria, obieg elektroniczny

 • Procedury e-kancelaryjne.
 • Aspekty prawne prowadzenia e-kancelarii - doręczenia, podpisy.
 • Organizacja stanowiska pracy.
 • Obszary ryzyka związane z elektronizacją obiegu.
 • Prezentacja dostępnych narzędzi, rozwiązań.
 • Pytania, dyskusja.

10. Case study.

 • Ćwiczenia praktyczne implementacji rozwiązania dla przypadków użycia
 • Przygotowanie dokumentacji dla wybranego przypadku
 • Pytania, dyskusja
 • Egzamin końcowy

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania zarządcze ogólne Przegląd najważniejszych zmian prawnych związanych z pracą zdalną
Data realizacji zajęć
07-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Wymogi prawne - ochrona danych osobowych w związku z elektronizacją, RODO
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania ogólne Firm, dotyczące stosowania rozwiązania elektronicznego Wymagania dotyczące ujęcia w konfiguracji zasobów
Data realizacji zajęć
21-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania dotyczące procesu, dla wybranych rodzajów dokumentów
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania dotyczące procesu, dla wybranych rodzajów dokumentów, c.d.
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania dotyczące procesu, dla wybranych rodzajów dokumentów, c.d.
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania dotyczące procesu, dla wybranych rodzajów dokumentów, c.d.
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Digitalizacja dokumentów i wdrożenie elektronicznego zapisu w repozytorium
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Digitalizacja dokumentów i wdrożenie elektronicznego zapisu w repozytorium, c.d.
Data realizacji zajęć
16-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Digitalizacja dokumentów i wdrożenie elektronicznego zapisu w repozytorium, c.d.
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
E-Kancelaria, obieg elektroniczny
Data realizacji zajęć
29-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
E-Kancelaria, obieg elektroniczny, c.d.
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Case study, Przygotowanie dokumentacji dla wybranego przypadku
Data realizacji zajęć
14-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
14-12-2021
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez osoby uczestniczące w szkoleniu, w zakresie instalowania, konfigurowania, rozwoju oraz serwisowania i pracy z elektronicznym systemem zarządzania dokumentacją. Uświadomienie personelowi czym powinien kierować się specjalista w swojej pracy na każdym etapie procesu konfiguracji rozwiązania oraz, jakie skutki mają jego działania na innych uczestników procesów, w tym działania w systemie elektronicznym.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia:

 • Umiejętnie definiuje wiedzę na temat wymagań prawnych w procesach dotyczących dokumentacji osobowej
 • Monitoruje różnice zaistniałe po nowelizacji norm i przepisów dotyczących dokumentacji osobowej i odpowiednio charakteryzuje zmiany w procesach obiegu dokumentacji pracowniczej
 • Umiejętnie definiuje wymagania systemu takie jak: dokumentacja, procesy, decyzje, statusy, ryzyka i szanse, koryguje działania
 • Rozróżnia pojęcia digitalizacji i cyfryzacji
 • Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad digitalizacji
 • Potrafi przygotować i usprawnić przebieg procesu digitalizacji
 • Planuje i sukcesywnie przeprowadza proces digitalizacji, identyfikuje potrzeby i założenia wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów oraz ocenia funkcjonalność wdrożenia systemu
 • Rozróżnia i definiuje, najczęściej popełniane błędy w trakcie procesu wdrożenia oraz w trakcie pracy, w oparciu o elektroniczne zarządzanie dokumentacją
 • Umiejętnie dobiera narzędzia systemowe
 • Skutecznie definiuje warunki formalne przeprowadzonego wdrożenia.
 • Stosuje w praktyce elektroniczny obieg dokumentów na przykładzie prowadzenia e- kancelarii
 • Dostosowuje standardy systemowe takie jak: doręczenia, podpisy, organizacja stanowiska pracy
 • Nadzoruje oraz monitoruje zasady prawidłowego przechowywania, przetwarzania i bezpiecznego postępowania z dokumentami elektronicznymi i organizują cały ten proces
 • Wdraża posiadaną wiedzę o wymogach prawnych związanych z RODO i innych, mających kluczowe znaczenie, dla elektronicznego obiegu dokumentacji
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 11 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 13 530,00 zł
Koszt osobogodziny netto 110,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 135,30 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stoczniowa 2A/A10, 10-089 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie mgr Michał Blicharz

mgr Michał Blicharz

Wykładowca.
Prowadzi zajęcia: warsztaty techniczne, szkolenia grupowe jak i konsultacje indywidualne w obszarach stasowania informatycznych systemów w procesach gospodarczych oraz programowania . Prowadzi projekty informatyczne , w zakresie których szkoli personel firm tak, by poprawić sprawność procesów organizacji, a zarazem jakość i satysfakcje z pracy pracowników.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek informatyka, uzyskany tytuł magistra.
Ukończone certyfikowane kursy i szkolenia zarządzania projektami: Agile Project Management Foundation (APMG-International), Agile Project Management Registered Practitioner (APMG-International), PRINCE2 Foundation
Od 14 lat związany z zarządzaniem procesami produkcji, dostawy i wdrażania rozwiązań informatycznych, użytkowaniem systemów IT, w tym kierowanie procesami ze strony dostawcy, wykonawcy usługi.
Od 8 lat związany z zarządzaniem projektami, w tym także szkoleniami dla firm osób w ramach dofinansowania ze środków EU
Członek Stowarzyszenia ICT Amber Klaster Teleinformatyczny w Elblągu.

Zdjęcie mgr Marcin Zakęs

mgr Marcin Zakęs

Wykładowca
Prowadzi zajęcia: warsztaty szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne w obszarach stasowania informatycznych systemów w procesach gospodarczych. Prowadzi projekty informatyczne i teleinformatyczne, w zakresie których szkoli personel firm tak, by poprawić sprawność procesów organizacji, a zarazem jakość i satysfakcje z pracy pracowników.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek administracja publiczna, uzyskany tytuł magistra oraz Studium podyplomowego na UG – Zarządzanie projektami. Ukończone certyfikowane kursy i szkolenia zarządzania projektami: Agile Project Management Foundation (APMG-International), Agile Project Management Registered Practitioner (APMG-International), PRINCE2 Foundation.
Od 16 lat związany z zarządzaniem procesami dostawy i wdrażania rozwiązań informatycznych, użytkowaniem systemów IT, w tym kierowanie procesami ze strony dostawcy, wykonawcy usługi, w tym szkoleniami.
Od 8 lat związany z zarządzaniem projektami, w tym także szkoleniami dla firm osób w ramach dofinansowania ze środków EU. Członek Stowarzyszenia ICT Amber Klaster Teleinformatyczny w Elblągu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Daniel Budaj

Daniel Budaj

email: advisor.consulting@wp.pl

tel: (+48) 512 512 815

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników komórek informatycznych firm.

Warunkiem uczestniczenia w usłudze jest zapisanie się przez pracownika poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na usługę w BUR.

Informacje dodatkowe

Liczba jednostek dydaktycznych szkolenia (45 min): 100

Liczba godzin szkolenia (60 min): 75

Czas szkolenia (z przerwami) w godzinach: 88

Ciasteczka>