Usługa - Power BI Desktop - forma zdalna

Logo NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

4.3/5 z 4785 ocen

Tytuł Power BI Desktop - forma zdalna

Numer usługi 2021/04/15/5395/1010490

Dostawca usług NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 120,00 zł netto za osobę

1 120,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dedykowane osobom mającym doświadczenie w używaniu arkusza MS Excel, chcących rozszerzyć swoje kompetencje o wykonywanie operacji polegających na pobieraniu danych z różnych źródeł, przekształcaniu ich i wykonywaniu raportów w postaci „dashboardów”.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 18-06-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Zasady prawidłowej organizacji informacji przechowywanych w arkuszu kalkulacyjnym.

2. Czym jest model danych, praca z modelem danych.

3. Importowanie danych z różnych źródeł.

4. Przekształcanie danych:

 • Operacje na wierszach i kolumnach
 • Operacja na tekstach
 • Operacje na tabelach
 • Pivot i Unpivot
 • Dodawanie kolumn
 • Operacje logiczne
 • Operacje na liczbach i datach

5. Tworzenie i ponawianie zapytań:

 • Scalanie zapytań – sprzężenia
 • Dołączanie zapytań

6. Tworzenia dodatkowych obliczeń za pomocą języka DAX:

 • Tworzenie miar obliczeniowych
 • Tworzenie kolumn obliczeniowych
 • Tworzenie dodatkowych tabel
 • Tworzenie relacji pomiędzy tabelami

7. Tworzenie dashboardów menażerskich:

 • Prezentowanie danych zmieniających się w czasie
 • Prezentowanie danych na mapach
 • Analiza i wizualizacja zależności i wpływu czynników składowych
 • Tworzenie raportów przy użyciu języka naturalnego

8. Publikowanie raportu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik pozna sposoby akwizycji danych w różnych formatach, pozna paletę możliwości wykonywania modyfikacji i łączenia danych, wykonywania na nich dowolnych obliczeń, a także szerokie możliwości ich wizualizacji, tworzenia połączonych zespołów wykresów i tabel celem śledzenia zależności i wyciągania wniosków w szeroko pojętej analizie biznesowej.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy będą posiadali zaawansowane narzędzia w MS Excel  w szczególności pobierania danych z różnych źródeł, przekształcaniu ich i wykonywaniu raportów w postaci „dashboardów”.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 120,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 120,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, woj. łódzkie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Strożek

Robert Strożek

Trener / Wykładowca
- szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych
- pakiet MS Office - MS Word, MS Excel, Power BI, MS PowerPoint
- obsługa komputera, internetu, poczty elektronicznej
- bezpieczeństwo w sieci
- coaching

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Wiktorko

Monika Wiktorko

email: mwiktorko@ntg.pl

tel: (+48) 505 096 602

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Do poprawnego udziału w usłudze uczestnik powinien posiadać komputer z kamerą, mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Przed rozpoczęciem uczestnik otrzymuje link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu, który jest aktywny podczas trwania szkolenia. 


Usługa będzie realizowana z wykorzystaniem różnych form przekazu(ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu), które będą się odbywały podczas trwania szkolenia a ich czas może być uzależniony od wielkości grupy czy potrzeb uczestników.

Ciasteczka>