Usługa - MS Excel – pobieranie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem Power Query - forma zdalna

Logo NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

4.3/5 z 4785 ocen

Tytuł MS Excel – pobieranie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem Power Query - forma zdalna

Numer usługi 2021/04/15/5395/1010623

Dostawca usług NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 120,00 zł netto za osobę

1 120,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:
 • Pracownicy biurowi wykorzystujący w pracy MS Excel na poziomie zaawansowanym.
 • Osoby, które chcą rozwinąć swoje umiejetności z zakresu Power Query. 
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 23-04-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wstęp - przypomnienie podstawowych pojęć i narzędzi:

 • Budowa skoroszytu i arkusza
 • Struktury przechowywania danych
 • Formatowanie danych

Formuły:

 • Stosowanie względnych, bezwzględnych i mieszanych adresów komórek
 • Formuły Tablicowe

Nazwane zakresy:

 • Tworzenie nazwanych zakresów i komórek
 • Modyfikacja nazwanych zakresów
 • Użycie nazwanych zakresów w formułach
 • Tworzenie i wykorzystanie dynamicznych zakresów

Sprawdzanie poprawności danych:

 • Reguły poprawności danych
 • Niestandardowe reguły sprawdzania poprawności
 • Powiązana lista rozwijana
 • Obiekt tabelaryczny

Filtr zaawansowany:

 • Filtrowanie w oparciu o kryteria
 • Filtrowanie w oparciu o formuły

Funkcje:

 • Funkcje JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ POZIOMO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, JEŻELI.BŁĄD
 • Funkcje tekstowe – LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ

Formatowanie warunkowe:

 • Tworzenie kryteriów przy pomocy formuł
 • Zarządzanie i modyfikacja reguł

Analiza warunkowa:

 • Tworzenie scenariuszy - kalkulacje wielowariantowe
 • Szukanie wyniku
 • Tabela danych

Makropolecenia:

 • Czym są makra
 • Zabezpieczenia makr
 • Rejestrator makr

Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego:

 • Tworzenie tabeli przestawnej
 • Modyfikacja tabeli przestawnej
 • Filtrowanie i sortowanie w tabeli przestawnej
 • Grupowanie w tabeli przestawnej
 • Opcje tabeli przestawnej
 • Wykres przestawny
 • Fragmentatory

Praca z danymi przy pomocy elementów Power Query:

 • Pobieranie danych w różnych formatach i układach
 • Oczyszczanie i przekształcanie danych
 • Tworzenie raportów na podstawie wielu źródeł
 • Grupowanie i agregacja
 • Tworzenie relacji
 • Wykorzystanie zapytań w raporcie tabeli przestawnej

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1
Data realizacji zajęć
27-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
28-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest ułatwienie pracy w aplikacji MS Excel, w szczególności w zakresie pobierania i przetwarzania danych z wykorzystaniem Power Query.

Efekty uczenia się

Uczestnik zdobędzie umiejętność:

 • tworzenia formuł
 • sprawdzania poprawności danych
 • stosowania filtrów zaawansowanych
 • formatowania warunkowego
 • analizy warunkowej
 • tworzenia makropoleceń
 • tworzenia tabeli przestawnej i wykresu przestawnego
 • pracy z danymi przy pomocy elementów Power Query.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 120,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 120,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, woj. łódzkie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marta Kulesza

Marta Kulesza

Prowadzenie szkoleń z pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams).

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Wiktorko

Monika Wiktorko

email: mwiktorko@ntg.pl

tel: (+48) 505 096 602

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Do poprawnego udziału w usłudze uczestnik powinien posiadać komputer z kamerą, mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Przed rozpoczęciem uczestnik otrzymuje link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu, który jest aktywny podczas trwania szkolenia. 


Usługa będzie realizowana z wykorzystaniem różnych form przekazu(ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu), które będą się odbywały podczas trwania szkolenia a ich czas może być uzależniony od wielkości grupy czy potrzeb uczestników.

Ciasteczka>