Usługa - Szkolenie Kanban Management Professional I - forma zdalna w czasie rzeczywistym

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2932 ocen

Tytuł Szkolenie Kanban Management Professional I - forma zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2021/04/12/6982/1005709

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

218,75 zł netto za osobogodzinę

218,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kanban Management Professional I (KMP I; inaczej Kanban System Design) to szkolenie pozwalające zrozumieć i ulepszać orientację usługową zespołu przez co staje się napędem zmian w rękach formalnych i nieformalnych liderów, Project Managerów, Scrum Masterów, Agile Coachów.

Szkolenie ukierunkowane na pracowników sektora IT.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 15-10-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny usługi:

 1. Wizualizacja rożnych typów pracy oraz usług
 2. Praktyczna nauka projektowania tablic i elementów pracy w systemie Kanban
 3. Metody radzenia sobie z wielozadaniowością i zakłóceniami w pracy
 4. Zrozumienie korzyści płynących z użycia systemów ciągnionych (pull)
 5. Zrozumienie potrzeb wprowadzenia klas usług i płynące z nich korzyści
 6. Umiejętność wprowadzenie i wykorzystania metryk Kanban
 7. Praktyczna wiedza jak zapewnić ciągły przepływ Pracy i wartości (flow)
 8. Kanban jako dopełnienia istniejących metod pracy (np. Scrum, SAFe)
 9. Ewolucyjna droga w kierunku ulepszania organizacji
 10. Budowa systemu Kanban odzwierciedlającego obecny proces w Twojej organizacji

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wizualizacja typów pracy; Praktyczna nauka projektowania tablic w systemie Kanban; Metody radzenia sobie z wielozadaniowością. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdziel. ekranu.
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zrozumienie korzyści płynących z użycia systemów ciągnionych; Zrozumienie potrzeb wprowadzenia klas usług i korzyści. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie i wykorzystania metryk Kanban; Jak zapewnić ciągły przepływ Pracy; Kanban jako dopełnienie metod pracy. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ewolucyjna droga w kierunku ulepszania organizacji; Budowa systemu Kanban. Zajęcia zdalne: ćwiczenia, praca w grupach, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia Kanban Management Professional II jest zwiększenie kompetencji do wprowadzenia ewolucyjnej zmiany oraz wejścia na wyższy poziom dojrzałości kanbanowej całej organizacji. Uczestnik będzie przygotowany do charakteryzowania i wizualizacji rożnych typów pracy oraz usług, stosowania w praktyce projektowania tablic i elementów pracy w systemie Kanban, radzenia sobie z wielozadaniowością i zakłóceniami w pracy, wykorzystywania metryki Kanban, zapewnienia ciągłego przepływu pracy.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu posiada kompetencje projektowania tablic, zapewniania ciągłęgo przepływu i metod usprawniania pracy organizacji:

 • charakteryzuje i wizualizuje rożne typy pracy oraz usług
 • stosuje w praktyce projektowanie tablic i elementów pracy w systemi Kanban
 • uzasadnia i stosuje metody radzenia sobie z wielozadaniowością i zakłóceniami w pracy
 • charakteryzuje i uzasadnia korzyści płynących z użycia systemów ciągnionych (pull)
 • uzasadnia i rozróżnia potrzeby wprowadzenia klas usług i płynące z nich korzyści
 • wykorzystuje metryki Kanban
 • stosuje metody zapewnienia ciągłego przepływu pracy i wartości (flow)
 • uzasadnia Kanbana jako dopełnienia istniejących metod pracy (np. Scrum, SAFe)
 • wprowadza w organizacji ewolucyjną drogę w kierunku ulepszania organizacji
 • buduje system Kanban odzwierciedlający obecny proces w organizacji

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia (potwierdzający nabycie kompetencji).


Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP).

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Walidacja kompetencji: na podstawie pre- i post- testów.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 218,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 218,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jakub Drzazga

Jakub Drzazga

Trener Kanban University i Scrum.org oraz konsultant w projektach IT. Ponad ośmioletnie doświadczenie jako Agile Project Manager i Agile Trainer, głównie w branży IT (2009–2011 Nokia Simens Networks; 2011 – 2014 Nomtek; 2014 – 2015 Objectivity Bespoke Software Specialists; 2014 – Agile Coaching Jakub Drzazga). Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał jako developer. Absolwent: 1) Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka i zarządzanie, 2) Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Project Management, 3) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Coaching. Posiada certyfikaty międzynarodowe: A. Scrum.org: „Professional Scrum Trainer”, „PSM III”, „PSM II”, „PSM I", „PSK I”, „PSPO I”, "PSPO II", "PSPO III", "PAL I", "PSU I", "SPS", "PSD I". B. Lean Kanban University: Accredited Kanban Trainer, Kanban Management Professional, Team Kanban Practitioner. C. Pozostałe: „Sun Certified Java Programmer”, „Sun Certified Java Developer”, „Mediator Rodzinny”. Staź trenerski: 8 lat. Od wielu lat pomaga organizacjom począwszy od startup’ów na korporacjach kończąc rozwiązywać najróżniejsze problemy z obszarów: zarządzania procesem wytwarzania software’u, zarządzania produktem, ludzkich potrzeb pracowników, budowania strategii całej firmy. Uprawniony do prowadzenia szkoleń certyfikowanych Kanban University oraz Scrum.org.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej lub wysyłane drogą mailową w wersji elektronicznej.

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Podstawia: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
 • Usługa jest monitorowana.

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia wykorzystywane będą mikrofony.

Ciasteczka>