Usługa - Program szkoleniowo-coachingowy: Innowacyjna sprzedaż wg metodologii Sandler Training

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2778 ocen

Tytuł Program szkoleniowo-coachingowy: Innowacyjna sprzedaż wg metodologii Sandler Training

Numer usługi 2021/04/14/6982/1009425

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Miejsce usługi Namysłów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

8 500,00 zł netto za osobę

8 500,00 zł brutto za osobę

151,79 zł netto za osobogodzinę

151,79 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Program jest dedykowany Menadżerom sprzedaży, Handlowcom  i Pracownikom działu sprzedaży i serwisu, działających w sprzedaży produktów i usług  w szczególności gdzie proces obsługi ma charakter długofalowy i wieloetapowy  (zarówno w formule B2B jak i B2C)

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 02-09-2021
Liczba godzin usługi: 56
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Wprowadzenie do modelu Sandler Selling System;Budowanie Innowacyjnej Relacji z Prospectem - analizamodelu i raportu Extended DISC. 
 2. Budowanie Innowacyjnej Relacji z Prospectem c.d. (TechnikiPozycjometru, Taktyka Odwracania).
 3. Strategia Negatywnego Odwracania, zarządzanie procesemsprzedaży (Kontraktowanie i Zabezpieczanie działań).
 4. Kwalifikacja Prospecta - Budowanie motywacji do zakupu(Lejek Bólu), Ćwiczenia wdrożeniowe (symulacje biznesowe).
 5. Kwalifikacja Prospecta - badanie gotowości klienta dozakupu (Budżet), Rozmowa o decyzji zakupowej (Decyzja).
 6. Prezentacja Rozwiązania i Zabezpieczanie sprzedaży. Sztukaprezentacji na podstawie książki: „Błąd Power Pointa”.
 7. Rozmowa telefoniczna. Sztuka przechodzenia bramkarza, 30- sek. Reklama, Negocjacje – zagrywki klientów i trikinegocjacyjne.
 8. Warsztaty treningowe, case study oparte o cały processprzedaży Sandlera.

Ponadto w ramach kursu proadzone są:

 • Badanie kwestionariuszem Extended DISC, który pozwala na przygotowanie indywidualnego planu pracy nad efektywnością osobistego stylu komunikowania się z klientami.
 • Samodzielna, indywidualna praca między zajęciami nakierowana na wdrożenie prowadzonych w trakcie sesji technik i elementów sprzedaży. W trosce o jakość wdrożenia uczestnicy otrzymają każdorazowo po sesji specjalne zadanie wdrożeniowe, które będzie monitorowane przez trenera prowadzącego.
 • Indywidualne lekcje przez telefon z trenerem pomiędzy sesjami dotyczące poziomu wdrażania poszczególnych umiejętności i pierwszych doświadczeń uczestników ze stosowania „nowej” wiedzy.
 • Podręcznik na licencji Sandler Training, zawierający pełny materiał merytoryczny poruszany w trakcie zajęć oraz specjalnie opracowane materiały wspierające program (m.in. usprawniające indywidualną pracę wdrożeniową).
 • Dostęp do aplikacji mobilnej IMPROVER, pełniącej funkcję "wirtualnego trenera”, który poprzez misje i quizy wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje wykorzystanie nowych umiejętności, a jednocześnie nagradza sukcesy i piętnuje zaniechania.

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 56 godz.).


Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
 • Usługa jest monitorowana.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do modelu Sandler Selling System. Budowanie Innowacyjnej Relacji z Prospectem - analiza modelu i raportu Extended DISC. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
07-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do modelu Sandler Selling System. Budowanie Innowacyjnej Relacji z Prospectem - analiza modelu i raportu Extended DISC - c.d. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
08-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie Innowacyjnej Relacji z Prospectem c.d. (TechnikiPozycjometru, Taktyka Odwracania). Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
22-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie Innowacyjnej Relacji z Prospectem c.d. (TechnikiPozycjometru, Taktyka Odwracania) - c.d. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
23-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategia Negatywnego Odwracania, zarządzanie procesemsprzedaży (Kontraktowanie i Zabezpieczanie działań). Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategia Negatywnego Odwracania, zarządzanie procesemsprzedaży (Kontraktowanie i Zabezpieczanie działań) - c.d. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja Prospecta - Budowanie motywacji do zakupu(Lejek Bólu), Ćwiczenia wdrożeniowe (symulacje biznesowe). Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja Prospecta - Budowanie motywacji do zakupu(Lejek Bólu), Ćwiczenia wdrożeniowe (symulacje biznesowe) c.d. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja Prospecta - badanie gotowości klienta dozakupu (Budżet), Rozmowa o decyzji zakupowej (Decyzja). Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja Prospecta - badanie gotowości klienta dozakupu (Budżet), Rozmowa o decyzji zakupowej (Decyzja) - c.d. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja Rozwiązania i Zabezpieczanie sprzedaży. Sztuka prezentacji na podstawie książki: „Błąd Power Pointa”. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja Rozwiązania i Zabezpieczanie sprzedaży. Sztuka prezentacji na podstawie książki: „Błąd Power Pointa” - c.d. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Rozmowa telefoniczna. Sztuka przechodzenia bramkarza, 30- sek. Reklama, Negocjacje – zagrywki klientów i trikinegocjacyjne.. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Rozmowa telefoniczna. Sztuka przechodzenia bramkarza, 30- sek. Reklama, Negocjacje – zagrywki klientów i trikinegocjacyjne - c.d. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
01-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty treningowe, case study oparte o cały proces sprzedaży Sandlera.. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
15-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty treningowe, case study oparte o cały proces sprzedaży Sandlera - c.d. Forma zajęć: zdalna - ćwiczenia, chat, współdzielenie ekranu
Data realizacji zajęć
16-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Program szkoleniowo-coachingowy przygotowuje do realizacji zadań sprzedażowych kierując uwagę uczestników na wyzwania zakupowe klienta, jego gry psychologiczne i stosowanie niestandardowych mechanizmów wywierania wpływu, zgodnie z metodyką SANDLER SELLING SYSTEM® (whttps://www.sandler.com/).

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu posiada kompetencje zarządzania trudnymi sytuacjami w procesach sprzedażowych:

 • uzasadnia, skutecznie buduje i rozwija relacje z klientami
 • efektywnie diagnozuje potrzeby klienta
 • radzi sobie z obiekcjami i rozwiewa wątpliwości
 • właściwie identyfikuje klientów i "zamyka" sprzedaż
 • kontroluje i napędza proces sprzedaży
 • przejawia kompetencje społeczne w zakresie pracy z klientem z uwzględnieniem wiedzy związanej z negocjacjami oraz technikami sprzedaży

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia (potwierdzający nabycie kompetencji).

Walidacja kompetencji: na podstawie pre- i post- testów.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 151,79 zł
Koszt osobogodziny brutto 151,79 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Reja 2, 46-100 Namysłów, woj. opolskie

Szkolenie realizowane w formie zdalnej.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Rorbach

Michał Rorbach

Przedsiębiorca, szef sprzedaży, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, konsultant Sandler Training Polska.
Przygodę z branżą nieruchomości rozpoczął w 2012 roku w największej w Polsce firmie pośredniczącej w ich obrocie. Przeszedł w niej przez kolejne szczeble kariery, by kilka lat później zbudować od podstaw własne biuro nieruchomości we Wrocławiu. Dzisiaj zatrudnia w nim ponad 20 osób.
Aktywny zawodowo handlowiec – uzależniony od endorfin powstających w wyniku entuzjazmu klientów po zakupie wymarzonego „M”, zna problemy związane ze sprzedażą od podszewki. Hołduje powiedzeniu „albo masz wyniki, albo masz wymówki”. Jego zdaniem wyznacznikiem dobrego lidera jest niska rotacja w zespole.
Członek Międzynarodowej Mensy oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prywatnie – pasjonat dobrego jedzenia i sportu, a szczególnie sportów siłowych, spinningu, kajakarstwa i szachów.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Podstawia: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej lub w wersji elektronicznej (PDF).

Ciasteczka>