Usługa - Obsługa biura "Kierunek Kariera Zawodowa" - forma zdalna

Logo MICHAŁ KOCIOŁEK EDUADVANCE

4.7/5 z 446 ocen

Tytuł Obsługa biura "Kierunek Kariera Zawodowa" - forma zdalna

Numer usługi 2021/04/14/40304/1009570

Dostawca usług MICHAŁ KOCIOŁEK EDUADVANCE

Miejsce usługi Górna Wieś

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 040,00 zł netto za osobę

5 040,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 24 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Grupą docelową są osoby chcące uzyskać wiedzę w dziedzinie obsługi biura. Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 23
Data zakończenia rekrutacji: 19-04-2021
Liczba godzin usługi: 84
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Rola i charakterystyka
pracy biurowej
1.1. Charakterystyka pracy biurowej
1.2. Pozyskanie i przetwarzanie informacji jako główny cel pracy
biurowej
1.3. Pomieszczenia biurowe i ich wyposażenie
1.4. Obsługa komputera i urządzeń wspomagających
(peryferyjne)
1.4.1. Uruchamianie peryferyjnych urządzeń
komputerowych
1.4.2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych (np.
drukowanie, kopiowanie, skanowanie, laminowanie)
1.4.3. Łączenie urządzeń peryferyjnych z komputerem
1.4.4. Synchronizacja danych na urządzeniach
peryferyjnychz komputerem
1.4.5. Programowanie ustawień urządzeń peryferyjnych
1.5. Urządzenia mobilne i ich wykorzystanie
1.5.1. Uruchamianie urządzeń mobilnych i peryferyjnych
1.5.2. Użytkowanie urządzeń mobilnych
1.5.3. Łączenie urządzeń mobilnych i peryferyjnych
1.5.4. Synchronizacja danych na urządzeniach mobilnych
1.5.5. Wykorzystywanie ustawień standardowych
1.5.6. Programowanie ustawień urządzeń mobilnych
1.6. Nośniki danych tradycyjne oraz sieciowe (serwer, chmura
Google, chmura Microsoft Office)
1.7. Środki łączności w pracy biurowej
1.8. Urządzenia zabezpieczające dokumentację biurową
1.9. Pozostałe urządzenia biurowe
2. Przepisy bezpieczeństwa i
higieny pracy (BHP)
2.1. Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
2.2. BHP podczas obsługi stanowiska biurowego
2.3. Ochrona w razie zagrożenia zdrowia i mienia
2.3.1. Urządzenia przeciwpożarowe
2.3.2. Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne
2.3.3. Urządzenia przeciwwłamaniowe
2.4. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
2.5. Postępowanie z codziennymi odpadami i zużytym sprzętem
biurowym
2.6. Zasady bezpieczeństwa informacji podczas pracy na
komputerze i w sieci Internet
2.6.1. Zabezpieczenia antywirusowe
2.6.2. Bezpieczne przechowywanie danych i haseł
2.6.3. Praca w chmurze
2.6.4. Zabezpieczenia danych i wizerunku biura w mediach
społecznościowych
2.6.5.Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami peryferyjnymi
3. Wizerunek 
3.1. Tworzenie i przestrzeganie standardów wizerunkowych
firmy
3.2. Prowadzenie wizerunku i dialogu firmy na portalach
społecznościowych
3.3. Tworzenie prezentacji firmowych przy pomocy darmowego
bądź płatnego oprogramowania
Pozyskanie graficznych materiałów reklamowych
3.4. Wytwarzanie materiałów reklamowych takich jak
wizytówka, papier firmowy, plakat, ulotka przy pomocy
specjalistycznego oprogramowania
4. Wyszukiwanie informacji
4.1. Popularne wyszukiwarki internetowe i ich różnice
4.2. Wyszukiwanie tekstów z konkretnymi frazami
4.3. Wyszukiwanie fraz w adresie URL
4.4. Zastosowanie cudzysłowu podczas wyszukiwania
4.5. Wyszukiwanie frazy z określonej domeny
4.6. Wyszukiwanie typów plików za pomocą wyszukiwarki
internetowej (docx, xlsx, pptx, pdf itp.)
4.7. Wyszukiwanie za pomocą obrazu
4.8. Tłumaczenia językowe online
5. Korespondencja
5.1. Zasady redagowania pism
5.2. Rodzaje pism i ich charakterystyka
5.3. Pismo zaadresowane i jego części składowe
5.4. Pismo sprawozdawcze
5.5. Pismo grzecznościowe
5.6. Pismo w sprawach administracyjnych
5.7. Poczta elektroniczna
5.7.1. Zasady redagowania wiadomości e-mail
5.7.2. Zasady wymiany dokumentacji w wiadomościach email
5.7.3. Autoresponder w skrzynce pocztowej
5.8. Kalendarz online jako forma prowadzenia korespondencji
informacyjnej
6. Redagowanie
dokumentów tekstowych
6.1. Podstawowe czynności
6.1.1. Tworzenie nowych dokumentów, edycja,
zapisywanie, ochrona
6.1.2. Tworzenie dokumentów z szablonów, tworzenie
szablonów
6.2. Spersonalizowane środowiska pracy
6.2.1. Tworzenie i modyfikacja pasków narzędziowych,
przycisków oraz menu
6.2.2. Konfiguracja widoku okna aplikacji.
6.3. Praca z tekstem
6.3.1. Formatowanie, wykorzystywanie numeracji i
punktacji, style,
6.3.2. Formatowanie stron i sekcji, podział strony
6.3.3. Tworzenie i edycja tabel
6.3.4. Sprawdzanie poprawności ortograficznej i
gramatycznej, słowniki użytkownika, tezaurus,
automatyzacja wpisów
6.4. Wstawianie obiektów i elementów specjalnych
6.4.1. Elementy specjalne
6.4.2. Autokorekta i autouzupełnianie
6.4.3. Wstawianie grafiki, pól tekstowych i diagramów oraz
wykresów
6.5. Praca nad rozbudowanym tekstem
6.5.1. Budowanie konspektu
6.5.2. Tworzeni automatycznych spisów treści, ilustracji i
tabel.
6.6. Korespondencja seryjna
6.6.1. Tworzenie bazy danych do korespondencji
6.6.2. Adresowanie kopert i pism
6.6.3. Tworzenie arkuszy z etykietami
6.7. Praca w grupie
6.7.1. Tworzenie różnych wersji dokumentu
6.7.2. Śledzenie zmian i udostępnianie dokumentu
6.7.3. Tworzenie formularzy
6.7.4. Zapisywanie dokumentów w chmurze i ich
udostępnianie
6.8. Przygotowanie do druku
6.8.1. Drukowanie dokumentów, podgląd wydruku,
6.8.2. Wstawianie nagłówka i stopki
6.8.3. Właściwości drukarek
6.9. Tworzenie formularzy
6.10. Folder reklamowy
7. Arkusz kalkulacyjny 
7.1. Podstawowe informacje o programie
7.1.1. Typy danych i ich wprowadzanie
7.1.2. Wyszukiwanie wartości w arkuszu kalkulacyjnym
7.1.3. Nazywanie zakresu komórek i ich edycja
7.1.4. Modyfikowanie nazwanych zakresów
7.1.5. Tworzenie własnych formatów liczbowych
7.1.6. Wybór gotowych szablonów
7.2. Formuły i funkcje
7.2.1. Arytmetyczne działania na komórkach(formuły)
7.2.2. Edytowanie formuł
7.2.3. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
7.2.4. Wstawianie funkcji
7.2.4.1. Funkcje matematyczne
7.2.4.2. Funkcje daty i czasu
7.2.4.3. Funkcje tekstowe
7.2.4.4. Funkcje logiczne
7.2.5. Zagnieżdżanie funkcji
7.2.6. Śledzenie zależności pomiędzy komórkami
7.3. Porządkowanie danych w arkuszu
7.3.1. Tworzenie serii danych
7.3.2. Tworzenie niestandardowych serii danych
7.3.3. Konsolidowanie danych
7.3.4. Tworzenie konspektów
7.4. Przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym
7.4.1. Stosowanie formatowania warunkowego
7.4.2. Podsumowywanie danych przy użyciu sum
częściowych
7.4.3. Filtrowanie
7.4.4. Tworzenie niestandardowego filtru
7.4.5. Tworzenie filtru zaawansowanego
7.4.6. Tworzenie scenariuszy
7.4.7. Sprawdzanie poprawności danych
7.5. Przetwarzanie informacji pochodzących z zewnętrznych
źródeł danych
7.5.1. Łączenie danych pochodzących z innych programów
Windows
7.5.2. Importowanie pliku tekstowego i jego podział ze
względu na separatory danych
7.5.3. Podział kolumny danych na wiele kolumn
7.5.4. Importowanie tabeli bazy danych
7.5.5. Zapisywanie i udostępnianie arkusza w chmurze
7.6. Sporządzanie wykresów danych
7.6.1. Utworzenie wykresu
7.6.2. Zmiana typu wykresu na inny
7.6.3. Tworzenie niestandardowych typów wykresów
7.7. Korzystanie z raportów tabel przestawnych
7.7.1. Podstawowe informacje o tabelach przestawnych
7.7.2. Przegląd pól raportu tabeli przestawnej
7.7.3. Tworzenie raportu tabeli przestawnej z listy danych
7.7.4. Zmiana układu tabeli przestawnej
7.7.5. Filtrowanie pola
7.7.6. Zmiana typu obliczeń pola danych
7.7.7. Grupowanie elementów danych tabeli przestawnej
7.8. Ochrona dokumentu za pomocą hasła użytkownika

PreTest oraz PostTest sprawdzające wiedzę uczestnika realizowane są w formie zdalnej przy wykorzystaniu usługi Google Forms. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rola i charakterystyka pracy biurowej
Data realizacji zajęć
19-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Rola i charakterystyka pracy biurowej
Data realizacji zajęć
20-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
Data realizacji zajęć
26-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wizerunek 
Data realizacji zajęć
27-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wizerunek 
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wizerunek
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyszukiwanie informacji
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyszukiwanie informacji
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Korespondencja
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Korespondencja
Data realizacji zajęć
25-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Korespondencja
Data realizacji zajęć
31-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Korespondencja
Data realizacji zajęć
01-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Korespondencja
Data realizacji zajęć
07-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Korespondencja
Data realizacji zajęć
08-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Redagowanie dokumentów tekstowych
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Redagowanie dokumentów tekstowych
Data realizacji zajęć
15-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Redagowanie dokumentów tekstowych
Data realizacji zajęć
21-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Arkusz kalkulacyjny
Data realizacji zajęć
22-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Arkusz kalkulacyjny
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Arkusz kalkulacyjny
Data realizacji zajęć
29-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
03:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora, prowadzenia dokumentacji biurowej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kulturę zawodu, zagadnienia prawne, obsługę komputera i urządzeń biurowych.

Efekty uczenia się

 Osoba po ukończeniu kursu POTRAFI:

  • Organizować pracę w biurze.
  • Przestrzegać zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Radzić sobie ze stresem, negocjować, optymalizować koszty itd.
  • Wykorzystać znajomość języka obcego w pracy biurowej.
  • Prowadzić korespondencję biurową.
  • Redagować dokumenty tekstowe oraz korzystać z arkusza kalkulacyjnego.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych: PI M16 Obsługa biura

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Fundacja ECCC
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Fundacja ECCC
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 040,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 040,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł
w tym koszt walidacji netto 250,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 250,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 250,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 250,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rajska 2, 32-091 Górna Wieś, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Kociołek

Rafał Kociołek

Wyższe wykształcenie w kierunkach Budowy Maszyn oraz Zarządzania Produkcją. Doświadczenie zawodowe jako menager do spraw zarządzania i rozwoju produktu. Doświadczenie jako trener zakresie aplikacji mobilnych.

Zdjęcie Michał Kociołek

Michał Kociołek

Specjalista ds. zarządzania informacją oraz prawidłowego funkcjonowania organizacji
Specjalista ds. organizacji pracy na urządzeniach mobilnych z systemem android

Zdjęcie Aleksandra Król

Aleksandra Król

Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń stacjonarnych oraz zdalnych w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych. Posiadanie uprawnień pedagogicznych oraz praktyka w pracy z osobami z wszelkich grup docelowych.
Znajomość nowoczesnych technologii informacyjnych, systemów Windows i macOS.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Kociołek

Michał Kociołek

email: biuro.eduadvance@gmail.com

tel: (+48) 668 394 194

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług
z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych  w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”.
Uczestnik po ukończeniu szkolenia przystępuje do egzaminu PI M16 Obsługa biura w ramach Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych

Do uczestnictwa w formie zdalnej niezbędny jest komputer z systemem operacyjnym Windows lub macOS oraz połączenie sieciowe o szybkości przynajmniej 500 kb/s
Zajęcia w trybie online odbywają się za pośrednictwem platwormy Microsoft Teams. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do zajęć.
W ramach udziału w usłudze uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe:
- laptop
- prezentacje, konspekty oraz zestway zadań 
- materiały e-lerningowe 

Ciasteczka>