Usługa - Szkolenie - Microsoft Excel w praktyce

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 258 ocen

Tytuł Szkolenie - Microsoft Excel w praktyce

Numer usługi 2021/04/15/7712/1009704

Dostawca usług Politechnika Białostocka

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 600,00 zł netto za osobę

1 600,00 zł brutto za osobę

106,67 zł netto za osobogodzinę

106,67 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs dedykowany jest wszystkim osobom, które chcą nauczyć się, bądź poprawić umiejętności pracy z programem MS Excel.

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 24-09-2021
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Uczelni
Zakres uprawnień: KURSY I SZKOLENIA

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi

 1. Wprowadzenie do Microsoft Excel
  1. Omówienie programu Microsoft Excel
  2. Poruszanie się po arkuszu
  3. Dane
  4. Wprowadzanie formuł
  5. Kopiowanie
  6. Drukowanie
 2. Funkcja jeżeli
  1. Funkcja jeżeli
  2. Funkcja licz jeżeli
  3. Funkcja suma jeżeli
  4. Przykłady użycia funkcji LICZ.JEŻELI I SUMA.JEŻELI
 3. Funkcje wyszukaj
  1. WYSZUKAJ.PIONOWO
 4. Funkcja indeks
  1. Indeks
  2. Podaj pozycję
  3. Indeks i Podaj Pozycję
 5. Funkcje Warunki
  1. Funkcja Oraz
  2. Funkcja Lub
  3. Funkcja Warunki
 6. Wykresy
  1. Podstawowe informacje
  2. Wykresy kolumnowe
  3. Wykres liniowy
  4. Wykres kołowy
  5. Wykres punktowy
  6. Wykres kombi
  7. Pytania kontrolne
 7. Tabele przestawne
  1. Tabela przestawna
  2. Tworzenie tabeli przestawnej
  3. Przykład tabeli
 8. Wybrane kontrolki formularza
  1. Pole kombi
  2. Pole wyboru
  3. Pole listy
 9. Używanie kilku funkcji
  1. Wzory
  2. Naliczanie prowizji
 10. Lista obecności pracowników - przykłady
 11. Wyniki sprzedaży - przykłady
 12. Budżet domowy - przykłady

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień I
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień II
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień III
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Użytkownik nabędzie następujące umiejętności:

• poprawne wprowadzanie danych i praca z wieloma arkuszami,
• praca z dużymi listami (filtrowanie, sortowanie, analiza, wykorzystanie tabel przestawnych),
• wprowadzanie poprawnych formuł,
• graficzne przedstawienie danych,
• analizowania danych przy pomocy praktycznych funkcji, formuł i tabel przestawnych,
• wykorzystanie logiki warunkowej w funkcjach,
• tworzenie raportów.

Cel edukacyjny

Użytkownik nabywa umiejętności, pozwalające na stosowanie poznanych rozwiązań oraz narzędzi w praktyce. Zostanie wprowadzony w podstawowe działanie i funkcje środowiska Excel, co pozwoli na stosowanie podstawowych funkcji oprogramowania Excel. Nauczy się także tworzenie raportów, analizy dużych zbiorów danych oraz ich przedstawienie w sposób graficzny.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie umiał:

 • poprawnie wprowadzać dane i pracować z wieloma arkuszami,
 • pracować z dużymi listami (filtrowanie, sortowanie, analiza, wykorzystanie tabel przestawnych)
 • wprowadzać poprawnie formuły,
 • graficznie przedstawić dane,
 • analizować dane przy pomocy praktycznych funkcji, formuł i tabel przestawnych,
 • wykorzystywać logikę warunkową w funkcjach,
 • tworzyć raporty.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 106,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 106,67 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wiejska 45A/WIZ, 15-351 Białystok, woj. podlaskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Patryk Zwierzyński

Patryk Zwierzyński

Wykładowca Politechniki Białostockiej i współwłaściciel firmy konsultingowej. W swojej pracy naukowej i zawodowej wykorzystuje Excel na co dzień przy pracy nad optymalizacją procesów produkcyjnych i analizie dużych zbiorów danych. Przeprowadzanie szkoleń z kluczowych wskaźników produktywności, podejścia procesowego w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu Excela. Współautor kursu Excel w praktyce przygotowanego na potrzeby platformy Navoica. W pracy dydaktycznej ukazuje możliwości zastosowania pakietu MS Excel przy podejmowaniu decyzji w optymalizacji systemów transportowych.

Zdjęcie mgr inż. Cezary Winkowski

mgr inż. Cezary Winkowski

Przeprowadzanie szkoleń w ramach projektu „2WORK¬ kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy”. Kurs przygotowywała studentów do certyfikowanego egzaminu z programu Excel MOS 77-420 organizowanego przez Microsoft Office Specjalists (Program Certyfikacyjny dla pracowników biurowych na całym świecie). – 5 edycji

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Cezary Winkowski

Cezary Winkowski

email: c.winkowski@pb.edu.pl

tel: (+48) 731 947 078

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Do poprawnego udziału w usłudze uczestnik powinien posiadać komputer z kamerą, mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Przed rozpoczęciem uczestnik otrzymuje link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu, który jest aktywny podczas trwania szkolenia. 

Informacje dodatkowe

Usługa będzie realizowana z wykorzystaniem różnych form przekazu (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu), które będą się odbywały podczas trwania szkolenia, a ich czas może być uzależniony od wielkości grupy czy potrzeb uczestników.

Ciasteczka>